วันอาทิตย์ 18 เมษายน 2021
หน้าแรก พืชวัตถุ

พืชวัตถุ

พืชวัตถุ ได้แก่ พรรณไม้ต่างๆ จำแนกออกได้เป็นพืชจำพวกต้น, พืชจำพวกเถา-เครือ,พืชจำพวกหัว-เหง้า,พืชจำพวกผัก และพืชจำพวกหญ้า

กระท่อม

กระท่อม

ชื่อ : กระท่อม (Kratom), ท่อม(ภาคใต้), อีถ่าง(ภาคกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mitragyna speciosa Korth.ชื่อวงศ์ : Rubiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระท่อม เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง 10-15 เมตร ใบกระท่อม เป็นใบเดี่ยวเรียงตัวเป็นคู่ตรงข้ามและมีหูใบ 1 คู่ (interpetiolarstipules) ใบมีรสขมเฝื่อน แผ่นใบสีเขียว เป็นรูปไข่รีแกมขอบขนาน ปลายแหลมมีขนาด กว้าง x ยาวประมาณ 5-10...

กัญชา

ชื่ออื่น ๆ : กัญชา, ยานอ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), กัญชาจีน(ทุกภาค), คุนเช้า(จีน) ชื่อสามัญ : Cannabis, Marihuanam Indian Hemp, potชื่อวิทยาศาสตร์ : Cannabis indica, Cannabis sativa, Linn.วงศ์ : CANNABILACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกัญชา เป็นพรรณไม้จำพวกหญ้าต้นเล็ก มีความสูงประมาณ 3-4 ฟุต ลักษณะลำต้นเป็นเหลี่ยม ใบกัญชา มีสีเขียว ลักษณะของใบแตกออกเป็นแฉก ๆ ใบหนึ่งราว 5-8...

คูน

ชื่ออื่น ๆ : คูน, ลมแล้ง (ภาคเหนือ), ชัยพฤกษ์, ราชพฤกษ์ (ภาคกลาง), ลักเคย , ลักเกลือ (ปัตตานี ), กีเพยะ (กะเหรี่ยง), ปูโย, ปีอยู, เปอโช, แมะหล่าหยู่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), เช็งเชียชัวเพียงเต่า, อาเหล็กปก(จีน) ชื่อสามัญ : Golden Shower,...

ดู่ทุ่ง

ชื่ออื่น : ดู่ทุ่ง, ประดู่โคก, ประดู่ทุ่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Enkleia thorelii (Lecomte) Nervling ชื่อวงศ์ : THYMELAEACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดู่ทุ่ง เป็นไม้พุ่มที่สูงประมาณ 50 เซนติเมตร มีลำต้นขนาดเล็ก แต่มีรากใหญ่มาก ส่วนของต้นที่อยู่เหนือพื้นดินอาจจะถูกตัดฟันทิ้ง หรือฟุบลงในฤดูแล้ง แต่ส่วนของรากยังอยู่ ทำให้อายุของรากมักจะมากกว่าอายุของต้น ส่วนของรากจึงมีขนาดใหญ่ ยาว และอยู่ค่อนข้างลึก ใบดู่ทุ่ง เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปรี...

ยั้ง

ชื่ออื่น : ยั้ง, เถาวัลย์ยั้ง, กังกะว๊ะ, ฮ่อกะอ๊ะ, เครือเดา, เดาหลวง, หนามเปา , หัวไอ้เหล็ก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Smilax ovalifolia Roxb. ชื่อวงศ์ : SMILACACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ยั้ง เป็นไม้เถาขนาดเล็ก เถากลม มีมือเกาะพันตามต้นไม้อื่นได้ 3 – 4 เมตร มักมีหนามรอบเถา ใบยั้ง ใบเป็นใบเดี่ยว...

