วันอังคาร 3 สิงหาคม 2021

สมุนไพรหมวดอักษร ท

  เทียนเยาวพาณี

  ชื่ออื่นๆ : เทียนเยาวพาณี, เทียนเยาวภานี,เทียนเยาวภาณี,เทียนเยาวพานี,เทียนนี(ภาคกลาง,ทั่วไป) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trachyspermum ammi (L.) Sprague ชื่อวงศ์ : Umbelliferae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเทียนเยาวพาณี เป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี ลำต้นมีการแตกกิ่งก้านบริเวณปลายยอด กิ่งและก้านเป็นสีเทาอมเขียวหรือสีเขียวเข้ม ใบเทียนเยาวพาณี ใบเป็นเส้นฝอย แตกเป็นแฉกๆ คล้ายขนนก ประมาณ 3-4 แฉก ดอกเทียนเยาวพาณี...

  เทียนลวด

  ชื่ออื่นๆ : เทียนลวด, เทียนหลอด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Centraterum anthelminticum (Willd.) Kuntze ชื่อวงศ์ : Umbelliferae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เมล็ดเทียนลวด รูปกรวย หรือทรงกระบอก รูปร่างเรียวๆ ปลายตัด ยาว 3-8 มิลลิเมตร กว้าง 1-3 มิลลิเมตร มีเส้นสีดำตามยาวรอบเมล็ด มีกลิ่นเฉพาะ...

  เทียนสัตตบุษย์

  ชื่ออื่นๆ : เทียนสัตตบุษย์, อาหนี, เสียวหุยเซียง, โอวโจวต้าหุยเซียง(จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pimpinella anisum L. ชื่อวงศ์ : Apiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเทียนสัตตบุษย์ จัดเป็นพืชล้มลุกอายุประมาณหนึ่งปีมีความสูงโดยเฉลี่ยไม่เกิน 1 เมตรกิ่งและก้านเป็นสีเขียว รูปทรงกลมผิวมีร่องหรือเหลี่ยมมีลักษณะคล้ายกับต้นผักชีไทยนั้นเอง ใบเทียนสัตตบุษย์ ใบเป็นใบเดี่ยวแทงขึ้นมาจากรากใต้ดิน ลักษณะของใบเป็นรูปไข่เหมือนพัด ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย ก้านใบยาวประมาณ 2-5 เซนติเมตร ส่วนที่แตกจากกิ่งช่วงยอดต้นเป็นรูปแฉกยาวมีใบประกอบ 3...

  แทงทวย

  ชื่ออื่นๆ : แทงทวย, กายขัดหิน, ขี้เนื้อ, กือบอ, ซาบอเส่, ขางปอย, ซาดป่า, ขี้เต่า, คำแดง, ทองทวย, มะคาย, แสด, ชาตรีขาว, ทองขาว, พลับพลาขี้เต่า, คำแสด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mallotus philippensis M ชื่อวงศ์ : EUPHOBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นแทงทวย เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีความสูงของต้นประมาณ...

  โทงเทง

  ชื่ออื่น :  โทงเทง, ต้อมต๊อก, บาตอมต๊อก (เชียงใหม่),  ตะเงหลั่งเช้า (จีน),  ปุงปิง (ปัตตานี), ปิงเป้ง (หนองคาย) ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Physalis angulata  L. ชื่อสามัญ :   Hogweed, Ground Cherry ชื่อวงศ์ :   SOLANACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นโทงเทง เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นอวบน้ำเปลือกเกลี้ยงสีเขียว โคนสีม่วงแดงและสีค่อย ๆ จางลงเป็นสีเขียวใสเป็นเหลี่ยม ยอดเป็นสีเขียวอ่อน ลำต้นสูงประมาณ 25 – 50 เซนติเมตร...

  ไทรย้อย

  ชื่ออื่น ๆ : ไทรย้อย, ไทยย้อยใบแหลม(ไทย), จาเรย(เขมร), ไฮ(พายัพ) ชื่อสามัญ : Weeping Fig ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus Benjamina L. วงศ์ : MORACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นไทรย้อย เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดกลาง มีลำต้นแตกเป็นพุ่มหนาทึบและแผ่กิ่งก้านสาขาทิ้งใบ ห้อยย้อย ตามลำต้นจะมีรากอากาศแตกย้อยลงสู่พื้นดินเป็นจำนวนมาก มีลำต้นที่สูงใหญ่ ใบไทรย้อย ไทรย้อยในแต่ละพรรณนั้นจะมี ลักษณะของใบที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่โดยทั่วไป นั้นใบจะยาวประมาณ 3-5 ซม. แต่บางต้นก็มีใบกลมป้อม และบางพรรณก็ยาวรี ใบมีสีเขียวเรียบเป็นมัน...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต