วันพฤหัสบดี 5 สิงหาคม 2021

ซ่อนกลิ่น

ชื่ออื่น : ซ่อนกลิ่น, ดอกรวงข้าว, ดอกลีลา(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), หอมไกล, หอมไก๋(ภาคเหนือ), ดอกเข่า(ภาคอีสาน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polianthes tuberose Linn. ชื่อวงศ์ : AGAVACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นซ่อนกลิ่น เป็นพรรณไม้ล้มลุกที่มีลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน ลักษณะของหัวจะคล้ายๆ กับหัวหอม ใบซ่อนกลิ่น มีสีเขียวเล็กและเรียวยาวโผล่ออกมาจากพื้นดิน ใบยาวประมาณ 1-1.5 ฟุต ดอกซ่อนกลิ่น จะชูช่อออกมาตรงกลางกอของลำต้นและมีดอกเกาะตรงก้านดอกเรียงกันเป็นแนวตามก้านดอก ดอกมีสีขาวยาวประมาณ 1 นิ้ว ช่อดอกหนึ่งๆ...

ดองดึง

ชื่ออื่น ๆ : ดองดึง, คมขวาน, บ้องขวาน, หัวขวาน(ชลบุรี), ก้ามปู, ดาวดึงส์, ว่านก้ามปู(กลาง), พันมหา(นครราชสีมา), มะขาโก้ง(เหนือ) ดองดึงหัวขวาน, ด้ามขวาน, หัวฟาน ชื่อสามัญ : Climing Lily, Turks cap, Superb Lily ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gloriosa superba Linn. ชื่อวงศ์ : Colchicaceae (Liliaceae) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดองดึงเป็นไม้เถาล้มลุกขนาดเล็ก อายุหลายปี  เลื้อยเกาะพันต้นไม้อื่น...

ดาหลา

ชื่ออื่น : ดาหลา, กาหลา, กะลา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นดาหลา เป็นไม้ล้มลุกมีเหง้าใต้ดิน สูงได้ถึง 5 เมตร ใบดาหลา เป็นใบเดี่ยว รูปขอบ ขนาน กว้าง 15-20 ซม. ยาวประมาณ 50...

เถามวก

ชื่ออื่น ๆ : เถามวก, เถามวกแดง (กลาง), เชือกเขามวก (เหนือ), เถามวกขาว (นครราชสีมา, โคราช) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xylinbaria minutiflora Pierre. ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นเถามวก เป็นพรรณไม้เถาเนื้อแข็ง เปลือกนั้นจะเป็นสีน้ำตาลเกือบดำ และจะมีช่องระบาย อากาศมีลักษณะเป็นจุดสีขาว ๆ ตามลำต้นอ่อนจะมีขน และภายในจะมีน้ำยางมาก ใบเถามวก จะมีความกว้างประมาณ 3.5-5...

บอน

ชื่ออื่น : เผือก, บอน, กลาดีกุบุเฮง, กลาดีไอย์, ขื่อที้พ้อ, คึทีโบ, คูชี้บ้อง, คูไทย, ทีพอ, ตุน, บอนเขียว, บอนจีนดำ, บอนท่า, บอนน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Colocasia esculenta (L.) Schoot ชื่อวงศ์ : ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นบอน เป็นไม้ล้มลุกมีอายุได้หลายปี มีเหง้าลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกอยู่ใต้ดิน มักขึ้นเป็นกลุ่ม ๆ...

