วันอังคาร 3 สิงหาคม 2021
หน้าแรก พืชวัตถุ พืชจำพวกต้น

พืชจำพวกต้น

พืชจำพวกต้น ได้แก่ พืชพรรณไม้ เป็นต้นเล็ก ต้นใหญ่ เป็นกอ เป็นพุ่ม มีแก่นบ้าง ไม่มีแก่นบ้าง ซึ่งนิยมเรียกกันว่า ต้น ส่วนมากใช้ราก แก่น เปลือก ใบ ฝักหรือลูกในการทำยา

กระท่อม

กระท่อม

ชื่อ : กระท่อม (Kratom), ท่อม(ภาคใต้), อีถ่าง(ภาคกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mitragyna speciosa Korth.ชื่อวงศ์ : Rubiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระท่อม เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง 10-15 เมตร ใบกระท่อม เป็นใบเดี่ยวเรียงตัวเป็นคู่ตรงข้ามและมีหูใบ 1 คู่ (interpetiolarstipules) ใบมีรสขมเฝื่อน แผ่นใบสีเขียว เป็นรูปไข่รีแกมขอบขนาน ปลายแหลมมีขนาด กว้าง x ยาวประมาณ 5-10...

คูน

ชื่ออื่น ๆ : คูน, ลมแล้ง (ภาคเหนือ), ชัยพฤกษ์, ราชพฤกษ์ (ภาคกลาง), ลักเคย , ลักเกลือ (ปัตตานี ), กีเพยะ (กะเหรี่ยง), ปูโย, ปีอยู, เปอโช, แมะหล่าหยู่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), เช็งเชียชัวเพียงเต่า, อาเหล็กปก(จีน) ชื่อสามัญ : Golden Shower,...

ดู่ทุ่ง

ชื่ออื่น : ดู่ทุ่ง, ประดู่โคก, ประดู่ทุ่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Enkleia thorelii (Lecomte) Nervling ชื่อวงศ์ : THYMELAEACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดู่ทุ่ง เป็นไม้พุ่มที่สูงประมาณ 50 เซนติเมตร มีลำต้นขนาดเล็ก แต่มีรากใหญ่มาก ส่วนของต้นที่อยู่เหนือพื้นดินอาจจะถูกตัดฟันทิ้ง หรือฟุบลงในฤดูแล้ง แต่ส่วนของรากยังอยู่ ทำให้อายุของรากมักจะมากกว่าอายุของต้น ส่วนของรากจึงมีขนาดใหญ่ ยาว และอยู่ค่อนข้างลึก ใบดู่ทุ่ง เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปรี...

พุงดอ

ชื่ออื่น : พุงดอ, หนามพุงดอ, หนามรอบข้อ, หมีเหม็น, หนามรอบตัว, หนามเหม็น, พรมดอง, ปิ๊ดเต๊าะ, ขี้แรด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azima sarmentosa Benth. & Hook. ชื่อวงศ์ : SALVADORACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พุงดอ เป็นพรรณไม้พุ่ม หรือไม้ต้น แต่บางครั้งก็พบเป็นไม้เถา ลำต้นมีความสูงประมาณ 3-8 เมตร กิ่งอ่อนจะเป็นสีเทา หรือเป็นสีน้ำตาล และมีขนเป็นรูปดาว อีกไม่นานขนก็ไม่มีแต่มีหนามเรียวบาง ยาวประมาณ 1-3 มิลลิเมตร ใบพุงดอ จะมีลักษณะเป็นรูปไข่ ตรงปลายใบแหลมจะเป็นติ่ง เส้นใบจะเป็นสีน้ำตาล หรือสีเหลือง ใบจะมีความกว้างประมาณ 3-4.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 6-9...

เล็บครุฑ

ชื่ออื่น : เล็บครุฑ, ครุฑเท้าเต่, ครุฑทอดมัน, ครุฑใบเทศ, ครุฑผักชี, เล็บครุฑใบฝอย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyscias fruticosa (L.) Harms ชื่อวงศ์ : ARALIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เล็บครุฑ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงราว 2 เมตร ลักษณะต้นเป็นข้อ ลำต้นอ่อนมีสีเขียวอ่อนแกมน้ำตาลอ่อน เมื่อลำต้นแก่เต็มที่ก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อน ลำต้นจะมีรอยแผลของกาบใบ ใบเล็บครุฑ เป็นใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกัน ขอบใบหยักย่อยละเอียด ปลายใบเรียวแหลม ดอกเล็บครุฑ ช่อดอกแยกแขนง...

