วันศุกร์ 25 มิถุนายน 2021

มะเขือยาว

ชื่ออื่น ๆ : มะเขือยาว, มะเขือหำม้า, มะแขว้ง, มะแข้งคม, มะเขือป้าว(ภาคเหนือ), มะเขือฝรั่ง(กรุงเทพฯ), มะเขือขาว, มะเขือจานมะพร้าว, มะเขือกระโปกแพะ, มะเขือจาน(ภาคกลาง), สะกอวา, ยั่งมูไล่(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), เกียจี้(จีน) ชื่อสามัญ : Egg Plant ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solanum melongena Linn. ชื่อวงศ์ : SOLANACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะเขือยาว เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลำต้นมีความสูงประมาณ 0.5-1...

มะระขี้นก

ชื่ออื่น : มะระขี้นก, ผักไห่, มะไห่, มะนอย, มะห่วย, ผักไซ(เหนือ), สุพะซู, สุพะเด(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), มะร้อยรู(กลาง), ผักเหย(สงขลา), ผักไห(นครศรีธรรมราช), ระ(ใต้), ผักสะไล, ผักไส่(อีสาน), โกควยเกี๋ยะ, โควกวย (จีน), มะระเล็ก, มะระขี้นก(ทั่วไป) ชื่อสามัญ : Bitter Cucumber, Balsum Pear ชื่อวิทยาศาสตร์ : Momordica...

มะระจีน

ชื่ออื่น : มะระจีน, ผักเหย, ผักไห, มะร้อยรู, มะห่อย, มะไห่, สุพะซู, สุพะเด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Momordica charantia Linn. ชื่อวงศ์ : Cucurbitaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะระจีน เป็นไม้เถา มีมือเกาะ ใบมะระจีน เป็นใบเดี่ยว รูปฝ่ามือ กว้างยาวประมาณ 4-7 เซนติเมตร ขอบใบหยักเป็นซี่ห่างๆ ใบเว้าเป็นแฉกลึก 5-7...

แมงลัก

ชื่ออื่น ๆ : แมงลัก, มังลัก(ภาคกลาง), กอมก้อขาว(ภาคเหนือ), ผักอีตู่(เลย) ชื่อสามัญ : Labiatae, Hairy Basil ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimum × africanum Lour. ชื่อวงศ์ : LABIATAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  แมงลัก เป็นพรรณไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นมีความสูงประมาณ 2-3 ฟุต โคนลำต้นแข็ง ลำต้นแตกกิ่งก้านสาขามาก กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยม ใบแมงลัก ใบออกเป็นใบเดี่ยว ลักษณะของใบกลมรี...

ยี่หร่า

ชื่ออื่น ๆ : ยี่หร่า, หอมป้อม(เหนือ), โหระพาช้าง,กะเพราควาย, กะเพราญวน, กะเพราป่า,กะเพราใหญ่, เนียมต้น ชื่อสามัญ : Kawawya, Caraway Friut, Caraway Seed, Kummel,Caraway ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimum gratissimum Linn. ชื่อวงศ์ : UMBELLIFERAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ยี่หร่า เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีอายุ 2 ปี แตกกิ่งก้านสาขาขนาดเล็ก กิ่งก้านจะไม่ใหญ่ ในช่วงปีแรกนั้นจะแตกกิ่งก้านสาขาและในช่วงปีที่สองจะออกดอกออกผล ใบยี่หร่า เป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ...

สมุนไพรน่าสนใจ

สมุนไพรยอดฮิต