แซ่ม้าทะลาย

ชื่ออื่น : แซ่ม้าทะลาย, บุกเครือ(ลำปาง),กาบังดวย(กระเหรี่ยง ลำปาง), บุ๊กเครือ, แส้ม้าทะลาย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erycibe paniculata Roxb. ชื่อวงศ์ : CONVOLVULACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : แซ่ม้าทะลาย เป็นไม้เถาขนาดใหญ่ ลักษณะกลม เปลือกเถามีเม็ดปุ่มป่ำ เป็นตุ่ม คล้ายเถาบอระเพ็ด ผิวมีกระด่างสีขาว  เนื้อไม้เป็นเส้นยาวคล้ายๆมัดเส้นเชือกรวมกันหลายสิบเส้นแล้วจับบิด เกิดตามป่าดงดิบเขาชื้น ทั่วทุกภาค พบมากแถบชายแดนเขมร จันทบุรี ส่วนที่ใช้เป็นยา : เถา สรรพคุณ แซ่ม้าทะลาย : ...

เนียมหอม

ชื่ออื่น : เนียมหอม, อ้มหอม, อ้มเนียม, เนียมอ้ม, เนียมข้าวเม่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Strobilanthes nivea Bremek. ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเนียมหอม ลำต้น เป็นไม้ที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมถึงค่อนข้างกลมและเป็นข้อปล้อง เป็นพืชชอบร่มรำไร ชื้นแต่ไม่แฉะ ใบเนียมหอม มีลักษณะเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่กลับ มีขนสากทั่วไป ปลายใยหยักขอดเป็นติ่งสั้นหรือเว้าแหว่งเป็นริ้ว รูปใบแตกต่างกันมากจากค่อนข้างแหลมจนถึงกลมกว้าง ใบหนาสดหักง่าย ยาวประมาณ...

พุงดอ

ชื่ออื่น : พุงดอ, หนามพุงดอ, หนามรอบข้อ, หมีเหม็น, หนามรอบตัว, หนามเหม็น, พรมดอง, ปิ๊ดเต๊าะ, ขี้แรด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azima sarmentosa Benth. & Hook. ชื่อวงศ์ : SALVADORACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พุงดอ เป็นพรรณไม้พุ่ม หรือไม้ต้น แต่บางครั้งก็พบเป็นไม้เถา ลำต้นมีความสูงประมาณ 3-8 เมตร กิ่งอ่อนจะเป็นสีเทา หรือเป็นสีน้ำตาล และมีขนเป็นรูปดาว อีกไม่นานขนก็ไม่มีแต่มีหนามเรียวบาง ยาวประมาณ 1-3 มิลลิเมตร ใบพุงดอ จะมีลักษณะเป็นรูปไข่ ตรงปลายใบแหลมจะเป็นติ่ง เส้นใบจะเป็นสีน้ำตาล หรือสีเหลือง ใบจะมีความกว้างประมาณ 3-4.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 6-9...

เล็บครุฑ

ชื่ออื่น : เล็บครุฑ, ครุฑเท้าเต่, ครุฑทอดมัน, ครุฑใบเทศ, ครุฑผักชี, เล็บครุฑใบฝอย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyscias fruticosa (L.) Harms ชื่อวงศ์ : ARALIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เล็บครุฑ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงราว 2 เมตร ลักษณะต้นเป็นข้อ ลำต้นอ่อนมีสีเขียวอ่อนแกมน้ำตาลอ่อน เมื่อลำต้นแก่เต็มที่ก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อน ลำต้นจะมีรอยแผลของกาบใบ ใบเล็บครุฑ เป็นใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกัน ขอบใบหยักย่อยละเอียด ปลายใบเรียวแหลม ดอกเล็บครุฑ ช่อดอกแยกแขนง...

บอระเพ็ด

ชื่ออื่น ๆ : บอระเพ็ด, จุงจิง, เครือเขาฮ่อ, จุ่งจะลิง (ภาคเหนือ-พายัพ), หางหนู (อุบลราชธานี-สระบุรี), เจตมูลหนาม, เจตมูลย่าน (หนองคาย), เจตมูลย่าน, เถาหัวด้วน (ภาคใต้), เจ็ดหมุนปลูก (ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f.& Thomson ชื่อวงศ์ : Menispermaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ...

สมุนไพรน่าสนใจ

สมุนไพรยอดฮิต