วันจันทร์, พฤษภาคม 29, 2017

คัมภีร์มุขโรค

คัมภีร์มุขโรค เป็นโรคที่เกิดในปากในคอ เป็นเพราะโลหิต มี 19 ประการดังนี้ทานะสา ใต้ลิ้นงอก ขึ้นมาเหมือนเดือยไก่ ทำให้กลืนน้ำลายลำบาก มังสะ กลางลิ้นดันลิ้นขึ้นมาอย่างหนามขนุน กาละมังสะ ลิ้นโตมันสีเขียวอยู่ กาละมุขะ ลิ้นโตดำ จะละมังสะ ในคางขึ้นเหมือนลิ้นไก่ ยาโตมังสะ ขึ้นในลิ้นสองข้างเหมือนงาช้าง งอกออกมา กัศะมังสะ ในลิ้นงอกขึ้นมาเหมือนหน้าวัว กะนะระมังสะ ลิ้นโตเขื่องขุมอยู่บนลิ้น ...