วันจันทร์ 30 พฤศจิกายน 2020

ผักบุ้ง

ชื่ออื่น : ผักบุ้ง, ผักทอดยอด, ผักบุ้งแดง, ผักบุ้งไทย, ผักบุ้งนา, ผักบุ้งขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ipomoea aquatica Forssk. ชื่อวงศ์ : CONVOLVULACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักบุ้ง เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นกลวง รากออกตามข้อ ใบผักบุ้ง รูปสามเหลี่ยม รูปหอกหรือรูปขอบขนานแคบ กว้าง 1-9 ซม. ยาว 3-15 ซม. ก้านใบยาว...

ผักขมหิน

ชื่ออื่น : ผักขมหิน, ปังแป, ผักเบี้ยหิน (เหนือ), ผักปั๋งดิน (เชียงใหม่), ผักขมฟ้า (สุโขทัย), ผักโขมหิน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Boerhavia diffusa L. ชื่อวงศ์ : NYCTAGINACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักขมหิน เป็นไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 1 เมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านมาก ตั้งตรงหรือทอดเลื้อยขนานไปตามพื้นดิน ผิวเรียบหรือมีขนบริเวณปลายกิ่ง ลำต้นกลมสีเขียวปนแดง ยอดอ่อนมีขน ...

ถั่วฝักยาว

ชื่ออื่น ๆ : ถั่วฝักยาว, ถั่วขาว, ถั่วนา, ถั่วดำ, ถั่วฝักยาว(ไทย), ถั่วมะแปะ, ถั่วชิ้น, ถั่วหมาเน่า, ถั่วดอ, ถั่วสาย, ถั่วปี๋, ถั่วไส้หมู(พายัพ), ถั่วพุงหมู(ปราจีน), กังเต่า(จีน-แต้จั๋ว) ชื่อสามัญ : Cow Pea ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vigna unguiculata subsp. ชื่อวงศ์ : PAPILIONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นถั่วฝักยาว เป็นพรรณไม้เถา ตามลำต้นนั้นจะมีขนเล็กน้อย หรืออาจไม่มีเลยก็ได้ ใบถั่วฝักยาว จะเป็นใบประกอบ และมีใบย่อยประมาณ...

ผักแครด

ชื่ออื่น ๆ : ผักแครด, สับกา(ภาคกลาง), หญ้าขี้หมา(นครศรีธรรมราช) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Synedrella nodiflora (Linn.) Gaertn. วงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นผักแครด เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีลำต้นตั้งตรงแตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นง่าม ตามกิ่งจะมีขนปกคลุมอยู่ประปราย สูงประมาณ 1-2 ฟุต ใบผักแครด ออกใบเดี่ยว ลักษณะของใบเป็นรูปมนรี ปลายแหลม โคนใบสอบติดเป็นปีกกับก้านใบเลย ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ผิวใบทั้งสองข้างจะมีขนปกคลุมอยู่ มีเนื้อใบบาง ขนาดของใบกว้างประมาณ 0.5-3.5...

ผักขวง

ชื่ออื่น ๆ : ผักขวง, สะเดาดิน, ผักขี้ขวง(ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Glinus oppositifolius (Linn.)A.DC. ชื่อวงศ์ : AIZOACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักขวง เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีลำต้นเตี้ย ๆ หรือติดราบกับดิน แตกกิ่งก้านสาขาแผ่กระจายออกไปรอบ ๆ ต้น ใบผักขวง ออกใบเดี่ยว มีขนาดของใบเล็กยาวเรียว จะแตกใบออกตามข้อต้น ซึ่งข้อ ๆ หนึ่งจะมีใบอยู่ประมาณ 4-5 ใบ ปลายใบแหลมหรือมน โคนใบสอบ...

คื่นไช่

ชื่ออื่น ๆ : คื่นไช่, ผักปืม,ผักข้าวปืน,ผักปืน(หนือ), ขึ้นฉ่าย ชื่อสามัญ : Celery , Smaltage ชื่อวิทยาศาสตร์ : Apium graveolens Linn. ชื่อวงศ์ : UMBELLIFERAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นคื่นไช่ เป็นพรรณไม้ล้มลุก จะมีอายุประมาณ 1-2 ปี พรรณไม้นี้จะมีอยู่ 2 พันธุ์ พันธุ์ หนึ่งเป็นคื่นช่ายจีน (Chinese celery ) มีขนาดลำต้นเล็กและสูงประมาณ 1...

ผักเค็ด

ชื่ออื่น ๆ : ผักเค็ด, ผักเคล็ด, ผักเห็ด, ขี้เหล็กผี, ขี้เหล็กน้อย, ขี้เหล็กเทศ, ผักหวานบ้าน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia sophera Linn. วงศ์ : CAESALPINEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นผักเค็ด เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบ ๆ ต้น กิ่งก้านไม่ใหญ่นัก ใบผักเค็ด ออกใบเดี่ยว...

ตับเต่านา(ตับเต่าน้ำ)

ชื่ออื่น : ตับเต่านา, บัวฮาวาย, ตับเต่าน้ำ, ผักตับเต่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hydrocharis morsus-ranae L. ชื่อวงศ์ : HYDROCHARITACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตับเต่านา เป็นพืชลอยน้ำ มีไหลทอดเลื้อย ถ้าน้ำตื้นจะมีรากยึดดินใต้น้ำ ใบตับเต่านา โผล่เหนือน้ำหรือลอยที่ผิวน้ำ รูปหัวใจหรือรูปไข่กว้าง ขนาดกว้าง 2.5-7.5 ซม. ยาว 2.5-6 ซม. โคนใบรูปหัวใจ ปลายใบมน ผิวใบด้านบนเป็นมัน...

ผักโขมหนาม

ชื่ออื่น ๆ : ผักโขมหนาม, แม่ล้อดู่, กะเหม่อลมี, หมั่งลั้งดู่ (กะเหรี่ยง-แมฮ่องสอน), ผักโหมหนาม (ภาคใต้), หลักเกี้ยงฉ่าย (จีน), ปะตึ (เขมร), ผักโขมหนาม ชื่อสามัญ : Spiny Pigweed, S.Amaranth ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amaranthus spinosus Linn. ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักโขมหนาม เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีลำต้นตั้งตรง และแตกกิ่งก้านสาขามากมาย ตามโคนต้นจะเรียบและเป็นมันแต่ส่วนปลายนั้นจะมีขนปกคลุมอยู่บ้างประปราย ลำต้นมีสีเขียวเป็นมัน...

ผักแขยง

ชื่ออื่น ๆ : ผักแขยง, สุ่ยฝูโหยง (จีนกลาง), จุ้ยหู่โย้ง (แต้จิ๋ว) กะออม, กะแยง(ตะวันออกเฉียงเหนือ) กะแยงแดง(อุบลราชธานี) ผักพา(เหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Limnophila geoffrayi Bonati. ชื่อวงศ์ : SCROPHULARIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักแขยง เป็นไม้ล้มลุกฤดูเดียว สูง 10-35 เซนติเมตร ลำต้นเรียวยาว ตั้งตรง กลมกลวง อวบน้ำ มีขนหนาแน่น ทั้งต้นมีกลิ่นหอมฉุน เผ็ดร้อน ใบผักแขยง ใบเดี่ยว...

สมุนไพรน่าสนใจ

สมุนไพรยอดฮิต

Like & Share

75,840แฟนคลับชอบ
1,598ผู้ติดตามติดตาม
1,000ผู้ติดตามติดตาม