หน้าแรก พืชวัตถุ พืชจำพวกต้น

พืชจำพวกต้น

พืชจำพวกต้น ได้แก่ พืชพรรณไม้ เป็นต้นเล็ก ต้นใหญ่ เป็นกอ เป็นพุ่ม มีแก่นบ้าง ไม่มีแก่นบ้าง ซึ่งนิยมเรียกกันว่า ต้น ส่วนมากใช้ราก แก่น เปลือก ใบ ฝักหรือลูกในการทำยา

สมุนไพรน่ารู้

สร้อยทองทราย

จิงจ้อเหลือง

ตะลุมพุก

ตานหม่อน

สมุนไพรยอดฮิต