หน้าแรก พืชวัตถุ

พืชวัตถุ

พืชวัตถุ ได้แก่ พรรณไม้ต่างๆ จำแนกออกได้เป็นพืชจำพวกต้น, พืชจำพวกเถา-เครือ,พืชจำพวกหัว-เหง้า,พืชจำพวกผัก และพืชจำพวกหญ้า

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

สมุนไพรน่ารู้

เหมือดฟอง

ไมยราบต้น

มะกอกน้ำ

เครือเขาแกลบ

สมุนไพรยอดฮิต