วันอังคาร 11 สิงหาคม 2020

สมุนไพรหมวดอักษร ป

  ปีบ

  ชื่ออื่น ๆ : ปีบ, กาดสะลอง, กาซะลอง(ภาคเหนือ), ปีบ(ภาคกลาง), เต็กตองโพ่(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millingtonia hortensis Linn. F. ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นปีบ ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบ ลำต้นตรง สูงได้ถึง 25 เมตร เปลือกต้นหนาสีน้ำตาลอ่อนปนเทา แตกเป็นร่องลึก มีช่องอากาศ ยอดอ่อนมีขนนุ่ม ใบปีบ ใบประกอบแบบขน 2-3 ชั้น ออกเรียงสลับ...

  โปร่งฟ้า

  ชื่ออื่น : โปร่งฟ้า, ส่องฟ้า, หวดหม่อนต้น, หัสคุณดง, ลอดฟ้า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Murraya siamensis Craib. ชื่อวงศ์ : RUTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นโปร่งฟ้า เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูงประมาณ 2-4 ฟุต ใบโปร่งฟ้า รูปไข่ปลายแหลม สีเขียวออกเหลือง ขอบจักแบบฟันเลื่อย มีต่อมน้ำมันกระจายทั่วทั้งใบส่องดูจะเห็นเป็นจุดๆทั้งใบ ดอกโปร่งฟ้า เล็กๆสีขาวอมเขียวคล้ายดอกสะเดา มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกเป็นช่อตั้งที่ปลายกิ่ง เกิดตามป่าดงดิบแล้ง ป่าละเมาะทั่วประเทศ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ส่วนที่ใช้เป็นยา : ใบ, ดอก, ราก สรรพคุณ...

  ปีกแมลงสาบ

  ชื่ออื่น :  ปีกแมลงสาบ(ทั่วไป), ก้ามปู, ก้ามปูหลุด(กรุงเทพฯ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tradescantia zebrina Loudon  (Zebrina pendula  Schnizl.) ชื่อวงศ์ : Commelinaceae  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ปีกแมลงสาบ เป็นไม้ล้มลุก แตกแขนงมาก ลำต้นทอดราบไปตามพื้นและชูส่วนปลายกิ่งสูง 10-30 ซม. ลำต้นอวบสีเขียวหรือเขียวประม่วงจนถึงม่วงลายเขียว มีข้อและปล้องชัด ใบปีกแมลงสาบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ กาบใบเป็นปลอกหุ้มรอบข้อสูงประมาณ 1 ซม. ที่กาบใบมีลายเส้นสีม่วงเป็นแนวตามความยาวและมีขน ใบรูปไข่หรือรูปรี กว้าง 1.5-3 ซม. ยาว 3-8 ซม....

  ปืนนกไส้

  ชื่ออื่น : ปืนนกไส้, กี่นกไส้, หญ้าก้นจ้ำขาว, ปีกนกไส้ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bidens pilosa L. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ปืนนกไส้ เป็นพืชล้มลุก สูงได้ถึง 1 เมตร ลำต้นเป็นสัน ใบปืนนกไส้ ใบเป็นใบประกอบขนนกชั้นเดียว มี 3 ใบย่อย แผ่นในรูปไข่ ปลายใบแหลม ของใบหยัก ฐานใยมน เนื้อใบบาง ...

  ปีบฝรั่ง

  ชื่ออื่น : ปีบฝรั่ง, แสนประสะ, Star of Bethlehem ชื่อวิทยาศาสตร์ : Laurentia longiflora (L.) Peterm. ชื่อวงศ์ : CAMPANULACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ปีบฝรั่ง เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีอายุหลายปี ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง มีความสูงได้ประมาณ 20-30 เซนติเมตร โคนของลำต้นเป็นแกนแข็ง ตามลำต้นมีขนขึ้นประปราย ใบปีบฝรั่ง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนรอบลำต้น ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับ รูปยาวรี...

  ปอกระสา

  ชื่ออื่น : ปอกระสา, ฉำฉา, หมูพี, ชำสา, ชะดะโค, เซงซะ, ปอฝ้าย, ส่าแหล่เจ, สายแล, หมอมี, Paper Mulberry ชื่อวิทยาศาสตร์ : Broussonetia papyrifera Vent. ชื่อวงศ์ : MORACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ปอกระสา เป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูง 6-10 เมตร กิ่งอ่อนเปราะ ลำต้นเปลา...

  ประยงค์

  ชื่ออื่น : ขะยง, ขะยม, พะยงค์, ยม, ประยงค์, ประยงค์ใบใหญ่, หอมไกล, ประยงค์บ้าน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aglaia odorata Lour. ชื่อวงศ์ : MELIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ประยงค์ เป็นไม้พุ่ม สูง 3 เมตร ใบประยงค์ ใบดก ปลายยอด หุ้มด้วยเกล็ดสีน้ำตาล ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ มีใบย่อย...

  ปอกระเจา

  ชื่ออื่นๆ : ปอกระเจา, กระเจา, กาเจา(ไทย), เส้ง, ปอเส้ง(พายัพ) ชื่ออังกฤษ  : White Jute, Jute. ชื่อวิทยาศาสตร์ : Corchorus capsularis Linn. ชื่อวงศ์ : TILIACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ปอกระเจา เป็นไม้ล้มลุก อายุ 1 ปี สูงประมาณ 1 เมตรเศษๆ แตกกิ่งก้าน ต้นมักมีสีม่วง ใบปอกระเจา ใบเดี่ยว รูปไข่แหลม เรียงสลับกันใบกว้าง...

  ประดู่ป่า

  ชื่ออื่น : ประดู่ป่า, จิต๊อก, ฉะนอง, ดู่, ดู่ป่า, ตะเลอ, เตอะเลอ, ประดู่, ประดู่เสน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pterocarpus macrocarpus Kurz. ชื่อวงศ์ : FABACEAE (LEGUMINOSAE–PAPILIONOIDEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ประดู่ป่า เป็นไม้ต้นสูง 15-30 เมตร ใบประดู่ป่า เป็นใบประกอบขนนกเรียงสลับ ใบย่อยมี3-13 คู่เรียงสลับ แนใบรูปไข่ หรือขอบขนาน โคนใบรูปลิ่มถึงกลม...

  โป๊ยกั๊ก

  ชื่ออื่นๆ : โป๊ยกั๊ก, จันทร์แปดกลีบ (Chinese star anise) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Illicium verum Hook.f. ชื่อวงศ์ : Illiciaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : โป๊ยกั้กเป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 18 เมตร ใบโป๊ยกั้ก รูปใบหอกกลับถึงรูปรีแคบ โคนสอบ ปลายใบแคบเป็นแถบยาว ปลายสุดเว้าหรือแหลม ไม่ผลัดใบ ดอกโป๊ยกั้ก เป็นดอกเดี่ยวสีเหลือง บางครั้งแต้มสีชมพูถึงแดง ดอกรูปทรงกลมแกมรูปถ้วย กลีบดอก...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต

  Like & Share

  75,799แฟนคลับชอบ
  1,598ผู้ติดตามติดตาม
  1,000ผู้ติดตามติดตาม