วันพฤหัสบดี 24 กันยายน 2020

สมุนไพรหมวดอักษร พ

  พู่ระหง

  ชื่ออื่น : พู่ระหง, พู่เรือหงส์, หางหงส์, ชุมบาห้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus schizopetalus (Dyer ex Mast.) Hook. f. ชื่อวงศ์ : Malvaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พู่ระหง เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขามากออกรอบ ๆ ต้น และมักโค้งลงสู่พื้นดิน เปลือกลำต้นและใบมียางเหนียว กิ่งอ่อนเป็นสีเขียว ใบพู่ระหง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับไปตามกิ่งก้าน ลักษณะของใบเป็นรูปมนรีหรือรูปไข่ ปลายใบแหลมมีติ่งหาง...

  เพกา

  ชื่ออื่น ๆ : เพกา, มะลิดไม้, มะลิ้นไม้, ลิดไม้(เหนือ), หมากลิ้นก้าง, หมากลิ้นช้าง(เงี้ยว-เหนือ), ลิ้นฟ้า(เลย), เบโก(มลายู-นราธิวาส), กาโด้โด้ง(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ดอก๊ะ, ด๊อกก๊ะ, ดุแก(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oroxylum indicum Vent. ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEA ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เพกา เป็นพรรณไม้ยืนต้น ผลัดใบสูงประมาณ 4-20 ม. ลำต้นและกิ่งก้านจะมีรูระบายอากาศ กระจัดกระจายทั่วไป ส่วนเปลือกนั้นจะเรียบเป็นสีเทา และบางทีก็จะแตกออกเป็นรอยตื้น ๆ เล็กน้อย...

  เพชรสังฆาต

  ชื่ออื่น ๆ : เพชรสังฆาต, เพ็ชสังฆาต, สันชะฆาต, เพชรสังฆาต (กรุงเทพฯ), ขันข้อ (ราชบุรี), สามร้อยต่อ (ประจวบคีรีขันธ์) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cissus quadrangularis Linn. ชื่อวงศ์ : VITACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเพชรสังฆาต เป็นไม้เถาเลื้อย เปลือกเถาเรียบ เถาอ่อนรูปสี่เหลี่ยมเป็นครีบ เป็นข้อๆต่อกัน เห็นข้อปล้องชัดเจน ลักษณะเป็นปล้องๆ ตรงข้อเล็กรัดตัวลง แต่ละข้อยาวประมาณ 6-10 เซนติเมตร บางข้ออาจมีรากออกมาด้วย มีมือเกาะออกตรงข้อต่อตรงข้ามกับใบ...

  แพงพวยน้ำ

  ชื่ออื่น ๆ : แพงพวยน้ำ, ผักแผง ผักปอดน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ludwigia adscendens (L.) H.Hara ชื่อวงศ์ : ONAGRACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นแพงพวยน้ำ เป็นพืชตระกูลหญ้าอยู่ในน้ำเป็นย่านคล้ายผักกระเฉด แต่จะโตกว่าผักกระเฉด  มีลักษณะต้นเลื้อยทอดยาวตามพื้นดิน และพื้นน้ำ ลำต้นมีสีชมพูอมแดงตามลำต้นมีนวม สีขาวคล้ายฟองน้ำช่วยพยุงต้นให้ลอยตัวได้ ใบแพงพวยน้ำ เป็นพืชใบเดี่ยวไม่มีหูใบ ใบแตกออกจากลำต้นแบบสลับ แบบตรงกันข้ามแตกออกรอบข้อ ของลำต้น รูปรีหนา สีเขียวเข้มเป็นมัน กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ...

