สมุนไพรหมวดอักษร ส

  ส้มเช้า

  ชื่ออื่น : กะเร, กาลัม, เพราะเพระ, โพะเพะ, ไห่หวัง, ฮ้อบแฮ้บ, และฮวยออง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euphorbia neriifolia L. (E. ligularia Roxb.) ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นส้มเช้า ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 3-5 เมตร กิ่งก้านเป็นเหลี่ยม มีหนามแข็งตามมุม เรียงเป็นแถวตามยาว มีน้ำยางขาว ใบส้มเช้า เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับ ปลายใบมนเว้าตื้นๆ...

  ส้มซ่า

  ชื่ออื่น : มะขุน, ส้มส่า, มะนาวควาย, ส้มมะงั่ว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus aurantium var. aurantium ชื่อวงศ์ : Rutaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นส้มซ่า เป็นไม้ยืนต้น สูง 3-10 เมตร ทรงพุ่มกลม มีกิ่งก้านมาก กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยม กิ่งมีหนามแหลมสั้น กิ่งแก่ อาจอวบยาวถึง 8 เซนติเมตร ใบส้มซ่า ใบเดี่ยว เรียงสลับ...

  ส้มเสี้ยว

  ชื่ออื่นๆ : คังโค (สุพรรณบุรี) แดงโค (สระบุรี) ป้าม (ส่วย-สุรินทร์) ส้มเสี้ยว (ภาคเหนือ) เสี้ยวส้ม (นครราชสึมา) เสี้ยวใหญ่ (ปราจีนบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia malabarica  roxb. ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIODIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 15...

  ส้มป่อย

  ชื่ออื่น :  ส้มป่อย(นครราชสีมา ภาคเหนือ), ส้มพอดี(ภาคอีสาน), ส้มขอน(แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Acacia concinna (Willd.) DC. ชื่อวงศ์ :   LEGUMINOSAE – MIMOSOIDEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ส้มป่อยเป็นไม้พุ่มรอเลื้อย พาดพันต้นไม้อื่น สูง 3-6 เมตร เถามีเนื้อแข็ง ผิวเรียบสีน้ำตาล ขนาดใหญ่ มีหนามเล็กแหลมตามลำต้น กิ่งก้านและใบ ไม่มีมือเกาะจะเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น เถาอ่อนสีน้ำตาลแดง มีขนกำมะหยี่หรือขนสั้นหนานุ่ม ใบส้มป่อย เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ ช่อใบย่อย 5-10 คู่...

  ส้มลิง

  ชื่ออื่น ๆ : แตดลิง(ตราด), สีพัน, กะลูแปยาโมะ(มลายู-นราธิวาส) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Guioa pleuropteris (Blume) Radlk. ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นส้มลิง เป็นไม้ต้นขนาดเล็กสูง 5-8 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอด โปร่ง รูปไข่ มีรากอากาศเป็นกระจุกตามโคนต้น เปลือกเรียบ สีน้ำตาลเข้มอมเทา ใบส้มลิง...

  สมอดีงู

  ชื่ออื่น ๆ : สมอหมึก (พัทลุง), สมอเหลี่ยม (ชุมพร) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia citrina (Gaertn.) Roxb. ex Flem. ชื่อวงศ์ : COMBRETACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นสมอดีงู เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ แตกกิ่งก้านสาขาที่เรือนยอดของต้นแผ่ออกกว้าง โคนต้นจะมีพูพอนขนาดเล็ก เปลือกสีน้ำตาลแกมเทา เรียบ ลำต้นโตประมาณ 150-200 ซม. และสูงประมาณ 20-30 เมตร ใบสมอดีงู เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ...

  สมอทะเล

  ชื่ออื่น : กระหุด (กลาง), คูระ, กือเราะ, คือรัก (มลายู-ใต้), กุระ, กุลา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sapium indicum Willd. ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สมอทะเล เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 5-15 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่ม ปลายกิ่งเรียว ยาวย้อยลง มีน้ำยางสีขาวเฉพาะที่ยอดอ่อน ช่อดอก และผล เปลือกเรียบ...

  สมอเทศ

  ชื่ออื่น : สมอชิต ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia arjuna Wight and Arn. ชื่อวงศ์ : Combretaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สมอเทศ ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลำต้นเปลาตรง โคนต้นมักเป็นพูพอน เปลือกสีเทาอมน้ำตาลหรือเป็นสีดำๆด่างๆ เป็นแห่งๆค่อนข้างเรียบหรือแตกเป็นร่องเล็กๆใบยาวตามลำต้น เปลือกในสีเหลือง เรือนยอดกลมแผ่กว้างและค่อนข้างทึบ ใบสมอเทศ เนื้อใบค่อนข้างหนา หลังใบเขียวเข้มและมีขนสีน้ำตาลกระจายทั่วไป ท้องใบสีจางหรือสีเทามีขนนุ่มๆคลุม แต่ทั้งสองด้านขนจะหลุดล่วงไปเมื่อใบแก่จัด ขอบใบเรียบ ส่วนที่ใช้เป็นยา : ผล สรรพคุณสมอเทศ : ผล รสเปรี้ยวและฝาดจัด  ระบายอ่อน ๆ ระบายเสมหะ ระบายลมรู้ถ่าย...

  สมอไทย

  ชื่ออื่น ๆ : สมออัพยา (กลาง) , มะนะ (พายัพ) , ม่าแน่ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่) , หมากแน่ะ (กะเหรี่ยง- แม่ฮ่องสอน) ชื่อสามัญ : Chebulic Myrobalans, Myrobalan Wood ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia chebula Retz. ชื่อวงศ์ : COMBRETACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สมอไทย เป็นไม้ยืนต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 20-30...

  สมอพิเภก

  ชื่ออื่น :  ลัน(เชียงราย), สมอแหน(กลาง), แหน, แหนขาว, แหนต้น(เหนือ), สะคู้(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ซิบะดู่(กะเหรี่ยง-เชียงใหม่) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. ชื่อสามัญ : Beleric myrobalan วงศ์ : Combretaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  สมอพิเภก เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 15-35 เมตร ลำต้นเปลาตรง โคนต้นมักเป็นพูพอน เปลือกสีเทาอมน้ำตาลหรือเป็นสีดำๆ ด่างๆ เป็นแห่งๆ ค่อนข้างเรียบหรือแตกเป็นร่องเล็กๆ ไปตามยาวลำต้น เปลือกในสีเหลือง เรือนยอดกลมแผ่กว้างและค่อนข้างทึบ กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนประปราย ...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต