วันจันทร์, พฤษภาคม 29, 2017

คัมภีร์กระษัย

ในบทนี้จะกล่าวถึงโรคกระษัย ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้ร่างกายเกิดความสึกหรอ จะบังเกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆ ดังคัมภีร์ต่อไปนี้กระษัยมี 2 ประเภท แบ่งได้ 26 จำพวก คือประเภทที่ 1 กระษัยเกิดเป็นอุปปาติกะโรค มี 18 จำพวก ประเภทที่ 2 กระษัยเกิดแต่กองธาตุสมุฏฐาน มี 8 จำพวกอาการของกระษัยประเภทที่ 1 กระษัยที่เกิดเป็นอุปปาติกะโรค...