วันอังคาร 3 สิงหาคม 2021

ผักปลาบใบกว้าง

ชื่ออื่น : ผักปลาบใบกว้าง, ผักกาบปลี(คนเมือง), ผักงอง(ขมุ), สะพาน(เมี่ยน), ผักขาบ(ไทลื้อ), ผักปลาบใบกว้าง, ผักปราบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Commelina bengalensis L. ชื่อวงศ์ : COMMELINACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักปลาบใบกว้าง เป็นพืชล้มลุก ลำต้นอวบน้ำทอดเลื้อย ส่วนปลายตั้งขึ้น สูง 15 – 60 ซม. ผิวมีขน ใบผักปลาบใบกว้าง เดี่ยวเรียง เวียนสลับ...

ผักปลาบใบแคบ

ชื่ออื่น ๆ : ผักปลาบใบแคบ, ผักปลายขอบใบเรียว(เชียงใหม่), ผักปลาบ(ภาคกลาง), ด่อเบล่ร่อด, ด่อเบล่บรู้(ปะหล่อง), โต่ะอูเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), ผักปลาบนา, หญ้ากาบผี, กินกุ้งน้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Commelina diffusa Burm. f. ชื่อวงศ์ : COMMELINACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักปลาบใบแคบ เป็นพืชล้มลุก ทอดเลื้อยบนดินหรือริมชายน้ำ อายุปีเดียว ลำต้นกลม สีเขียว ยาวได้ถึง 40 ซม. มีรากออกตามข้อ ใบผักปลาบใบแคบ เป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปหอกแกมขอบขนาน...

ผักปอด

ชื่ออื่น : ผักปอด, ผักกุ่มป่า, ผักปุ่มป่า, ผักปุ่มปลา, ผักปอดนา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sphenoclea zeylanica Gaertn. ชื่อวงศ์ : SPHENOCLEACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักปอด เป็นพืชอายุหลายปี ลำต้น อวบน้ำสูง 30-60 เซนติเมตร โคนต้นมีปลอกคล้ายฟองน้ำสีขาวหุ้ม ใบผักปอด เดี่ยวติดแบบสลับรูปรีหรือรูปขอบขนาน กว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 2.5-3.5 เซนติเมตร ดอกผักปอด สีขาวออกเป็นช่อ...

ผักเป็ดแดง

ชื่ออื่น : ผักเป็ดแดง, ผักเป็ดฝรั่ง, ผักโหมแดง(ภาคเหนือ), พรมมิแดง(ภาคกลาง), หยเฉ่า, หยินซิวเจี้ยน(จีนกลาง), ปากเป็ด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alternanthera Bettzickiana (Regel) Nichols ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักเป็ดแดง เป็นไม้ล้มลุก มีอายุหลายปี ลำต้นตั้งตรง มีความสูงได้ประมาณ 10-20 เซนติเมตร หรือสูงกว่า แตกกิ่งก้านหนาแน่น ลำต้นเป็นร่องตามยาว ลำต้นหักง่ายคล้ายกับลำต้นที่อวบน้ำเล็กน้อย ...

ผักเป็ดไทย

ชื่ออื่น : ผักเป็ดไทย, ผักเป็ด, ผักเป็ดขาว, เปรี้ยวแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักเป็ดไทย เป็นพรรณไม้ล้มลุกขนาดเล็ก มีอายุราว 1 ปี ที่มีลำต้นตั้งตรงหรืออาจเลื้อยก็แล้วแต่สภาพแวดล้อมที่อยู่ ลำต้นมีความสูงประมาณ 10-45 เซนติเมตร ตามข้อของลำต้นจะมีราก ระหว่างข้อต่อมีร่องและมีขนปกคลุมเล็กน้อย...

ผักแพว

ชื่ออื่น : ผักแพว, ผักแพ้ว, ผักไผ่, ผักแพรว, ผักแจว, พริกบ้า, พริกม้า(พริกม่า), จันทร์โฉม, จันทร์แดง และหอมจันทร์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polygonum odoratum Lour. ชื่อวงศ์ : POLYGONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นผักแพว เป็นพืชล้มลุก มีลำต้นสูงประมาณ 30-35 เซนติเมตร ลำต้นตั้งตรงมีข้อเป็นระยะๆ ตามข้อมักมีรากงอกออกมา หรือลำต้นเป็นแบบทอดเลื้อยไปตามพื้นดินและมีรากงอกออกมาตามส่วนที่สัมผัสกับพื้นดิน ใบผักแพว เป็นใบเดี่ยว...

ผักเป็ดน้ำ

ชื่ออื่น : ผักเป็ดน้ำ,ผักเป็ด, คงซิมเกี่ยง, คงซินเจี้ยน, คงซินเหลี่ยนจื่อเฉ่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักเป็ดน้ำ เป็นพรรณไม้น้ำหรือพรรณไม้ล้มลุก มีอายุราว 1 ปี ชอบขึ้นตามแอ่งน้ำรกร้าง หรือริมน้ำทั่วไป มีลำต้นอยู่บนผิวน้ำ ลำต้นมีความสูงประมาณ 1 เมตร เลื้อยทอดไปตามผิวน้ำหรือพื้นดิน แตกกิ่งก้านสาขามาก ส่วนรากจะติดอยู่ตามข้อต้น...

ผักแพวแดง

ชื่ออื่น : ผักแพวแดง, ผักแผ่วแดง, ผักแผ่วสวน, อีแปะ, ละอองใบด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Iresine herbstii Hook. f. ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักแพวแดง เป็นไม้ล้มลุก สูง 50 เซนติเมตร ต้นสีแดงสด ใบผักแพวแดง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปโล่แกมรูปไข่ รูปวงรีหรือรูปไข่กลับ กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว...

มะเขือเทศ

ชื่ออื่น : มะเขือเทศ, มะเขือ(ทั่วไป), มะเขือส้ม(ภาคเหนือ), ตรอบ(สุรินทร์), น้ำเนอ(เชียงใหม่) ชื่อสามัญ : Tomato ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lycopersicon esculentum Mill. ชื่อวงศ์ : Solanaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะเขือเทศ เป็นพืชล้มลุกอายุเพียง 1 ปี ลำต้นตั้งตรง มีลักษณะเป็นพุ่ม มีขนอ่อน ๆ ปกคลุม ใบมะเขือเทศ เป็นใบประกอบ ออกสลับกัน ใบย่อยมีขนาดไม่เท่ากัน บางใบเล็กรียาว บางใบกลมใหญ่ ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นหยักลึกคล้ายฟันเลื่อยมีขนอ่อน...

มะเขือพวง

ชื่ออื่น : มะเขือพวง, เจ็กมิ่งจำ, จุยเกีย(จีน), มะแคว้งกูลา, มะแคว้งกูลัว(เชียงใหม่), ปอลอ, ปอลือ(แม้ว-ภาคเหนือ), หมากแค้ง, มะเขือละคร(นครราชสีมา), รับจงกลม(เขมร-นครราชสีมา), ตะโกงลา, ในจะเคาะค่ะ(มลายู-สงขลา), มะแว้งช้าง, มะแว้ง(ภาคใต้) ชื่อสามัญ : Plate brush egg plant ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solanum torvum Sw. ชื่อวงศ์  : SOLANACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  มะเขือพวง เป็นไม้ข้ามปี ต่างจากมะเขืออื่นๆ...

สมุนไพรน่าสนใจ

สมุนไพรยอดฮิต