บอนแบ้ว

ชื่ออื่น ๆ : บอนแบ้ว, มะโหรา(จันทบุรี), บอนดอย (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), บอนแบ้ว (เหนือ), อุตพิต ชื่อวิทยาศาสตร์ : Typhonium roxburghii Schoot. ชื่อวงศ์ : ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นบอนแบ้ว เป็นพรรณไม้ล้มลุกขนาดเล็กและบอบบางกว่าต้นอุตพิต จะมีหัวอยู่ใต้ดิน ใบบอนแบ้ว ใบอ่อนจะมีลักษณะเป็นรูปไข่แกมหัวใจ หรือเป็นรูปสามเหลี่ยม ตรงปลายของมันจะแหลม ส่วนใบแก่นั้นจะเป็นหยัก แบ่งออกเป็น 3 แฉก ก้านใบจะมีความยาวประมาณ 15 ซม. ดอกบอนแบ้ว จะออกเป็นช่อ และเป็นแท่งจะมีความยาวประมาณ...

บอระเพ็ดพุงช้าง

ชื่ออื่น ๆ : บอระเพ็ดพุงช้าง, กลิ้งกลางดง, หัวสันโดษ (อีสาน), สบู่เลือด, สบู่เครือ (บางภาคเรียก) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stephania venosa (Blume) Spreng. ชื่อวงศ์ : MENISPERMACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : บอระเพ็ดพุงช้าง ไม้เลื้อยยาวที่มีรากหัวขนาดใหญ่เจริญเหนือพื้นดิน และมักจะมีลำต้นที่เป็นไม้เนื้อแข็งมีเปลือกหนาต่อขึ้นมาจากรากหัว ลำต้นที่ยังอ่อนมีลักษณะเป็นไม้ล้มลุก แห้งและเป็นร่องตามแนวยาว ใบบอระเพ็ดพุงช้าง ใบรูปไข่กว้าง โคนใบคล้ายรูปหัวใจ คล้ายใบกระท่อมเลือด แต่เมื่อหักก้านใบไม่พบยางสีแดง คล้ายหยดเลือด ดอกบอระเพ็ดพุงช้าง จะออกเป็นช่อ เป็นกระจุก ๆ ...

บัวหลวง

ชื่ออื่น ๆ : บัวหลวง,บัวหลวงแดง, บัวหลวงขาว ชื่อสามัญ : Sacred Lotus, Egyptian Lotus ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nelumbo nucifera Gaertn.(Nelumbru speciosum Willd.) ชื่อวงศ์ : NYMPHAEACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   บัวหลวง เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าและไหลอยู่ใต้ดิน เหง้า จะมีลักษณะเป็นท่อนยาว มีปล้องสีเหลืองอ่อนจนถึงเหลือง แข็งเล็กน้อย ถ้าตัดตามขวางจะเป็นรูกลมๆ หลายรู ไหลจะเป็นส่วนที่เจริญไปเป็นต้นใหม่ ใบบัวหลวง ใบเดี่ยวรูปโล่...

บุก

ชื่ออื่น :  บุก, บุกคุงคก(ชลบุรี), เบีย, เบือ(แม่ฮ่องสอน), มันซูรัน(ภาคดลาง),  หัวบุก(ปัตตานี), บุกคางคก(ภาคกลาง, เหนือ), บุกหนาม, บุกหลวง(แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amorphophallus campanulatus Bl.ex Dence.(A.paeoniifolius (Dennst.) Nicolson ชื่อสามัญ :   Elephant yam, Stanley’s water-tub ชื่อวงศ์ :   ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  บุก เป็นไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน ลำต้นอวบ สูงประมาณ 5...

เปราะหอม

ชื่ออื่น :  เปราะหอม, ว่านเปราะหอมแดง, เปราะหอมขาว, ว่านหอม, หอมเปราะ, ว่านตีนดิน(เหนือ), ว่านนกยูง, ว่านหาวนอน, ว่านแผ่นดินเย็น(เชียงใหม่), ซู(แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Kaempferia galanga Linn. ชื่อสามัญ :    Sand Ginger, Aromatic Ginger, Resurrection Lily วงศ์ :   ZINGIBERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เปราะหอม เป็นพืชล้มลุก อายุปีเดียว มีลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน เรียกว่า เหง้า เนื้อภายในสีเหลืองอ่อน...

สมุนไพรน่าสนใจ

สมุนไพรยอดฮิต