ลำเจียก

ชื่ออื่น ๆ : ลำเจียก, ลำปาง, ปะหนัน, รัญจวน, ลำจวน, เตยทะเล, การะเกด, ปาแนะ, กาแกด, ดอกกาบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pandanus odoratissimus ชื่อวงศ์ : PANDANACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลำเจียก เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลักษณะเป็นทรงพุ่ม มีความสูงของต้นประมาณ 5-6 เมตร ลำต้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8-20 เซนติเมตร โคนต้นมีรากอากาศช่วยค้ำจุนลำต้น ลำต้นมีลักษณะกลมเป็นสีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อนๆ...

ชา

ชื่ออื่น ๆ : เมี่ยง, เมี่ยงป่า(ไทยภาคเหนือ-พายัพ), ชา(ไทยเมี่ยง, เมี่ยงป่า,ไทยภาคเหนือ-พายัพ,ไทยภาคกลาง) ชื่อสามัญ : Tea, Thea ชื่อวิทยาศาสตร์ : Camellia sinensis Ktze. วงศ์ : TERNSTROEMIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชา เป็นพรรณไม้ขนาดย่อมจนถึงขนาดกลาง มีความสูงของต้นประมาณ 1-6 เมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านมาก ตามกิ่งอ่อนมีขนปกคลุม ใบชา เป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักษณะของเป็นรูปหอก ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นจักเล็กๆ หรือเป็นฟันเลื่อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร และยาวประมาณ...

มะแปรม

ชื่ออื่น : มะแปรม, ชะมาง, มะแป่ม, มะดันแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garcinia cowa Roxb ex. DC. วงศ์ : GUTTIFERAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะแปรม เป็นไม้ขนาดเล็กสุดของกลุ่มมังคุด ติดผลเมื่อมีความสูงเพียง 1 เมตร ใบมะแปรม เป็นใบเดี่ยว ออกตรงกันข้าม รูป รีแกมขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ก้านใบเป็นสีแดงอมม่วง ยอดอ่อนเป็นสีแดง ดอกมะแปรม ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบ...

พวงไข่มุก

ชื่อเรียกอื่นๆ : พวงไข่มุก, อุน, อุนฝรั่ง(แพร่), ระป่า(ปราจีนบุรี), ซิตาโหระ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), พอตะบุ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), อูนบ้าน(คนเมือง), หมากอูนบ้าน, ไม้ขี้ป้าน(ไทใหญ่), อูนน้ำ และ ทู่ซือจื่อ(จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sambucus simpsonii Rehd. ชื่อสามัญ : American Elder วงศ์ : SAMBUCACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พวงไข่มุก เป็นไม้พุ่มเตี้ย ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง สูงได้ประมาณ 2-4 เมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านจำนวนมาก พุ่มโปร่ง กิ่งแก่กลวง ใบพวงไข่มุก เป็นใบประกอบแบบขนนก...

ชุมเห็ดเทศ

ชื่ออื่น ๆ : หมากกะลิงเทศ, ลับมืนหลาว, ขี้คาก(ภาคเหนือ), ชุมเห็ดใหญ่, ชุมเห็ดเทศ(ไทยภาคกลาง), ส้มเห็ด(เชียงราย), ตะสีพอ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), จุมเห็ด(มหาสารคาม), ตุ๊ยเฮียะเต่า, ฮุยวิจวบักทง(จีน) ชื่อสามัญ : Ringworm Bush, Candelabra Bush,Seven Golden Candle-stick. ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia alata Linn. ชื่อวงศ์ : CAESALPINIACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชุมเห็ดเทศ เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดกลาง ลำต้นมีความสูง 2-3 เมตร...

สมุนไพรน่าสนใจ

สมุนไพรยอดฮิต