วันศุกร์ 25 มิถุนายน 2021

ผักกาดน้ำ

ชื่ออื่น ๆ : ผักกาดน้ำ, หมอน้อย, เซียแต้เฉ้า, หญ้าเอ็นอืด, หญ้าเอ็นยืด ชื่อสามัญ : Common Plantain ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plantago major Linn. (P.indica Linn.) ชื่อวงศ์ : PLANTAGINACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ผักกาดน้ำ เป็นพรรณไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ที่มีเนื้ออ่อน โคนต้นจะอยู่ติดดินเลย เป็นไม้ที่มีอายุได้หลายปี ลำต้นจะสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร ใบผักกาดน้ำ ใบจะแทงขึ้นมาจากใต้ดินคล้ายกับใบผักกาด แต่จะมีก้านใบที่ยาวกว่า...

ผักกาดขาว

ชื่ออื่นๆ : ชื่อวิทยาศาสตร์ : Brassica chinensis  (L.) Jusl. ชื่อวงศ์ : Brassicaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักกาดขาวเป็นพืชอายุปีเดียว มีระบบรากตื้น ใบผักกาดขาว มีลักษณะห่อปลียาวหรืออาจห่อหลวมๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ ใบมีสีขาวถึงสีเขียวอ่อน เป็นพืชวันยาวดอกมีสีเหลืองยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ผักกาดขาวส่วนใหญ่มีการผสมข้ามโดยแมลงและผึ้ง ส่วนที่ใช้เป็นยา : ราก, ต้น สรรพคุณ ผักกาดขาว...

ผักกาดหอม

ชื่ออื่น ๆ : ผักกาดหอม, ผักสลัด(ภาคกลาง), พังฉ่าย(จีน), ผักกาดปี(ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lactuca sativa Linn. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักกาดหอม ลำต้นของผักกาดหอมในระยะแรกมักจะมองไม่ค่อยเห็น เนื่องจากใบมักจะปกคลุมไว้ จะเห็นชัดก็ต่อเมื่อระยะแทงช่อดอก ลักษณะลำต้นผักกาดหอมจะตั้งตรง สูงชะลูดขึ้นจนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ลำต้นมีลักษณะอวบอ้วน ถ้าปลูกในที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆ จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 2 นิ้ว ลำต้นมีลักษณะเป็นข้อสั้น แต่ละข้อจะเป็นที่เกิดของใบ ใบผักกาดหอม ใบแตกออกมาจากลำต้นโดยรอบ สีใบมีตั้งแต่เขียวอ่อน เขียวปนเหลือง จนถึงสีเขียวแก่...

ผักกาดหัว

ชื่ออื่น : ผักกาดหัว, ไช่เท้า, ไช้เท้า, หัวผักกาดขาว, ผักกาดจีน, ผักขี้หูด, ผักเปิ๊กหัว, ไหล่ฮก, จี๋ซ้ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Raphanus sativus Linn. ชื่อวงศ์ : Cruciferae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักกาดหัว เป็นพืชจำพวกผัก มีรากสะสมอาหารลักษณะทรงกระบอกใหญ่ยาว สีขาวหรือสีอื่น ต้นสูงประมาณ 1 เมตร แตกกิ่งก้านสาขามาก ใบผักกาดหัว แตกออกจากโคนต้นเป็นกอ ยาว...

ผักกูด

ชื่ออื่น : ผักกูด, กูดคึ, กูดกิน, ผักกูด, กูดขาว, ผักกูดขาว, กูดน้ำ, หัสดำ, ไก้กวิลุ, ปู่แปลเด๊าะ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diplazium esculentum (Retz.) Sw. ชื่อวงศ์ : ATHYRIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักกูด เหง้าตั้งตรง อาจสูงได้มากกว่า 1 ม. มีเกล็ดสีน้ำตาลเข้ม ขอบดำ...

