วันศุกร์ 25 มิถุนายน 2021

ตะไคร้

ชื่ออื่น :  ตะไคร้, จะไคร้(ภาคเหนือ), ไคร(ภาคใต้), คาหอม(เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), ห่อวอตะไป่(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หัวสิงโต(เขมร-ปราจีนบุรี), ตะไคร้แกง(ทั่วไป) ชื่อสามัญ :   Lemon Grass, Lapine ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Cymbopogon citratus  Stapf. ชื่อวงศ์ :   Poaceae (Gramineae) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตะไคร้ เป็นพรรณไม้ล้มลุก จะขึ้นเป็นกอใหญ่ สูงประมาณ 1 เมตร ลักษณะของลำต้นเป็นรูปทรงกระบอก แข็ง เกลี้ยง และตามปล้องมักมีไขปกคลุมอยู่ เป็นพรรณไม้ที่มีอายุหลายปี ใบตะไคร้ ใบเดี่ยว แตกใบออกเป็นกอ รูปขอบขนาน...

ผักปลาบใบกว้าง

ชื่ออื่น : ผักปลาบใบกว้าง, ผักกาบปลี(คนเมือง), ผักงอง(ขมุ), สะพาน(เมี่ยน), ผักขาบ(ไทลื้อ), ผักปลาบใบกว้าง, ผักปราบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Commelina bengalensis L. ชื่อวงศ์ : COMMELINACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักปลาบใบกว้าง เป็นพืชล้มลุก ลำต้นอวบน้ำทอดเลื้อย ส่วนปลายตั้งขึ้น สูง 15 – 60 ซม. ผิวมีขน ใบผักปลาบใบกว้าง เดี่ยวเรียง เวียนสลับ...

ผักกาดแดง

ชื่ออื่น : ผักกาดแดง, ผักกาดฝรั่ง, บีทรูท, บีตรูต, Beet Root, Common Beet, Garden Beet ชื่อวิทยาศาสตร์ : Beta vulgaris Linn. ชื่อวงศ์ : Chenopodiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักกาดแดง เป็นพืชล้มลุก มีลำต้นอยู่ใต้ดิน รากอวบนํ้า มีสีม่วง แกมแดง ซึ่งมักจะเรียกกันว่าหัว มีรูปร่างคล้ายหัวมันแกว ...

ผักกาดนา

ชื่ออื่น : กะเม็งหอม, กะเม็งหอม, ผักกาดนา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Blumea napifolia DC. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักกาดนา เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก เหมือนผักกาดนกเขา แต่ต้นเล็กกว่า ใบผักกาดนา ใบทรงกลม ดอกผักกาดนา ดอกเล็กๆ สีเหลือง เป็นช่อชูตั้ง ส่วนที่ใช้เป็นยา : ทั้งต้น สรรพคุณ ผักกาดนา : ผักกาดนาทั้งต้น รสจืดเย็น กระทุ้งพิษ ขับพิษร้อน ขับพิษไข้หัว...

แครอท

ชื่ออื่นๆ : แครอท, เครอท , ผักกาดหัวเหลือง, ผักชีหัว ชื่อสามัญ : Carrot, Beesnest Plant, Bird is nest root ชื่อวิทยาศาสตร์ : Daucus carota Linn. ชื่อวงศ์ : UMBELLIFERAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นแครอท ไม้ล้มลุกอายุ 2 ปี ตั้งตรง รากแก้วอวบหนา รูปสามเหลี่ยมหรือรูปทรงกระบอกมีหลายสี เช่น เหลือง ม่วง ส้ม...

ผักกะโฉม

ชื่ออื่น ๆ : ผักกะโฉม, ผักกะโสม(ภาคกลาง), จุ้ยห่วยเฮียง(แต้จิ๋ว), อ้มกบ(เชียงใหม่), สุ่ยหุยเซียง(จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Limnophila rugosa (Roth) Merr., Herpestis rugosa Roth, L.roxburghii G. Don ชื่อวงศ์ : ACROPHULARIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักกะโฉม เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลำต้นจะแตกแขนงออกไป ต้นที่ยังเล็กอยู่จะมีขนปกคลุม แต่พอโตแล้วหรือแก่ขนก็จะหลุดร่วงไปเอง ลำต้นสูงประมาณ 1-2 ฟุตมีกลิ่นหอม และเป็นพรรณไม้ที่มีอายุปีเดียว เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ที่ชอบขึ้นอยู่ตามริมคู และชอบดินที่ชื้นแฉะ...

ผักโขมหัด

ชื่ออื่น ๆ : ผักโขมหัด, ผักโขม, ผักขม(ภาคกลาง), ผักหม(ภาคใต้), ผักขมหัด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amaranthus viridis Linn. ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักโขมหัด เป็นพรรณไม้ล้มลุก แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบ ๆ ต้นลักษณะของลำต้นเป็นเหลี่ยมมน และเกลี้ยง แต่จะมีขนอ่อน ๆ ปกคลุมอยู่บ้างเล็กน้อย ลำต้นสูงประมาณ 0.5-2 ฟุตมีสีเขียว ใบผักโขมหัด เป็นใบเดี่ยว ออกสลับกันไปตามข้อต้นลักษณะของใบเป็นรูปไข่ หรือคล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ปลายใบจะมนหรือเว้าเล็กน้อย ส่วนโคนนั้นจะแหลมและกว้างกว่าปลายใบตามเส้นใบจะมีขนขึ้นอยู่ ขนาดของใบกว้างประมาณ...

ผักโขมจีน

ชื่ออื่น : ผักโขมจีน, ผักโขมสวน, ผักขมสี, ผักขมจีน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amaranthus tricolor L. ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักโขมจีน เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ลักษณะของลำต้นตั้งตรง มีความสูงได้ถึง 1.30 เมตร ส่วนยอดมีขนสั้นปกคลุม ใบผักโขมสวน ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับกัน ลักษณะของใบเป็นรีถึงรูปไข่ ใบมีความกว้างประมาณ 6-10 เซนติเมตร และยาวประมาณ 15-20...

ผักชีดอย

ชื่ออื่น : ผักชีดอย, สาบแร้ง, สาบแฮ้ง, แฮ้งของ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักชีดอย เป็นพรรณไม้ล้มลุกที่มีลำต้นตั้งตรงจะแตกกิ่งก้านสาขาใกล้กับโคนต้น และมีขนอ่อน ๆปกคลุมอยู่หนาแน่น มีกลิ่นหอม ลำต้นสูงประมาณ 1-2 ฟุต ใบผักชีดอย ออกใบเดี่ยว เรียงสลับกันไปตามกิ่ง ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ ปลายแหลมโคนใบสอบ ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย และมีขนอ่อน...

แตงไทย

ชื่ออื่น :  แตงไทย, แตงลาย, มะแตงสุก, แตงจิง, แตงกิง, ซกเซรา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cucumis melo Linn. ชื่อวงศ์ : CUCURBITACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นแตงไทย เป็นพืชล้มลุก ลำต้นเป็นเถาเลื้อย มีขนอ่อน ปกคลุมตลอดทั้งลำต้นและใบ ใบแตงไทย เป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่ ขอบใบหยัก ก้านใบยาว ดอกแตงไทย สีเหลือง มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ ผลมีขนาดค่อนข้างใหญ่...

สมุนไพรน่าสนใจ

สมุนไพรยอดฮิต