วันอาทิตย์ 18 เมษายน 2021

พืชวัตถุ

พืชวัตถุ ได้แก่ พรรณไม้ต่างๆ จำแนกออกได้เป็นพืชจำพวกต้น, พืชจำพวกเถา-เครือ,พืชจำพวกหัว-เหง้า,พืชจำพวกผัก และพืชจำพวกหญ้า

ข้าวสารเถา

ชื่ออื่น : ข้าวสารเถา, ข้าวสารดอกใหญ่, มะโอเครือ, เครือเขาหนัง, ข้าวสารดอกใหญ่(กรุงเทพฯ), ข้าวสาร (ทั่วไป); เคือคิก(สกลนคร), เซงคุยมังอูหมื่อ, มังอุยหมื่อเซงครึย(กะเหรี่ยง-ลำปาง), มะโอเครือ, เครือเขาหนัง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Raphistemma pulchellum Wall. วงศ์ : ASCLEPIADACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นข้าวสารเถา เป็นไม้เลื้อยมียางขาว ...

ข้าวไหม้

ชื่ออื่น : ข้าวไหม้, เขืองข้าวไหม้, ทองหมอง, หนาดใหญ่, มะขามผีใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrolobium thorelii (Gagnep.) Schindl. ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE–PAPILIONOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ข้าวไหม้ เป็นไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง สูง 1-3 เมตร ทุกส่วนของต้น มีขนละเอียดยาวสีขาว ใบข้าวไหม้ ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 3 ใบ...

ข่าหด

ชื่ออื่น : ข่าหด, ค่าหด, เก็ดลิ้น, ลบลีบ, ผาหด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Engelhardtia spicata Blume. ชื่อวงศ์ : JUGLANDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นข่าหด เป็นไม้ต้นผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 25 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม กิ่งอ่อนมีรอยแผลใบเห็นได้ชัด ลำต้นมักคดงอ เปลือกหนาสีเทา แตกเป็นร่องลึก ใบข่าหด เป็นใบประกอบ ช่อใบเรียงเวียนสลับ ใบย่อย...

ขี้กาขาว

ชื่ออื่น ๆ : ขี้กาขาว, เถาขี้กา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trichosanthes cordata Roxb. ชื่อวงศ์ : CUCURBITACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ขี้กาขาว เป็นพรรณไม้เถาเลื้อยตามพื้นดิน เถาจะกลมและโตขนาดเท่าก้านไม้ขีดหรือโตกว่าเล็กน้อย ตามข้อของเถาจะมีมือเกาะ เถาและใบขี้กาขาว จะมีขนหนากลมโต ดูผิวเผินแล้วจะคล้ายฟักเขียว แต่เถาและใบจะเล็กว่าไม่กลวง ดอกขี้กาขาว จะโตและมีสีขาวล้วน ผลขี้กาขาว มีลักษณะกลมและโต มีผลขนาดเท่าผลมะนาว เมื่อผลสุกจะมีสีแดง ส่วนที่ใช้เป็นยา : เถา ใบสด สรรพคุณขี้ กาขาว : เถา ใช้ปรุงเป็นยาบำรุงถุงน้ำดี ลูกถ่ายแรงกว่าเถา บำรุงน้ำดี ล้างเสมหะ...

ขี้กาแดง

ชื่ออื่น ๆ : มะกาดิน(ศรีราชา), ขี้กาแดง, ขี้กาลาย, ขี้กาน้อย, กายิงอ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trichosanthes bracteata (Lam.) Voight (T.palmata Roxb.) ชื่อวงศ์ : CUCURBITACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ขี้กาแดง เป็นพรรณไม้เถาเลื้อยพาดพันตามต้นไม้ใหญ่ ลำต้นนั้นจะเป็นสีขียวและมีขน ใบขี้กาแดง มีลักษณะเถาและใบจะคล้ายฟักเขียว ตามข้อของเถาจะมีมือสำหรับยึดเกาะ ใบจะมีขนทั้ง 2 ด้าน ดอกขี้กาแดง ตัวผู้และดอกตัวเมียจะมีลักษณะต่างดอกกัน ส่วนช่อดอกตัวผู้จะมีหลายดอก ช่อดอกตัวเมียจะเป็นดอกเดี่ยว และกลีบนั้นจะมีสีขาว ผลขี้กาแดง มีลักษณะกลมโตเท่าผลส้มเขียวหวาน...

ขี้ครอก

ชื่ออื่น ๆ : ขี้ครอก, หญ้าผมยุ่ง, หญ้าอียู, ขี้คาก(ภาคเหนือ-พายัพ), ซัวโบ๋เท้า(จีน), เส้ง, ปูลู(ภาคใต้), ขี้ครอก (ไทยภาคกลาง), ขี้หมู (นครราชสีมา), ปอเส้ง (ปัตตานี), ขมงดง(สุโขทัย) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Urena lobata Linn วงศ์ : MALVACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นขี้ครอก เป็นพรรณไม้พุ่มต้นเล็ก จัดอยู่ในจำพวกมะเขือ ลำต้นมีความสูงประมาณ 3-5 ฟุต ใบขี้ครอก มีลักษณะคายและมีขน...

ขี้ตุ่น

ชื่ออื่น : ขี้ตุ่น, ปอขี้ไก่, ปอมัดโป, หญ้าหางอ้น, เข้ากี่น้อย, ขี้อ้น ชื่อวิทยาศาสตร์ : Helicteres angustifolia L. ชื่อวงศ์ : STERCULIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ขี้ตุ่น เป็นไม้พุ่ม สูงได้ถึง 3 เมตร ลำต้นและกิ่งมีขน สีน้ำตาลรูปดาว ปกคลุม ใบขี้ตุ่น เดี่ยว รูปหอกแกมรูปไข่ กว้าง 1.4-5 เซนติเมตร ยาว 7-10...

ขี้หนอน

ชื่ออื่น ๆ : ขี้หนอน, ขี้มอด (ขอนแก่น-นครราชสีมา) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zollingeria dongnaiensis Pierre. ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ขี้หนอน เป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 14 เมตร ผลัดใบ เปลือกสีนำตาลอ่อน ค่อนข้างหยาบ ใบขี้หนอน ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงสลับ มี 5-8 คู่ มีใบย่อย ใบเรียงสลับ แผ่นใบย่อยรูป รี...

ขี้หนอนเถา

ชื่ออื่น : ขี้หนอนเถา, ถั่วแปบ , พังกระต่าย, ตี่เต่าเช่า, แกตี่เต่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cajanus scarabaeoides(L.)Thouars var. scarabaeoides ชื่อวงศ์ : FABACEAE (LEGUMINOSAE–PAPILIONOIDEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ขี้หนอนเถา เป็นไม้เลื้อยล้มลุก ยาวประมาณ 1 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านมีขน ใบขี้หนอนเถา เป็นใบประกอบแบบมีใบย่อย 3 ใบ รูปรีหรือรีเบี้ยว กว้าง 1-2.5 ซม....

ขี้เหล็ก

ชื่ออื่น : ขี้เหล็ก, ขี้เหล็กใหญ่ (ภาคกลาง), ขี้เหล็กแก่น (ราชบุรี), ขี้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ), ขี้เหล็กบ้าน (ลำปาง, สุราษฎร์ธานี), ผักจี้ลี้ (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), แมะขี้แหละพะโด (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ยะหา (มลายู-ปัตตานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby ชื่อสามัญ : Cassod...

สมุนไพรน่าสนใจ

สมุนไพรยอดฮิต