  แพงพวยฝรั่ง

  ชื่ออื่น ๆ : แพงพวยฝรั่ง, นมอินทร์(สุราษฎร์), ผักปอดบก(เหนือ), แพงพวยฝรั่ง, พังพวยฝรั่ง, พังพวยบก, แพงพวยบก(ไทยภาคกลาง) ชื่อสามัญ : Madagascar Periwinkle ชื่อวิทยาศาสตร์ : Catharanthus roseus G. Don ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : แพงพวยฝรั่ง เป็นพรรณไม้ล้มลุกเนื้ออ่อนพุ่มเตี้ย มีกิ่งก้านสาขามาก ลำต้น มีความสูงเต็มที่ประมาณ 3 ฟุต ใบแพงพวยฝรั่ง เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ ๆ ตรงข้ามกัน ลักษณะใบเป็นรูปไข่...

  โพธิ์

  ชื่ออื่น : โพธิ์, โพ, โพศรีมหาโพ, สสี, ย่อง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus religiosa  L. ชื่อวงศ์ : MORACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : โพธิ์ เป็นไม้ต้นผลัดใบขนาดใหญ่ สูง 20-30 ม. แตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นพุ่มตรง ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-3 ม. มียางสีขาว ใบโพธิ์ ใบเรียงเวียนสลับถี่ ใบเดี่ยว รูปหัวใจ กว้าง...

  โพธิ์ทะเล

  ชื่ออื่น ๆ : โพธิ์ทะเล, ปอทะเล, ปอฝ้าย(ไทย), โพทะเล(นนทบุรี), ปอนาน(ใต้) ชื่อสามัญ : Coast Cotton Tree, Yellow Mallow Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus tiliaceus Linn. ชื่อวงศ์ : MALVACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : โพธิ์ทะเล เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 4-10 เมตร ใบโพธิ์ทะเล ใบเดี่ยว รูปไข่กว้างหรือเกือบกลม ยาว 8-15 ...

  โพธิ์ศรี

  ชื่ออื่น : โพธิ์ศรี, โพธิ์ทะเล, โพทะเล, โพธิ์ฝรั่ง, โพฝรั่ง, โพศรี, ทองหลางฝรั่ง, โพธิ์ศรีมหาโพธิ์, โพศรีมหาโพ, โพธิ์อินเดีย,โพธิ์หนาม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hura crepitans Linn. ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : โพธิ์ศรี เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางที่มีความสูงได้ประมาณ 15 เมตร และในถิ่นกำเนิดอาจมีความสูงได้ถึง 45 เมตร กิ่งก้านมีลักษณะแผ่กว้าง ลำต้นและกิ่งใหญ่จะมีหนามเตี้ยๆ...

  ไพล

  ชื่ออื่น :  ไพล, ปูลอย, ปูเลย(ภาคเหนือ), ว่านไฟ(ภาคกลาง), มิ้นสะล่าง(ฉาน-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr. วงศ์ :  Zingiberaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ไพล เป็นไม้ล้มลุกสูง 0.7-1.5 เมตร มีเหง้าใต้ดิน เปลือกสีน้ำตาลแกมเหลือง เนื้อในสีเหลืองถึงเหลืองแกมเขียว แทงหน่อหรือลำต้นเทียมขึ้นเป็นกอ ซึ่งประกอบด้วยกาบหรือโคนใบหุ้มซ้อนกัน ใบไพล เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานแกมใบหอก กว้าง 3.5-5.5 เซนติเมตร...

  ไพลดำ

  ชื่ออื่น : ไพลดำ, ไพลม่วง, ปูเลยดำ, ดากเงาะ, จะเงาะ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber ottensii Valeton ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไพลดำ เป็นไม้ล้มลุก เหง้าใต้ดินเนื้อในเหง้าเป็นสีม่วง ลำต้น ส่วนที่อยู่เหนือดินสูง1.5 ม. ใบไพลดำ เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกว้าง 6-8 ซม ยาว 26-30 ซม. ดอกไพลดำ ดอกช่อ...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต

  Like & Share

  75,847แฟนคลับชอบ
  1,598ผู้ติดตามติดตาม
  1,000ผู้ติดตามติดตาม