หน้าแรก พืชวัตถุ

พืชวัตถุ

พืชวัตถุ ได้แก่ พรรณไม้ต่างๆ จำแนกออกได้เป็นพืชจำพวกต้น, พืชจำพวกเถา-เครือ,พืชจำพวกหัว-เหง้า,พืชจำพวกผัก และพืชจำพวกหญ้า

เพกา

ดองดึง

ทำมัง

ทุเรียน

มะยม

สมุนไพรน่ารู้

ไทรย้อย

ชำมะเลียง

เปราะป่า

น้อยโหน่ง

สมุนไพรยอดฮิต