พืชวัตถุ

พืชวัตถุ ได้แก่ พรรณไม้ต่างๆ จำแนกออกได้เป็นพืชจำพวกต้น, พืชจำพวกเถา-เครือ,พืชจำพวกหัว-เหง้า,พืชจำพวกผัก และพืชจำพวกหญ้า

ไกรทอง

ข่อยหยอง

ข้าวไหม้

ข่าหด

ขี้กาขาว

ขี้กาแดง

สมุนไพรน่ารู้

สบู่แดง

กระเช้าถุงทอง

กระเช้าถุงทอง

เทียนเกล็ดหอย

พุงดอ

สมุนไพรยอดฮิต