วันอังคาร 3 สิงหาคม 2021
หน้าแรก พืชวัตถุ พืชจำพวกต้น

พืชจำพวกต้น

พืชจำพวกต้น ได้แก่ พืชพรรณไม้ เป็นต้นเล็ก ต้นใหญ่ เป็นกอ เป็นพุ่ม มีแก่นบ้าง ไม่มีแก่นบ้าง ซึ่งนิยมเรียกกันว่า ต้น ส่วนมากใช้ราก แก่น เปลือก ใบ ฝักหรือลูกในการทำยา

จิกสวน

ชื่ออื่น : จิกสวน, จิกบ้าน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barringtonia racemosa Roxb. ชื่อวงศ์ : BARRINGTONIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจิกสวน เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กสูง4-8เมตรลำต้นมีปุ่มปมเปลือกเป็นสีเทาถึงน้ำตาลเทาเรียบถึงแตกเป็นแผ่นเปลือกชั้นในสีเหลืองแกมน้ำตาล ถึงชมพุ มีเส้นใยเหนียว ใบจิกสวน เดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง เป็นกระจุกที่ปลายกิ่งแผ่นใบคล้ายกระดาษ รูปรีแกมรูปไข่กลับ ถึงรูปหอกแกมรูปไข่กลับ ใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ผิวใบด้านบนเป็นมัน ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบ สอบแคบ ขอบใบหยักละเอียด ก้านใบอวบสั้น ดอกจิกสวน ออกที่ปลายกิ่ง...

โพธิ์ศรี

ชื่ออื่น : โพธิ์ศรี, โพธิ์ทะเล, โพทะเล, โพธิ์ฝรั่ง, โพฝรั่ง, โพศรี, ทองหลางฝรั่ง, โพธิ์ศรีมหาโพธิ์, โพศรีมหาโพ, โพธิ์อินเดีย,โพธิ์หนาม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hura crepitans Linn. ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : โพธิ์ศรี เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางที่มีความสูงได้ประมาณ 15 เมตร และในถิ่นกำเนิดอาจมีความสูงได้ถึง 45 เมตร กิ่งก้านมีลักษณะแผ่กว้าง ลำต้นและกิ่งใหญ่จะมีหนามเตี้ยๆ...

จำปา

ชื่ออื่น ๆ : จำปา, จัมปา, จำปากอ(มลายู ภาคใต้), จำปาเขา(ตรัง), จำปาทอง(นครศรีธรรมราช), จำปาป่า(สุราษฎร์ธานี), มณฑาดอย ชื่อสามัญ : Champak ชื่อวิทยาศาสตร์ : Michelia champaca Linn. วงศ์ : MAGNOLIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจำปา เป็นไม้ยืนต้นลำต้นขนาดกลาง ลำต้นกลมสูงประมาณ 15-25 เมตร มีสีน้ำตาลปนขาวเล็กน้อย  กิ่งเปราะ เรือนยอดเป็นพุ่มโปร่ง ยอดอ่อนมีหูใบหุ้ม ลำต้นและกิ่งมีเส้นควั่นเป็นรอย และมีตุ่มเล็กๆ ใบจำปา ...

พังแหรใหญ่

ชื่ออื่น : พังแหรใหญ่, ขางปอยป่า, ตะคาย, ปะดัง, ตายไม่ทันเฒ่า, พังแหร, ปอแฟน, ปอหู, ปอแหก, ปอแฮก, พังแกรใหญ่, พังอีแร้, พังอีแหร, กีกะบะซา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trema orientalis (L.) Bl. ชื่อวงศ์ : ULMACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พังแหรใหญ่ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูง...

ทุ้งฟ้า

ชื่ออื่น : ทุ้งฟ้า, กระทุ้งฟ้าไห้, ทุ้งฟ้าไก่, ตีนเทียน, พวมพร้าว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นทุ้งฟ้า ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 20 เมตร ทุกส่วนมีน้ำยางขาว ไม้ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นรูปไข่แกมรูปกรวยแหลม ค่อนข้างโปร่ง ลำต้นมีลักษณะเปลาตรง กิ่งใหญ่ตั้งฉากกับล้ำต้นเป็นวงรอบ โคนต้นเป็นพูพอน...

คูน

ชื่ออื่น ๆ : คูน, ลมแล้ง (ภาคเหนือ), ชัยพฤกษ์, ราชพฤกษ์ (ภาคกลาง), ลักเคย , ลักเกลือ (ปัตตานี ), กีเพยะ (กะเหรี่ยง), ปูโย, ปีอยู, เปอโช, แมะหล่าหยู่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), เช็งเชียชัวเพียงเต่า, อาเหล็กปก(จีน) ชื่อสามัญ : Golden Shower,...

มะพูด

ชื่ออื่น : มะพูด, ไข่จระเข้, ตะพูด, ส้มปอง, ส้มม่วง(จันทบุรี), พะวาใบใหญ่(จันทบุรี, ชลบุรี), ปะหูด(ภาคเหนือ), ปะหูด, มะหูด(ภาคอีสาน), จำพูด, มะพูด(ภาคกลาง), ตะพูด, พะวา, ประหูด, ประโหด, ประโฮด, มะนู(เขมร), ปะพูด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz ชื่อวงศ์...

คล้า

ชื่ออื่นๆ : คล้า(ภาคกลาง, นครศรีธรรมราช), แหย่ง(เหนือ), หญ้าเข่าเปียง(น่าน),  ก้านพร้า(ภาคกลาง), บูแมจี่จ๊ะไอย์(มลายู, ปัตตานี), คลุ่ม, คลุ้ม, คล้าก้านแหย่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schumannianthus dichotomus (Roxb.) Gagnep ชื่อวงศ์ : Marantaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นคล้า ไม้ล้มลุก สูง 2-4...

ครามขน

ชื่ออื่น : ครามขน, ขี้หนอนแดง(อุบลราชธานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Indigofera hirsuta L. ชื่อวงศ์ : Leguminosae (Fabaceae)-Papilionoideae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นครามขน เป็นไม้พุ่มล้มลุก อายุปีเดียว สูงได้ถึง 1.5 เมตร  แตกกิ่งก้านต่ำบริเวณโคนต้น กิ่งก้านทอดเอนและมีขนสีน้ำตาลทองปกคลุมหนาแน่น ใบครามขน ประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ ใบย่อย 5-9 ใบ เรียงตรงข้าม รูปวงรีถึงรูปไข่กลับ ใบย่อยปลายสุด ใบกว้าง...

วาสนา

ชื่อพื้นเมือง : วาสนา, ประเดหวี, มังกรหยก (กรุงเทพฯ) ชื่อสามัญ : Cape of Good Hope, Dracaena ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena fragrans (L.) Ker-GawI. ชื่อวงศ์ :  AGAVACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : วาสนา เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 4-10 เมตร ลำต้นกลม ต้นตรง ไม่มีกิ่งก้าน ลำต้นเป็นข้อถี่ ผิวเปลือกลำต้นมีสีน้ำตาล ใบวาสนา ใบเรียงเวียนสลับถี่ที่ี่ปลายยอด ใบเดี่ยว...

สมุนไพรน่าสนใจ

สมุนไพรยอดฮิต