วันอังคาร 3 สิงหาคม 2021

สมุนไพรหมวดอักษร ท

  ทองหลางป่า

  ชื่ออื่น : ทองหลางป่า, ทองมีดขูด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erythrina subumbrans Merr. ชื่อวงศ์ : FABACEAE (LEGUMINOSAE–PAPILIONOIDEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นทองหลางป่า เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบในระยะสั้น ๆ มีความสูงของต้นประมาณ 10-20 เมตร และอาจสูงได้ถึง 25 เมตร เรือดยอดแผ่กว้าง เปลือกลำต้นเป็นสีขาวหม่น มีหนามแหลมสั้น ๆ ขึ้นกระจายทั่วลำต้นและกิ่ง ใบทองหลางป่า ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3...

  ทับทิม

  ชื่ออื่น ๆ : ทับทิม, มะเก๊าะ(ภาคเหนือ), มะก่องแก้ว พิลาขาว(น่าน), หมากจัง(เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), พิลา(หนองคาย), เจียะลิ้ว(จีน) ชื่อสามัญ : Punic Apple, Pomegranate, Granades, Granats, Carthaginian Apple ชื่อวิทยาศาสตร์ : Punica granatum Linn. ชื่อวงศ์ : PUNICACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นทับทิม เป็นพรรณไม้ยืนต้น หรือพรรณไม้พุ่มขนาดกลาง ลักษณะผิวเปลือกลำต้นเป็นสีเทา ส่วนที่เป็นกิ่งหรือยอดอ่อนจะเป็นเหลี่ยม หรือมีหนามแหลมยาวขึ้น ใบทับทิม มีลักษณะเป็นรูปยาวรี โคนใบมนแคบ...

  ทานตะวัน

  ชื่ออื่น ๆ : บัวทอง, ทานตะวัน(ภาคเหนือ), ชอนตะวัน(ภาคกลาง), เซี่ยงยื้อขุย(จีนกลาง), เหี่ยง, หยิกขุ้ย(แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Sunflower ชื่อวิทยาศาสตร์ : Helianthus annuus L. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ต้นทานตะวัน เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่อายุเพียง 1 ปี ลักษณะของลำต้นเป็นแกนแข็ง ตั้งตรง มีขนขึ้นเป็นกลายแข็ง ลำต้นมีความสูงประมาณ 3-3.5 เมตร ใบทานตะวัน ใบมีลักษณะเป็นรูปกลมรี...

  ทำมัง

  ชื่ออื่น : ทำมัง, ชะมัง, แมงดาต้น, ไม้แมงดา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Litsea Petiolata Hook.f. ชื่อวงศ์ : LAURACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นทำมัง เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-15 ม. ขนาดทรงพุ่ม 4-6 ม. ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มรูปกรวยกว้างหรือรูปไข่ เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเทาหรือสีน้ำตาลอ่อน ค่อนข้างเรียบ หรือแตก เป็นสะเก็ดเล็กบางๆ...

  ทุ้งฟ้า

  ชื่ออื่น : ทุ้งฟ้า, กระทุ้งฟ้าไห้, ทุ้งฟ้าไก่, ตีนเทียน, พวมพร้าว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นทุ้งฟ้า ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 20 เมตร ทุกส่วนมีน้ำยางขาว ไม้ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นรูปไข่แกมรูปกรวยแหลม ค่อนข้างโปร่ง ลำต้นมีลักษณะเปลาตรง กิ่งใหญ่ตั้งฉากกับล้ำต้นเป็นวงรอบ โคนต้นเป็นพูพอน...

