หน้าแรก พืชวัตถุ

พืชวัตถุ

พืชวัตถุ ได้แก่ พรรณไม้ต่างๆ จำแนกออกได้เป็นพืชจำพวกต้น, พืชจำพวกเถา-เครือ,พืชจำพวกหัว-เหง้า,พืชจำพวกผัก และพืชจำพวกหญ้า

เนียมหอม

ยั้ง

พุงดอ

เล็บครุฑ

ลำเจียก

ชา

มะแปรม

สมุนไพรน่ารู้

เผือก

ฟัก

ยั้ง

ไข่เน่า

สมุนไพรยอดฮิต