พืชวัตถุ

พืชวัตถุ ได้แก่ พรรณไม้ต่างๆ จำแนกออกได้เป็นพืชจำพวกต้น, พืชจำพวกเถา-เครือ,พืชจำพวกหัว-เหง้า,พืชจำพวกผัก และพืชจำพวกหญ้า

ชะเอมไทย

ชื่ออื่น : ชะเอมไทย, ชะเอม, กอกกั้น, ชะเอม, ส้มป่อยหวาน, อ้อยช้าง, เซเบี๊ยดกาชา(ตรัง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Albizia myriophylla Benth. ชื่อวงศ์ : MIMOSEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชะเอมไทยเป็นไม้เถายืนต้นขนาดกลาง สูง 5-8 เมตร มีหนามตามลำต้นและกิ่งก้าน เปลือกนอกสีน้ำตาลอมเทา ใบชะเอมไทย เล็กละเอียดเป็นฝอย เป็นใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ยาว 10-15 เซนติเมตร เรียงสลับ ใบย่อยเรียงตรงข้าม...

ชะเอมบ้าน

ชื่ออื่นๆ : ชะเอมบ้าน, ชะเอม, ชะเอมสวน ชื่อวิทยาศาสตร์ : - ชื่อวงศ์ : - ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้น : เป็นพรรณไม้เถา ที่ชอบเลื้อยพาดพันตามต้นไม้ใหญ่ เถาจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับ ข้าวสารหรือขจร ใบ : ใบจะมีลักษณะคล้ายกับข้าวสาร หรือขจร ดอก : จะออกเป็นพวง และมีกลิ่นหอมมัน...

ชะเอมป่า

ชื่ออื่นๆ : ชะเอมไทย, ชะเอมเถา, ชะเอมป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Albizzia myriophylla Benth. ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE – MIMOSOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชะเอมป่า เป็นพรรณไม้เถา ชอบเลื้อยพาดพันต้นไม้ใหญ่ เถานั้นจะยาวประมาณ 30 เมตร ใบชะเอมป่า ใบจะเป็นใบขนาดเล็กและละเอียดเป็นฝอย มีลักษณะคล้ายใบส้มป่อย รากชะเอมป่า...

ชะเอมเถา

ชื่ออื่นๆ : ขมเหลือง (เชียงใหม่) ข้าวสาร เครือเขาขม-หลวง ชะเอมเถา (ภาคกลาง) ป้างไม้ (ลำปาง) อ้อยสามสวน อ้อยแสน-สวน (ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. ชื่อวงศ์ : ASCLEPIADACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้เถา น้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว...

ชา

ชื่ออื่น ๆ : เมี่ยง, เมี่ยงป่า(ไทยภาคเหนือ-พายัพ), ชา(ไทยเมี่ยง, เมี่ยงป่า,ไทยภาคเหนือ-พายัพ,ไทยภาคกลาง) ชื่อสามัญ : Tea, Thea ชื่อวิทยาศาสตร์ : Camellia sinensis Ktze. วงศ์ : TERNSTROEMIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชา เป็นพรรณไม้ขนาดย่อมจนถึงขนาดกลาง มีความสูงของต้นประมาณ 1-6 เมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านมาก ตามกิ่งอ่อนมีขนปกคลุม ใบชา เป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักษณะของเป็นรูปหอก ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นจักเล็กๆ หรือเป็นฟันเลื่อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร และยาวประมาณ...

ชาข่อย

ชื่ออื่น : ชาข่อย, จ๊าข่อย, ชาข่อย, ชาฤาษี , กาน้ำ , ชาญวน , ชาป่า, ผักดุก, ผักดูด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acalypha siamensis Oliv. ex Gage ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชาข่อย จัดเป็นไม้พุ่ม มีความสูงของต้นประมาณ 1-2 เมตร...

ช้างงาเดียว

ชื่ออื่น : ช้างงาเดียว, เดือยไก่, หนามเกียวไก่, หนามคือไก่, หนามคาใบ, หนามเดือยไก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Luvunga scandens (Roxb.) Buch.-Ham. (Paramignys Scandens  Craib.) ชื่อวงศ์ : Rutaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นช้างงาเดียว เป็นไม้รอเลื้อย เลื้อยได้ไกลถึง 25 – 30 เมตร ใบช้างงาเดียว ใบเดี่ยว เมื่อยังอ่อนเป็นใบเรียวยาวขอบขนาน ขนาด 12 x 2...

ช้างน้าว

ชื่ออื่นๆ : ตาลเหลือง(เหนือ), แง่ง(บุรีรัมย์), ช้างน้าว, ตานนกกรด(นครราชสีมา), กำลังช้างสาร(กลาง), ขมิ้นพระต้น(จันทบุรี), ช้างโน้ม(ตราด), ช้างโหม(ร้อยเอ็ด), ฝิ่น(รบ), กระแจะ, กระโดงแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ochna integerrima Merr. ชื่อวงศ์ : MORACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ต้นช้างน้าว เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ สูงได้ถึง 12 เมตร กิ่งก้านแผ่ขยายออก ลำต้นมักคดงอ เปลือกสีน้ำตาลเข้ม ลำต้นแตกเป็นสะเก็ดเป็นร่องลึก ตามปลายกิ่งมีกาบหุ้มตาแข็งและแหลม ใบช้างน้าว เป็นใบเดี่ยว...

ชาด

ชื่ออื่นๆ : ชาด, กุง(อุบลราชธานี, อุดรธานี, ปราจีนบุรี), คลง(เขมร), คลอง(เขมร), ควง(พิษณุโลก, สุโขทัย), ตึง, ตึงขาว(ภาคเหนือ), พลวง, ยาง(ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ยางพลวง(ภาคกลาง), พลอง, แลเท้า(กะเหรี่ยง,แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dipterocarpus tuberculatns Roxb. ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์...

ช้าแป้น

ชื่ออื่น : ช้าแป้น, มะเขือดง, ดับยาง, ผ่าแป้ง, ฝ้าแป้ง, สะแป้ง, ฉับแป้ง(สุโขทัย), ฝ่าแป้ง(ภาคเหนือ), มั่งโพะไป่(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ขาตาย, ขากะอ้าย(ภาคใต้), หูควาย(ยะลา), สมแป้น(เพชรบุรี),  เอี๋ยเอียงเฮียะ(แต้จิ๋ว), แหย่เยียนเยวียะ(จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์  : Solanum erianthum D. Don ชื่อวงศ์  : SOLANACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ต้นช้าแป้น เป็นพรรณไม้พุ่มจะมีขนอยู่ทั้งต้น และจะผลัดใบตามฤดูกาล ลำต้นมีความสูงประมาณ 1-3 เมตร...

สมุนไพรน่าสนใจ

สมุนไพรยอดฮิต

Like & Share

75,821แฟนคลับชอบ
1,598ผู้ติดตามติดตาม
1,000ผู้ติดตามติดตาม