  ทุเรียน

  ชื่ออื่น : ทุเรียน, มะทุเรียน(ภาคเหนือ), เรียน(ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibethinus Linn. ชื่อวงศ์ : BOMBACACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ต้นทุเรียน เป็นไม้ผลยืนต้นไม่ผลัดใบ ลำต้นตรง สูง 25-50 เมตรขึ้นกับชนิด แตกกิ่งเป็นมุมแหลม ปลายกิ่งตั้งกระจายกิ่งกลางลำต้นขึ้นไป เปลือกชั้นนอกของลำต้นสีเทาแก่ ผิวขรุขระหลุดลอกออกเป็นสะเก็ด ไม่มียาง ใบทุเรียน เป็นใบเดี่ยว เกิดกระจายทั่วกิ่ง เกิดเป็นคู่อยู่ตรงกันข้ามระนาบเดียวกัน ก้านใบกลมยาว 2–4 ซม. แผ่นใบรูปไข่แกมขอบขนานปลายใบใบเรียวแหลม ยาว...

  ทุเรียนเทศ

  ชื่ออื่น : ทุเรียนเทศ, ทุเรียนน้ำ, ทุเรียนแขก , หมากเขียบหลด , มะทุเรียน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Annona muricata L ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นทุเรียนเทศ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ผลคล้ายทุเรียนสีเขียวสด แต่เปลือกไม่มีหนามแหลมและนิ่มเมื่อสุก ดอกมีกลิ่นหอมอมเปรี้ยวส่งกลิ่นหอมตั้งแต่ช่วงบ่าย เนื้อในผลมีรสหวานอมเปรี้ยวเป็นเส้นใยเกาะกันเหนียวแน่น เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กแตกกิ่งก้านค่อนข้างมาก ลำต้นมีความสูง 5 – 6 เมตร ใบทุเรียนเทศ เป็นใบเดี่ยว ค่อนข้างหนา ใบเรียงสลับกันไปในระนาบเดียวกับกิ่ง...

  เทพธาโร

  ชื่ออื่นๆ : เทพธาโร, จวง, จวงหอม(ภาคใต้), จะไคต้น, จะไคหอม(ภาคเหนือ), พลูต้นขาว(เชียงใหม่), มือแดกะมางิง(มลายู-ปัตตานี), การบูร(หนองคาย) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm. ชื่อวงศ์ : Lauraceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเทพธาโร เป็นไม้ต้น สูง 10-30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่ม ทึบ กิ่งอ่อนเกลี้ยงและมักจะมีคราบขาว เปลือกสีเทาอมเขียวหรือสีน้ำตาลคล้ำ...

  เท้ายายม่อม (ท้าวยายม่อม)

  ชื่ออื่น : เท้ายายม่อม, ท้าวยายม่อม, กาซะลอง, จรดพระธรณี, ดอกคาน(ยะลา), ท้าวยายม่อมป่า(อุยลราชธานี), ปิ้งขม, ปิ้งหลวง(ภาคเหนือ), พญารากเดียว (ภาคใต้), พญาเล็งจ้อน, เล็งจ้อนใต้(เชียงใหม่), พมพี(อุดรธานี), พวกวอ(กะเหรี่ยง-กำแพงเพชร), พินที(เลย), โพพิ่ง(ราชบุรี), ไม้เท้าฤๅษี(ภาคเหนือ,ภาคใต้), หญ้าลิ้นจ้อน(ประจวบคีรีขันธ์) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clerodendrum indicum (L.) Kuntze ชื่อวงศ์ : Labiatae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเท้ายายม่อม เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-2.5...

  เท้ายายม่อม (หัว)

  ชื่ออื่น :  เท้ายายม่อม, ไม้เท้าฤๅษี(ภาคกลาง), สิงโตดำ(กรุงเทพฯ), บุกรอ(ตราด) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tacca leontopetaloides  (L.) Kuntze ชื่อวงศ์ : Taccaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเท้ายายม่อม เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีหัวเป็นแป้ง กลมหรือรี ใบเท้ายายม่อม รูปฝ่ามือ มี 3 แฉก แต่ละแฉกเป็นใบประกอบหลายแฉกย่อย ใบรูปฝ่ามือกว้างได้ 120 ซม. ยาว...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต