วันจันทร์ 14 มิถุนายน 2021
Fimbristylis insignis Thwaites

กกกันดาร

ชื่ออื่นๆ : กกกันดาร, หญ้าแฝกดำ, หญ้าเวียน(อุบลราชธานี), หญ้ากงจักร, เข็มพ่อหม้าย, เส้นขนพันธุรัตน์, หญ้าขนตาช้าง, หญ้าเข็มนาฬิกา, หญ้าพุ่งชู้, หนวดฤาษี, หนวดเสือชื่อวิทยาศาสตร์ : Fimbristylis insignis Thwaites.ชื่อวงศ์ : CYPERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกกกันดาร เป็นพืชล้มลุก อายุหลายปี มีเหง้าสั้น หนา ไม่ค่อยแตกแขนงออกไป ลำต้นเป็นรูปสามเหลี่ยม เรียบเกลี้ยง...

กกธูปฤาษี

ลำต้น ยารักษาโรคทางเดินปัสสาวะ ยาบำบัดโรคบางชนิด ช่วยขับปัสสาวะ ช่วยเพิ่มน้ำนมของสตรีหลังการคลอดบุตร ราก ยาบำบัดโรคบางชนิด ช่วยขับปัสสาวะ

กัญชง

ชื่ออื่น : เฮมพ์​ (Hemp) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cannabis sativa L. subsp. Sativa ชื่อวงศ์ : CANNABACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกัญชง จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกที่มีอายุเพียงปีเดียว ลำต้นเป็นสีเขียวตั้งตรง มีความสูงได้ประมาณ 1-6 เมตร มีลักษณะอวบน้าเมื่อเป็นต้นกล้า และจะเริ่มมีการสร้างเนื้อไม้เมื่ออายุได้ประมาณ 2-3 สัปดาห์ การเจริญเติบโตของต้นจะช้าในช่วง...

กัญชา

ชื่ออื่น ๆ : กัญชา, ยานอ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), กัญชาจีน(ทุกภาค), คุนเช้า(จีน) ชื่อสามัญ : Cannabis, Marihuanam Indian Hemp, potชื่อวิทยาศาสตร์ : Cannabis indica, Cannabis sativa, Linn.วงศ์ : CANNABILACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกัญชา เป็นพรรณไม้จำพวกหญ้าต้นเล็ก มีความสูงประมาณ 3-4 ฟุต ลักษณะลำต้นเป็นเหลี่ยม ใบกัญชา มีสีเขียว ลักษณะของใบแตกออกเป็นแฉก ๆ ใบหนึ่งราว 5-8...

ข้าว

ชื่ออื่น ๆ : ข้าว, ข้าวเจ้า, ข้าวเนียว (ภาคกลาง), ข้าวนึ่ง (ภาคเหนือ), ข้าวเหนียวปั้ว, ข้าวคอแร้ง (อ่างทอง), ข้าวไข่แมงดา, บือถู่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ตั่วบี่, แกบี้ (จีน)ชื่อสามัญ : Rice Plantชื่อวิทยาศาสตร์ : Oryza sativa Linn.วงศ์...

ข้าวฟ่างสมุทรโคดม

ชื่ออื่น ๆ : ข้าวฟ่างสมุทรโคดม, มกโคดม, มุทโคดม(ภาคใต้), ข้าวป้างนก, ข้าวป้างหางช้าง(ภาคเหนือ), เกาเลี้ยง, ฮวงซู่ (จีน)ม จังหันมะพุด, สมุทรโคดม (ภาคกลาง)ชื่อสามัญ : Negro Guinea Grass, Millet Grass,Sorghumชื่อวิทยาศาสตร์ : Sorghum vulgare Pers.วงศ์ : GRAMINEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นพรรณไม้จำพวกหญ้า ลำต้นนั้นจะกลมและมีความสูงประมาณ...

โคกกะสุน

ชื่ออื่น ๆ : หนามกระสุน(ลำปาง), หนามดิน(ตาก) , โคกกระสุน, โคกกะสุน(ตามตำรายาไทย),กาบินหนี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tribulus terrestris Linn. ชื่อวงศ์ : ZYGOPHYLLACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นโคกกะสุน เป็นพรรณไม้ล้มลุกเลื้อยแผ่ไปกันดิน และจะแตกกิ่งออกรอบต้น แผ่ออกยาวราวๆ 1.5-2.5 ฟุต ใบโคกกะสุน เป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยมี 4-8 คู่ รูปขอบขนาน กว้าง 0.2-0.5 ซม. ยาว 0.5-1.5...

ฆ้องสามย่าน

ชื่อเรียกอื่นๆ : ฆ้องสามย่าน, เถาไฟ, ฮอมแฮม (แม่ฮ่องสอน), คะซีคู่ซัวะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ส้นเส้า, มือตะเข้, ทองสามย่าน, ใบทาจีน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Kalanchoe laciniata (Linn.) DC. ชื่อวงศ์ : CRASSULACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ต้นฆ้องสามย่าน เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลำต้นตั้งตรง มีผิวเกลี้ยงหรือมีขนเล็กน้อย ปล้องข้างล่างจะสั้น แต่ปล้องกลางหรือปล้องบนจะยาวขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่ค่อยแตกกิ่งก้านมาก ลำต้นและใบมีลักษณะฉ่ำน้ำ ใบฆ้องสามย่าน เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้าม ลักษณะของใบมีหลายรูปร่าง...

งา

ชื่ออื่น ๆ : งาดำ (ทั่วไป),ไอยู่มั้ว (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์  : Sesamum indicum  Linn. ชื่อวงศ์ : PEDALIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นงา เป็นพรรณไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นจะตั้งตรงถึงยอด และมีความสูงประมาณ 3-4 ฟุต ใบงา ลักษณะของใบคล้ายกับใบหญ้างวงช้าง มีสีเขียวและมีขนปกคลุมอยู่เล็กน้อย ดอกงา ออกดอกเดี่ยว มีสีขาวอมม่วง จะแตกดอกออกรอบ ๆ ลำต้นแล้วก็บิดมาอยู่ในแนวเดียวกัน ด้านหนึ่ง ดอกงามน่าดูมาก ผลงา ลักษณะของผลงาคล้ายกับผลโคโก้ ซึ่งมีขนาดโตเท่ากับนิ้วก้อย และเมื่อผลแก่เราจะถอนต้น...

จอกบ่วาย

ชื่ออื่นๆ : จอกบ่วาย, กระดุมทอง(ตะวันออกเฉียงเหนือ), หมอกบ่วาย(อุบลราชธานี), หยาดน้ำค้าง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Drosera burmannii Vahl. ชื่อวงศ์ : Droseraceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจอกบ่วาย เป็นไม้ล้มลุก ลำต้นสั้น อายุปีเดียว สูง 2-3 เซนติเมตร เป็นพืชกินแมลงขนาดเล็ก ใบจอกบ่วาย เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับและซ้อนกันแน่นเป็นแนวรัศมี เรียงกระจุกใกล้ราก ยาว 6-10 มิลลิเมตร กว้าง 4-6 มิลลิเมตร ทอดราบไปกับพื้นดิน แผ่นใบรูปไข่กลับถึงรูปโล่ ฐานเรียวแหลม ปลายป้านและโค้งงอขึ้นเล็กน้อย...

สมุนไพรน่าสนใจ

สมุนไพรยอดฮิต