วันอังคาร 3 สิงหาคม 2021

ผักชีล้อม

ชื่ออื่น : ผักชีล้อม, จีอ้อ, ผักอัน, ผักอันอ้น ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oenanthe javanica (Bl.) DC. ชื่อวงศ์ : APIACEAE (UMBELLIFERAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักชีล้อม เป็นพืชล้มลุกโผล่เหนือน้ำหรือทอดเลื้อยตามผิวดิน สูง 10 – 100 ซม. ต้นกลวงผิวภายนอกเป็นร่อง ใบผักชีล้อม เป็นใบประกอบแบบขนนก 1 – 3 ชั้น ใบย่อยรูปรีแคบหรือรูปไข่...

ผักเชียงดา

ชื่ออื่น : ผักเชียงดา, เชียงดา, เจียงดา, ผักเจียงดา, ผักเซียงดา, ผักกูด, ผักจินดา, ผักเซ่งดา, ผักม้วนไก่, ผักเซ็ง, ผักว้น, ผักฮ่อนไก่, ผักอีฮ่วน, เครือจันปา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gymnema inodorum (Lour.) Decne. ชื่อวงศ์ : ASCLEPIADACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักเชียงดา เป็นไม้เถาเลื้อย มีอายุข้ามปี ความยาวของเถาขึ้นอยู่กับอายุ...

ผักตบชวา

ชื่ออื่น : ผักตบชวา, ผักปอด, สวะ, ผักโรค, ผักตบชวา, ผักยะวา, ผักอีโยก, ผักป่อง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eichhornia crassipes (C. Mart.) Solms ชื่อวงศ์ : PONTEDERIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักตบชวา เป็นพืชลอยน้ำ อายุหลายปี ลำต้นสั้น แตกใบเป็นกอ ใบผักตบชวา ใบเดี่ยว รูปไข่ หรือเกือบกลม โคนใบเว้าเข้าหาก้านใบ...

ผักตบไทย

ชื่ออื่น : ผักตบไทย, ผักตบ, ผักโป่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Monochoria hastata (L.) Solms ชื่อวงศ์ : Pontederiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักตบไทย เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี อาศัยอยู่ในน้ำ สูง 0.5-2 ม. เง้ายาว มีกาบใบแก่ห่อหุ้ม ใบผักตบไทย รูปสามเหลี่ยม ยาว 9.5-26 ซม. ปลายใบแหลมหรือแหลมยาว โคนใบเป็นเงี่ยงลูกศร ขอบใบเรียบ...

ผักบุ้ง

ชื่ออื่น : ผักบุ้ง, ผักทอดยอด, ผักบุ้งแดง, ผักบุ้งไทย, ผักบุ้งนา, ผักบุ้งขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ipomoea aquatica Forssk. ชื่อวงศ์ : CONVOLVULACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักบุ้ง เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นกลวง รากออกตามข้อ ใบผักบุ้ง รูปสามเหลี่ยม รูปหอกหรือรูปขอบขนานแคบ กว้าง 1-9 ซม. ยาว 3-15 ซม. ก้านใบยาว...

ผักบุ้งจีน

ชื่ออื่น : ผักบุ้งจีน, water convolvulus, kangkong ชื่อวิทยาศาสตร์ : pomoea aquatica Forsk. Var. reptan ชื่อวงศ์ : Convolvulaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักบุ้งจีน เป็นระบบรากแก้ว มีรากแขนงแตกออกทางด้านข้างของรากแก้วและยังสามารถแตกรากฝอยออกมาจากข้อของลำต้นได้ด้วย โดยมักจะเกิดตามข้อที่อยู่บริเวณโคนเถา เป็นไม้ล้มลุก ในระยะแรกของการเจริญเติบโตจะมีลำต้นตั้งตรง ในระยะต่อไปลำต้นจะเลื้อยทอดยอดไปตามพื้นดินหรือนํ้า ลำต้นมีสีเขียวและปล้องข้างในกลวง รากจะเกิดที่ข้อทุกข้อที่สัมผัสกับพื้นดินหรือนํ้า ที่ข้อมักมีตาแตกออกมา ทั้งตาใบและตาดอก โดยตาใบจะอยู่ด้านนอก ส่วนตาดอกจะอยู่ด้านใน ใบผักบุ้งจีน เป็นใบเดี่ยว...

ผักบุ้งรั้ว

ชื่ออื่น : ผักบุ้งรั้ว, ผักบุ้งฝรั่ง, โหงวเหยียวเล้ง (แต้จิ๋ว), อู่จ่าวหลง (จีนกลาง), Railway Creeper ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ipomoea cairica Linn. ชื่อวงศ์ : Convolvulaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักบุ้งรั้ว เป็นไม้เลื้อยอายุหลายปี มักมีตุ่มเล็กๆ ที่ลำต้น ใบผักบุ้งรั้ว ใบเดี่ยว ออกสลับกัน ตัวใบแยกเป็นห้าแฉกคล้ายรูปมือ ส่วนยอดแหลมเล็กน้อย ใบกว้าง 6-9 ซม....

ผักเบี้ย

ชื่ออื่น : ผักเบี้ย, ผักเบี้ยน้อย, ผักเบี้ยเล็ก, พรมมิแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trianthema triquetra Willd. ชื่อวงศ์ : AIZOACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักเบี้ย เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลำต้นเตี้ย แตกกิ่งก้านสาขาบริเวณโคนต้น ส่วนกิ่งที่แตกนั้นจะทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน ใบผักเบี้ย จะออกตรงข้ามกัน มีลักษณะเป็นรูปใบเรียวแคบ ใบจะมีความยาวประมาณ 0.15-0.7 ซม. และกว้างประมาณ 0.05-0.2 ซม. ก้านใบสั้น ส่วนโคนก้านใบจะแผ่ออกเป็นกาบ ...

ผักเบี้ยใหญ่

ชื่ออื่น : ผักเบี้ยใหญ่, ผักตาโค้ง, ผักอีหลู, ผักเบี้ยดอกเหลือง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Portulaca oleraceae Linn. ชื่อวงศ์ : PORTULACACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักเบี้ยใหญ่ เป็นพืชล้มลุก อายุปีเดียว ลำต้นอวบน้ำ ปลายตั้งชูขึ้น มักแผ่เป็นผืนใหญ่สูง 5 –10 ซม. ใบผักเบี้ยใหญ่ เดี่ยวเกือบตรงข้าม รูปไข่กลับหรือคล้ายรูปช้อน กว้าง 1.5 – 2...

ผักปลัง

ชื่ออื่น ๆ : ผักปลัง, ผักปั๋ง(ภาคเหนือ), ผักปลังแดง, ผักปลังขาว, ผักปลังใหญ่(ภาคกลาง), เหลาะขุ้ย(แต้จิ๋ว), ลั่วขุย(จีนกลาง) ชื่อสามัญ : East Indian Spinach, Malabar Nightshade, Indian Spinach, Ceylon spinach ชื่อวิทยาศาสตร์ : Basella alba Linn. (ผักปลังขาว), Basella rubra Linn. (ผักปลังแดง) วงศ์ : BASELLACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักปลัง เป็นไม้เถาเลื้อยล้มลุก...

สมุนไพรน่าสนใจ

สมุนไพรยอดฮิต