วันศุกร์ 25 มิถุนายน 2021

เนียมหอม

ชื่ออื่น : เนียมหอม, อ้มหอม, อ้มเนียม, เนียมอ้ม, เนียมข้าวเม่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Strobilanthes nivea Bremek. ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเนียมหอม ลำต้น เป็นไม้ที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมถึงค่อนข้างกลมและเป็นข้อปล้อง เป็นพืชชอบร่มรำไร ชื้นแต่ไม่แฉะ ใบเนียมหอม มีลักษณะเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่กลับ มีขนสากทั่วไป ปลายใยหยักขอดเป็นติ่งสั้นหรือเว้าแหว่งเป็นริ้ว รูปใบแตกต่างกันมากจากค่อนข้างแหลมจนถึงกลมกว้าง ใบหนาสดหักง่าย ยาวประมาณ...

ช้าพลู(ชะพลู)

ชื่ออื่น ๆ : ช้าพลู, ชะพลู, ผักอีเลิด(อีสาน), นมวา(ภาคใต้), ผักปูนา, ผักพลูนก, พลูลิง, ผักอีไร(เหนือ), ผักแค ชื่อสามัญ : Wildbetal Leafbush ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper sarmentosum Roxb.ex Hunter ชื่อวงศ์ : PIPERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ต้นช้าพลู เป็นไม้ล้มลุกหรือไม้พุ่มเตี้ย เป็นไม้พันอาศัย หรือเถาทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน ปลายยอดตั้งขึ้น ลำต้นสีเขียวกลม มีข้อเป็นปม สูง 30-80 เซนติเมตร มีไหลงอกเป็นต้นใหม่ได้...

ผักกาดนกเขา

ชื่ออื่น : ผักกาดนกเขา, ผักบั้ง, ลิ้นปี่, หูปลาช่อน, ผักแดง, หางปลาช่อน, เฮียะเออัง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Emilia sonchifolia (L.) DC.ex Wight ชื่อวงศ์ : ASTERACEAE (COMPOSITAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักกาดนกเขา เป็นพืชริมฝั่งอายุปีเดียว ลำต้นมักแตกแขนงและมักทอดเอียงเล็กน้อยแล้วตั้งขึ้น สูง 20-60 ซม. ลำต้นผิวเกลี้ยงมีคราบสีขาว ใบผักกาดนกเขา เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่แกมขนมเปียกปูน ท้องใบสีเขียวหลังใบสีม่วงอ่อน...

ยี่หร่า

ชื่ออื่น ๆ : ยี่หร่า, หอมป้อม(เหนือ), โหระพาช้าง,กะเพราควาย, กะเพราญวน, กะเพราป่า,กะเพราใหญ่, เนียมต้น ชื่อสามัญ : Kawawya, Caraway Friut, Caraway Seed, Kummel,Caraway ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimum gratissimum Linn. ชื่อวงศ์ : UMBELLIFERAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ยี่หร่า เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีอายุ 2 ปี แตกกิ่งก้านสาขาขนาดเล็ก กิ่งก้านจะไม่ใหญ่ ในช่วงปีแรกนั้นจะแตกกิ่งก้านสาขาและในช่วงปีที่สองจะออกดอกออกผล ใบยี่หร่า เป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ...

ผักเบี้ย

ชื่ออื่น : ผักเบี้ย, ผักเบี้ยน้อย, ผักเบี้ยเล็ก, พรมมิแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trianthema triquetra Willd. ชื่อวงศ์ : AIZOACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักเบี้ย เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลำต้นเตี้ย แตกกิ่งก้านสาขาบริเวณโคนต้น ส่วนกิ่งที่แตกนั้นจะทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน ใบผักเบี้ย จะออกตรงข้ามกัน มีลักษณะเป็นรูปใบเรียวแคบ ใบจะมีความยาวประมาณ 0.15-0.7 ซม. และกว้างประมาณ 0.05-0.2 ซม. ก้านใบสั้น ส่วนโคนก้านใบจะแผ่ออกเป็นกาบ ...

