วันอาทิตย์ 18 เมษายน 2021
หน้าแรก พืชวัตถุ

พืชวัตถุ

พืชวัตถุ ได้แก่ พรรณไม้ต่างๆ จำแนกออกได้เป็นพืชจำพวกต้น, พืชจำพวกเถา-เครือ,พืชจำพวกหัว-เหง้า,พืชจำพวกผัก และพืชจำพวกหญ้า

มะปราง

ชื่ออื่น : มะปราง, บักปราง(ภาคอีสาน), มะผาง(ภาคเหนือ), ปราง(ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bouea macrophylla Griffith ชื่อสามัญ : Marian Plum , Plum Mango ชื่อวงศ์ : Anacardiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะปราง เป็นไม้ต้น มีทรงต้นค่อนข้างแหลม มีกิ่งก้านสาขาค่อนข้างทึบต้นโต มีขนาดสูง 15-30 เมตร มีรากแก้วแข็งแรง ใบ มะปรางเป็นไม้ผลที่มีใบมาก ใบเรียว ขนาดใบโดยเฉลี่ยกว้าง 3.5...

โกงกางใบเล็ก

ชื่ออื่นๆ : โกงกาง (ระนอง), โกงกางใบเล็ก (ภาคกลาง), พังกาทราย (กระบี่), พังกาใบเล็ก (พังงา)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhizophora apiculata Blume ชื่อวงศ์ : RHIZOPHORACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นโกงกางใบเล็ก เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 25-35 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 30-50 ซม. มีรากเสริมออกมาเหนือโคนต้น...

บัวสาย

ชื่ออื่น : บัวสาย, บัวแดง, สัตตบรรณ, บัวสายสีชมพู, โกมุท, ลินจง, เจตบุตร ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nymphaea lotus L. ชื่อวงศ์ : NYMPHAEACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นบัวสาย เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน ใบบัวสาย เป็นใบเดี่ยวแตกออกจากเหง้า ก้านใบยาว แผ่นใบยาวรูปทรงกลม ไม่ยกสูงขึ้นเหนือน้ำ ขนาดผ่านศูนย์กลางประมา 30 ซม. ฐานใบเว้าลึก ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ผิวด้านบนเป็นมัน ด้านล่างมีขนนุ่ม ดอกบัวสาย เป็นดอกเดี่ยว บานเต็มที่กว้างได้ถึง...

เทียนแดง

ชื่ออื่นๆ : เทียนแดง, ตู๋สิงช่าย, ถิงจื่อลี่(จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lepidium sativum L. ชื่อวงศ์ : Cruciferae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเทียนแดง เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีอายุได้ประมาณ 1-2 ปี ลำต้นมีลักษณะตั้งตรงและมีความสูงประมาณ 10-40 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านบริเวณยอด  มีขนอ่อนขึ้นปกคลุมทั้งต้น ใบเทียนแดง เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปรีแคบ...

ทองกวาว

ชื่ออื่นๆ : กวาว, ก้าว(ภาคเหนือ), ทองกวาว, ทองธรรมชาติ, ทองพรมชาติ(ภาคกลาง), ทองต้น(ราชบุรี), จาน(อุบลราชธานี), จ้า(เขมร-สุรินทร์), จอมทอง(ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Butea monosperma (Lam.) Taub. ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นทองกวาว ไม้ยืนต้น สูง 12-18 เมตร เปลือกต้นเป็นปุ่มปม สีน้ำตาลอ่อน...

ประยงค์

ชื่ออื่น : ขะยง, ขะยม, พะยงค์, ยม, ประยงค์, ประยงค์ใบใหญ่, หอมไกล, ประยงค์บ้าน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aglaia odorata Lour. ชื่อวงศ์ : MELIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ประยงค์ เป็นไม้พุ่ม สูง 3 เมตร ใบประยงค์ ใบดก ปลายยอด หุ้มด้วยเกล็ดสีน้ำตาล ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ มีใบย่อย...

หญ้าดอกขาว

ชื่ออื่น : หมอน้อย, หญ้าละออง, หญ้าดอกขาว (กรุงเทพฯ), หญ้าสามวัน (เชียงใหม่), ก้านธูป (จันทบุรี), ถั่วแฮะดิน, ฝรั่งโคก (เลย), เสือสามขา (ตราด) , ซางหางฉ่าว (จีนกลาง), เซียหั่งเช่า (แต้จิ๋ว) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vernonia cinerea (L) Less. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ...

ถั่วเหลือง

ชื่ออื่น ๆ : มะถั่วเน่า, ถั่วหนัง, ถั่วเน่า(ภาคเหนือ), ถั่วเหลือง, ถั่วแระ, ถั่วพระเหลือง(ไทยภาคกลาง), เฮ็กตั่วเต่า, อึ่งตั่วเต่า(จีน-แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Soya Bean ชื่อวิทยาศาสตร์ : Glycine max Merr. ชื่อวงศ์ : PAPILIONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นถั่วเหลือง เป็นพรรณไม้ล้มลุกมีอายุนานไม่เกิน 1 ปี ลำต้นมีความสูงประมาณ 50-80 ซม. และจะมีขนสีเหลืองปกคลุมทั่วต้น ใบถั่วเหลือง จะเป็นใบประกอบ และจะมีใบย่อยอยู่ประมาณ 3...

กกธูปฤาษี

ลำต้น ยารักษาโรคทางเดินปัสสาวะ ยาบำบัดโรคบางชนิด ช่วยขับปัสสาวะ ช่วยเพิ่มน้ำนมของสตรีหลังการคลอดบุตร ราก ยาบำบัดโรคบางชนิด ช่วยขับปัสสาวะ

หญ้าแส้ม้า

ชื่ออื่น : นังด้งล้าง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), สะหน่ำบล้อ (ปะหล่อง), ถิแบปี, โทเกงไก๊, แบเปียงเช่า, หม่าเปียนเฉ่า (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Verbena officinalis L. ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หญ้าแส้ม้า จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุก มีอายุหลายปี ลำต้นตั้งตรง มีความสูงได้ประมาณ 50-100 เซนติเมตร ลำต้นเล็กเป็นเหลี่ยม และมีขนแข็งรอบต้น ใบหญ้าแส้ม้า ใบออกเรียงตรงข้าม ลักษณะของใบเป็นรูปกลมรี แยกแฉกคล้ายขนนก ปลายใบแหลม โคนใบมน...

สมุนไพรน่าสนใจ

สมุนไพรยอดฮิต