วันอังคาร 3 สิงหาคม 2021

พืชจำพวกต้น

พืชจำพวกต้น ได้แก่ พืชพรรณไม้ เป็นต้นเล็ก ต้นใหญ่ เป็นกอ เป็นพุ่ม มีแก่นบ้าง ไม่มีแก่นบ้าง ซึ่งนิยมเรียกกันว่า ต้น ส่วนมากใช้ราก แก่น เปลือก ใบ ฝักหรือลูกในการทำยา

เข็มทอง

ชื่ออื่น : เข็มแดง, เข็มทอง(ใต้), บือเจาะปูโยะ, ยารง(มลายู-นราธิวาส) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixora javanice (Blume) DC. ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE ลักษณะทางพฤษศาสตร์ : ต้นเข็มทอง เป็นพืชจำพวกต้น ไม้พุ่ม สูง 1.5-5 เมตร ใบเข็มทอง ใบเดี่ยว เรียงตรงกันข้าม แผ่นใบเป็นรูปรีแกมรูปขอบขนาน...

เข็มป่า

ชื่ออื่น ๆ : เข็มตาไก่(เชียงใหม่), เข็มโพดสะมา(ตานี), เข็มดอย (พายัพ), เข็มป่า(ไทย) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixora Cibdela Craib ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเข็มป่า เป็นพืชจำพวกต้น พรรณไม้ขนาดกลาง ลำต้นนั้นใหญ่ประมาณเท่าข้อมือ ลำต้นมีความสูงประมาณ 3-4 เมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านต่ำ เป็นทรงพุ่ม เปลือกสีเทาปนน้ำตาล ใบเข็มป่า  ใบนั้นจะมีสีเขียวสด เป็นรูปไข่ยาวๆ ริมขอบใบเรียบ ใบนั้นจะยาวประมาณ 6-18 ซม....

เข็มเหลือง

ชื่ออื่นๆ : เข็มแสด, พุ่มสุวรรณ, เข็มเหลือง ชื่อวิทยาศาสตร์  : Ascocentrum minatum(Lindl.) ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลำต้น ไม้พุ่ม ลำต้นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร เส้นรอบวงประมาณ 4-5 เซนติเมตร ลำต้นมีสีน้ำตาล ผิวลำต้นขรุขระ ใบ ใบเดี่ยว...

เขยตาย

ชื่ออื่นๆ : เขยตาย, เขยตายแม่ยายชักปรก, ลูกเขยตาย, ต้นชมชื่น, น้ำเข้า, โรคน้ำเข้า(ใต้), กะรอกน้ำข้าว, ละรอก, กะรอกน้ำ(ชลบุรี), ส้มชื่น, ศรีชมชื่น, น้ำข้าวต้น, พิษนาคราช, พุทธรักษา(สุโขทัย), ประยงค์ใหญ่ (กรุงเทพฯ), มันหมู (ประจวบคีรีขันธ์) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. ชื่อวงศ์ : RUTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เขยตายไม้พุ่มกึ่งไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ 3-6...

เขลง

ชื่ออื่น : เขลง, หมากเค็ง, นางดำ, ยี, หยี, กาหยี, เค็ง, หมากเข้ง, แคง, แค็ง, หมากแข้ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dialium cochinchinense Pierre ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE–CAESALPINOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เขลง เป็นไม้ยืนต้น สูง 15-30 เมตร ไม่ผลัดใบ เปลือกต้นสีเทาอมน้ำตาลแตกเป็นสะเก็ด เปลือกในสีแดง ใบเขลง เป็นใบประกอบแบบขนนก...

เข้าค่า

ชื่ออื่น : เข้าค่า, ข้าวค่า, ว่านพระฉิม, ข้าวข้าม, จิดอยด่วน, ข้าวข้า, เข้าข้า, เข่าค่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euphorbia sessiliflora  Roxb. ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเข้าค่า เป็นไม้พุ่มมีทรงพุ่มขนาดเล็ก มีหัวกลมโตคล้ายหัวกระชาย มีลำต้นสีเขียวสดอวบอ้วน ลำต้นขึ้นตรงและจะล้มทอดต้นลงเมื่อสูงได้ประมาณ 20-40 เซนติเมตร ใบเข้าค่า เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ออกที่ปลายกิ่ง มีแผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่หรือเกือบกลม ขอบใบและผิวใบเรียบ ไม่มีก้านใบ เนื้อใบมีลักษณะอวบน้ำ...

ไข่เน่า

ชื่ออื่น ๆ : ไข่เน่า, คมขวาน, ฝรั่งโคก(กลาง), ขี้เห็น(อุบลราชธานี-เลย),ปลู(เขมร-สุรินทร์) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vitex glabrata R. Br. ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นไข่เน่า เป็นพรรณไม้ยืนต้นมีทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ ลำต้นนั้นจะมีความสูงประมาณ 10-12 เมตร ลำต้นจะเกลี้ยงเป็นสีหม่นและมีด่างเป็นดวงขาว ๆ ใบไข่เน่า เป็นในประกอบ มีขนาดไม่เท่ากัน ตรงโคนใบจะเรียวเล็กปลายของมันจะกว้างและมน ยาว ประมาณ 6 ซม. ถึง 33...

คงคาเดือด

ชื่ออื่น ๆ : ตะไล, ช้างเผือก, คงคาเดือด, หมากเล็กหมากน้อย, ตะไลคงคา, สมุยกุย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Arfeuillea arborescens Pierre ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นคงคาเดือด ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 8-15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่ ทึบ เปลือกนอกสีเทาอมดำเรียบหรือแตกล่อนเป็นแผ่น เปลือกในสีขาว กิ่งก้านมาก ใบคงคาเดือด ประกอบแบบขนนก ปลายคู่ เรียงสลับ ใบย่อยเรียงตรงข้ามหรือเยื้องกัน...

คนทา

ชื่ออื่น ๆ : คนทา, สีพัน, สีฟันคนทา,กะลันทา (ไทย) , หนามกะแท่ง (เลย), มีชี (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน),จี้,หนามจี้, สีเตาะ (พายัพ) ชื่อวิทยาศาตร์ : Harrisonia perforata Merr. ชื่อวงศ์ : SIMAROUBACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นคนทา เป็นพรรณไม้พุ่มแกมเถา หรือเป็นไม้พุ่มเลื้อยทอดเกาะเกี่ยวขึ้นไป มีความสูงได้ประมาณ 3-6 เมตร ลำต้นมีจะมีขนาดโตเท่ากับต้นหมาก เปลือกลำต้นเรียบเป็นสีน้ำตาล และมีหนามแหลมและสั้นตลอดทั้งลำต้นและตามกิ่งก้าน ใบคนทา เป็นใบประกอบแบบขนนก...

คนทีเขมา

ชื่ออื่น ๆ : คนทีเขมา, กูนิง(มาเลเซี – นราธิวาส), กุโนกามอ(มาเลเซีย – ปัตตานี), หวงจิง(จีนกลาง),อึ่งแกง(แต้จิ๋ว) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vitex negundo Linn. ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นคนทีเขมา เป็นพรรณไม้พุ่มมีความสูงประมาณ 6 เมตร กิ่งนั้นจะมีกลิ่นหอม ส่วนกิ่งอ่อนจะเป็นเหลี่ยม มีสีเทาและจะมีขนอ่อนปกคลุมด้วย ใบคนทีเขมา เป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ ออกเรียงตรงข้าม มีใบย่อย 5 หรือ 3 ใบ...

สมุนไพรน่าสนใจ

สมุนไพรยอดฮิต