วันจันทร์, พฤษภาคม 29, 2017

คัมภีร์ฉันทศาสตร์

คัมภีร์ฉันทศาสตร์ ว่าด้วยประเภทของไข้ต่างๆ1. ลักษณะของไข้ ซึ่งเมื่อเวลาจับและกำลังวัน จะบอกว่าไข้นั้นเป็นไข้ประเภทใด มี 3 สถาน คือไข้เอกโทษ เริ่มจับเวลาย่ำรุ่งถึงบ่าย 2 โมง แล้วไข้นั้นจะค่อยๆ คลายลง ไข้ทุวันโทษ เริ่มจับเวลาย่ำรุ่งถึง 2 ทุ่ม แล้วไข้นั้นจะค่อยๆ คลายลง ไข้ตรีโทษ เริ่มจับเวลาย่ำรุ่งถึงตี 2 แล้วต่อถึงรุ่งเช้าแล้วไข้นั้นจะค่อยๆ ส่างคลายลง2. ลักษณะของวันเวลาที่ไข้กำเริบ มี...

คัมภีร์ตักศิลา

คัมภีร์ตักศิลา เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงลักษณะ อาการ การรักษา ไข้พิษ ไข้กาฬ ต่างๆ ซึ่งจำแนกไว้หลายอย่าง โรคไข้พิษไข้กาฬต่างๆ ที่กล่าวในพระคัมภีร์ตักศิลา มีดังนี้ไข้พิษไข้กาฬ 21 จำพวก ไข้รากสาด(ไข้กาฬ) 9 จำพวก ไข้ประดง(ไข้กาฬแทรกไข้พิษ) 8 จำพวก ไข้กาฬ 10 จำพวก ฝีกาฬ(เกิดในไข้พิษ) 10...

คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์

คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์ ว่าด้วยลักษณะลำบองราหู อันบังเกิดใน 12 เดือนลำบองราหู เกิดในเดือน 5 เมื่อแรกจับให้ร้อน ให้ท้องขึ้นท้องพอง ลำบองนั้นเกิดแต่เตโชธาตุให้โทษ จับข้างขึ้นตาย จับข้างแรมไม่ตาย ลำบองราหู เกิดในเดือน 6 เมื่อแรกจับทำให้มือเท้าเย็น ท้องขึ้น จักษุเหลือง จับให้สันหลังแข็ง จับข้างขึ้นตาย จับข้างแรมไม่ตาย ลำบองราหู เกิดในเดือน 7...