มะเขือเทศ

ชื่ออื่น : มะเขือเทศ, มะเขือ(ทั่วไป), มะเขือส้ม(ภาคเหนือ), ตรอบ(สุรินทร์), น้ำเนอ(เชียงใหม่) ชื่อสามัญ : Tomato ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lycopersicon esculentum Mill. ชื่อวงศ์ : Solanaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะเขือเทศ เป็นพืชล้มลุกอายุเพียง 1 ปี ลำต้นตั้งตรง มีลักษณะเป็นพุ่ม มีขนอ่อน ๆ ปกคลุม ใบมะเขือเทศ เป็นใบประกอบ ออกสลับกัน ใบย่อยมีขนาดไม่เท่ากัน บางใบเล็กรียาว บางใบกลมใหญ่ ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นหยักลึกคล้ายฟันเลื่อยมีขนอ่อน...

ผักเชียงดา

ชื่ออื่น : ผักเชียงดา, เชียงดา, เจียงดา, ผักเจียงดา, ผักเซียงดา, ผักกูด, ผักจินดา, ผักเซ่งดา, ผักม้วนไก่, ผักเซ็ง, ผักว้น, ผักฮ่อนไก่, ผักอีฮ่วน, เครือจันปา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gymnema inodorum (Lour.) Decne. ชื่อวงศ์ : ASCLEPIADACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักเชียงดา เป็นไม้เถาเลื้อย มีอายุข้ามปี ความยาวของเถาขึ้นอยู่กับอายุ...

ผักปลาบใบกว้าง

ชื่ออื่น : ผักปลาบใบกว้าง, ผักกาบปลี(คนเมือง), ผักงอง(ขมุ), สะพาน(เมี่ยน), ผักขาบ(ไทลื้อ), ผักปลาบใบกว้าง, ผักปราบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Commelina bengalensis L. ชื่อวงศ์ : COMMELINACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักปลาบใบกว้าง เป็นพืชล้มลุก ลำต้นอวบน้ำทอดเลื้อย ส่วนปลายตั้งขึ้น สูง 15 – 60 ซม. ผิวมีขน ใบผักปลาบใบกว้าง เดี่ยวเรียง เวียนสลับ...

ผักโขมหัด

ชื่ออื่น ๆ : ผักโขมหัด, ผักโขม, ผักขม(ภาคกลาง), ผักหม(ภาคใต้), ผักขมหัด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amaranthus viridis Linn. ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักโขมหัด เป็นพรรณไม้ล้มลุก แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบ ๆ ต้นลักษณะของลำต้นเป็นเหลี่ยมมน และเกลี้ยง แต่จะมีขนอ่อน ๆ ปกคลุมอยู่บ้างเล็กน้อย ลำต้นสูงประมาณ 0.5-2 ฟุตมีสีเขียว ใบผักโขมหัด เป็นใบเดี่ยว ออกสลับกันไปตามข้อต้นลักษณะของใบเป็นรูปไข่ หรือคล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ปลายใบจะมนหรือเว้าเล็กน้อย ส่วนโคนนั้นจะแหลมและกว้างกว่าปลายใบตามเส้นใบจะมีขนขึ้นอยู่ ขนาดของใบกว้างประมาณ...

ผักแพวแดง

ชื่ออื่น : ผักแพวแดง, ผักแผ่วแดง, ผักแผ่วสวน, อีแปะ, ละอองใบด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Iresine herbstii Hook. f. ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักแพวแดง เป็นไม้ล้มลุก สูง 50 เซนติเมตร ต้นสีแดงสด ใบผักแพวแดง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปโล่แกมรูปไข่ รูปวงรีหรือรูปไข่กลับ กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว...

สมุนไพรน่าสนใจ

สมุนไพรยอดฮิต