คัมภีร์เภสัชรัตนโกสินทร์

คัมภีร์เภสัชรัตนโกสินทร์ คู่มือการเรียนการสอนความรู้ในด้านการแพทย์แผนไทยของผู้ที่จะสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบประกอบโรคศิลปะ ประกอบด้วยตำรับยาจากพระคัมภีร์ในตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ สรรพคุณสมุนไพรตลอดจนเนื้อหาสาระอื่นๆ Author...

Scroll to top