ผักขวง

ชื่ออื่น ๆ : ผักขวง, สะเดาดิน, ผักขี้ขวง(ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Glinus oppositifolius (Linn.)A.DC. ชื่อวงศ์ : AIZOACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักขวง เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีลำต้นเตี้ย ๆ หรือติดราบกับดิน แตกกิ่งก้านสาขาแผ่กระจายออกไปรอบ ๆ ต้น ใบผักขวง ออกใบเดี่ยว มีขนาดของใบเล็กยาวเรียว จะแตกใบออกตามข้อต้น ซึ่งข้อ ๆ หนึ่งจะมีใบอยู่ประมาณ 4-5 ใบ ปลายใบแหลมหรือมน โคนใบสอบ...

ผักขมหิน

ชื่ออื่น : ผักขมหิน, ปังแป, ผักเบี้ยหิน (เหนือ), ผักปั๋งดิน (เชียงใหม่), ผักขมฟ้า (สุโขทัย), ผักโขมหิน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Boerhavia diffusa L. ชื่อวงศ์ : NYCTAGINACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักขมหิน เป็นไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 1 เมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านมาก ตั้งตรงหรือทอดเลื้อยขนานไปตามพื้นดิน ผิวเรียบหรือมีขนบริเวณปลายกิ่ง ลำต้นกลมสีเขียวปนแดง ยอดอ่อนมีขน ...

ผักเขียด

ชื่ออื่น : ผักเขียด, ผักขาเขียด, นิลบล, ผักฮิ้น, ผักฮิ้นน้ำ, ผักริ้น ชื่อวิทยาศาสตร์ : Monochoria vaginalis (Burm.f.) Presl. ชื่อวงศ์ : Pontederiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักเขียด เป็นไม้น้ำจำพวกผักตบ มีลักษณะเหมือนผักตบไทยแต่มีขนาดเล็กกว่า เกิดตามที่มีน้ำขัง เป็นพืชสะเทินน้ำสะเทินบกอายุฤดูเดียว ชอบขึ้นในที่น้ำท่วมขังตื้น ๆ เช่น ในนาข้าว ใบเป็นใบเดี่ยว ใบเรียวยาวมีรูปร่างหลายแบบตั้งแร่รูปแคบยาวคล้ายหอก จนถึงรูปไข่ปลายใบแหลม ฐานใบเป็นรูปหัวใจ ใบสีเขียวเข้มเป็นมัน แตกแบบสลับกันเป็น...

ผักแขยง

ชื่ออื่น ๆ : ผักแขยง, สุ่ยฝูโหยง (จีนกลาง), จุ้ยหู่โย้ง (แต้จิ๋ว) กะออม, กะแยง(ตะวันออกเฉียงเหนือ) กะแยงแดง(อุบลราชธานี) ผักพา(เหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Limnophila geoffrayi Bonati. ชื่อวงศ์ : SCROPHULARIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักแขยง เป็นไม้ล้มลุกฤดูเดียว สูง 10-35 เซนติเมตร ลำต้นเรียวยาว ตั้งตรง กลมกลวง อวบน้ำ มีขนหนาแน่น ทั้งต้นมีกลิ่นหอมฉุน เผ็ดร้อน ใบผักแขยง ใบเดี่ยว...

ผักโขมจีน

ชื่ออื่น : ผักโขมจีน, ผักโขมสวน, ผักขมสี, ผักขมจีน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amaranthus tricolor L. ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักโขมจีน เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ลักษณะของลำต้นตั้งตรง มีความสูงได้ถึง 1.30 เมตร ส่วนยอดมีขนสั้นปกคลุม ใบผักโขมสวน ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับกัน ลักษณะของใบเป็นรีถึงรูปไข่ ใบมีความกว้างประมาณ 6-10 เซนติเมตร และยาวประมาณ 15-20...

สมุนไพรน่าสนใจ

สมุนไพรยอดฮิต