หน้าแรก พืชวัตถุ

พืชวัตถุ

พืชวัตถุ ได้แก่ พรรณไม้ต่างๆ จำแนกออกได้เป็นพืชจำพวกต้น, พืชจำพวกเถา-เครือ,พืชจำพวกหัว-เหง้า,พืชจำพวกผัก และพืชจำพวกหญ้า

กัญชง

กัญชา

การะเกด

แก้ว

สมุนไพรน่ารู้

พญากาสัก

พุทธชาด

องุ่น

กระพี้จั่น

กระพี้จั่น

สมุนไพรยอดฮิต