วันอังคาร 3 สิงหาคม 2021
หน้าแรก สมุนไพรหมวดอักษร ท

สมุนไพรหมวดอักษร ท

  ทุ้งฟ้า

  ชื่ออื่น : ทุ้งฟ้า, กระทุ้งฟ้าไห้, ทุ้งฟ้าไก่, ตีนเทียน, พวมพร้าว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นทุ้งฟ้า ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 20 เมตร ทุกส่วนมีน้ำยางขาว ไม้ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นรูปไข่แกมรูปกรวยแหลม ค่อนข้างโปร่ง ลำต้นมีลักษณะเปลาตรง กิ่งใหญ่ตั้งฉากกับล้ำต้นเป็นวงรอบ โคนต้นเป็นพูพอน...

  เทียนลวด

  ชื่ออื่นๆ : เทียนลวด, เทียนหลอด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Centraterum anthelminticum (Willd.) Kuntze ชื่อวงศ์ : Umbelliferae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เมล็ดเทียนลวด รูปกรวย หรือทรงกระบอก รูปร่างเรียวๆ ปลายตัด ยาว 3-8 มิลลิเมตร กว้าง 1-3 มิลลิเมตร มีเส้นสีดำตามยาวรอบเมล็ด มีกลิ่นเฉพาะ...

  เทียนขาว

  ชื่ออื่นๆ : ยี่หร่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cuminum cyminum L. ชื่อวงศ์ : Umbelliferae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเทียนขาว เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีอายุปีเดียว มีกลิ่นหอม ลักษณะของลำต้นตรง มีความสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร ใบเทียนขาว เป็นใบเดี่ยวออกสลับกัน ใบที่โคนต้นเป็นรูปไข่เมื่อดูแนวรูปใบ โดยรวมยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร ขอบใบหยักลึกถึงเส้นกลาง...

  ทุเรียน

  ชื่ออื่น : ทุเรียน, มะทุเรียน(ภาคเหนือ), เรียน(ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibethinus Linn. ชื่อวงศ์ : BOMBACACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ต้นทุเรียน เป็นไม้ผลยืนต้นไม่ผลัดใบ ลำต้นตรง สูง 25-50 เมตรขึ้นกับชนิด แตกกิ่งเป็นมุมแหลม ปลายกิ่งตั้งกระจายกิ่งกลางลำต้นขึ้นไป เปลือกชั้นนอกของลำต้นสีเทาแก่ ผิวขรุขระหลุดลอกออกเป็นสะเก็ด ไม่มียาง ใบทุเรียน เป็นใบเดี่ยว เกิดกระจายทั่วกิ่ง เกิดเป็นคู่อยู่ตรงกันข้ามระนาบเดียวกัน ก้านใบกลมยาว 2–4 ซม. แผ่นใบรูปไข่แกมขอบขนานปลายใบใบเรียวแหลม ยาว...

  ท้อ

  ชื่ออื่น ๆ : หุงหม่น, หุงคอบ(เชียงใหม่), มักม่วน, มักม่น(ภาคเหนือ), มะฟุ้ง(ชาน), ท้อ(จีน-แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Nectarine, peach ชื่อวิทยาศาสตร์ : Prunus persica Batsch. วงศ์ : ROSACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นท้อ เป็นพรรณไม้ผลัดใบ มีขนาดสูงประมาณ 8 เมตร ลักษณะลำต้นและกิ่งอ่อนจะมีผิวเปลือกเกลี้ยงไม่มีขน เป็นสีน้ำตาลแดง หรือสีเขียวอ่อน ใบท้อ มีลักษณะเป็นรูปยาวรี ปลายใบแหลมเรียว ริมขอบใบจักตื้นเล็กน้อย ขนาดของใบกว้างประมาณ 1-1.2...

  เทียนกิ่ง

  ชื่ออื่น ๆ : เทียนกิ่ง, เทียนต้น, เทียนไม้, เทียนย้อม, เทียนขาว, เทียนป้อม(ภาคกลาง), ฮวงกุ่ย, โจยกะฮวยเฮี๊ยะ(ประเทศจีน) ชื่อสามัญ : Egyptian Rrivet, Henna Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lawsonia inermis L. วงศ์ : LYTHRACEAE ลักษณะทางพฤกษศษศตร์ : ต้นเทียนกิ่ง เป็นพรรณไม้พุ่ม ลำต้นมีกิ่งก้านสาขามาก มีความสูงราว 3-6 เมตร ลักษณะของกิ่งก้านเมื่อยังอ่อนมีรูปเป็นเหลี่ยมเกลี้ยงไม่มีขน ใบเทียนกิ่ง ใบมีขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นรูปรี ปลายใบแหลมโค้ง...

  ทุเรียนเทศ

  ชื่ออื่น : ทุเรียนเทศ, ทุเรียนน้ำ, ทุเรียนแขก , หมากเขียบหลด , มะทุเรียน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Annona muricata L ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นทุเรียนเทศ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ผลคล้ายทุเรียนสีเขียวสด แต่เปลือกไม่มีหนามแหลมและนิ่มเมื่อสุก ดอกมีกลิ่นหอมอมเปรี้ยวส่งกลิ่นหอมตั้งแต่ช่วงบ่าย เนื้อในผลมีรสหวานอมเปรี้ยวเป็นเส้นใยเกาะกันเหนียวแน่น เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กแตกกิ่งก้านค่อนข้างมาก ลำต้นมีความสูง 5 – 6 เมตร ใบทุเรียนเทศ เป็นใบเดี่ยว ค่อนข้างหนา ใบเรียงสลับกันไปในระนาบเดียวกับกิ่ง...

  ทองกวาว

  ชื่ออื่นๆ : กวาว, ก้าว(ภาคเหนือ), ทองกวาว, ทองธรรมชาติ, ทองพรมชาติ(ภาคกลาง), ทองต้น(ราชบุรี), จาน(อุบลราชธานี), จ้า(เขมร-สุรินทร์), จอมทอง(ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Butea monosperma (Lam.) Taub. ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นทองกวาว ไม้ยืนต้น สูง 12-18 เมตร เปลือกต้นเป็นปุ่มปม สีน้ำตาลอ่อน...

  ทานตะวัน

  ชื่ออื่น ๆ : บัวทอง, ทานตะวัน(ภาคเหนือ), ชอนตะวัน(ภาคกลาง), เซี่ยงยื้อขุย(จีนกลาง), เหี่ยง, หยิกขุ้ย(แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Sunflower ชื่อวิทยาศาสตร์ : Helianthus annuus L. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ต้นทานตะวัน เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่อายุเพียง 1 ปี ลักษณะของลำต้นเป็นแกนแข็ง ตั้งตรง มีขนขึ้นเป็นกลายแข็ง ลำต้นมีความสูงประมาณ 3-3.5 เมตร ใบทานตะวัน ใบมีลักษณะเป็นรูปกลมรี...

  ทับทิม

  ชื่ออื่น ๆ : ทับทิม, มะเก๊าะ(ภาคเหนือ), มะก่องแก้ว พิลาขาว(น่าน), หมากจัง(เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), พิลา(หนองคาย), เจียะลิ้ว(จีน) ชื่อสามัญ : Punic Apple, Pomegranate, Granades, Granats, Carthaginian Apple ชื่อวิทยาศาสตร์ : Punica granatum Linn. ชื่อวงศ์ : PUNICACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นทับทิม เป็นพรรณไม้ยืนต้น หรือพรรณไม้พุ่มขนาดกลาง ลักษณะผิวเปลือกลำต้นเป็นสีเทา ส่วนที่เป็นกิ่งหรือยอดอ่อนจะเป็นเหลี่ยม หรือมีหนามแหลมยาวขึ้น ใบทับทิม มีลักษณะเป็นรูปยาวรี โคนใบมนแคบ...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต