วันพฤหัสบดี 24 กันยายน 2020

สมุนไพรหมวดอักษร พ

  พรมมิ

  ชื่ออื่น : พรมมิ, หยดน้ำตา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bacopa monnieri  Pennell. ชื่อวงศ์ : SCROPHULARIOACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พรมมิ มีลำต้นอวบน้ำ ไม่มีขน สีเขียว มีข้อปล้องเห็นชัดเจน เลื้อยไปตามพื้นและชูยอดขึ้น มีรากงอกจากข้อของลำต้น ลำต้นที่ขึ้นใต้น้ำมักจะขึ้นตั้งตรง ใบพรมมิ เป็นใบเดี่ยวรูปไข่ค่อนข้างยาว โคนใบแคบ ปลายใบกว้างมนกลม แผ่นใบเรียบ โดยเฉพาะที่อยู่เหนือน้ำ ใบจะหนาและเรียบเป็นมัน ขอบใบเรียบ ขนาดของแผ่นใบกว้าง  0.5-1 เซนติเมตร ยาว...

  พรมมิแดง

  ชื่ออื่นๆ : พรมมิแดง, อือล้งไฉ่, อุยลักก๊วยโชะ(จีน), ผักเบี้ย(ภาคกลาง-ราชบุรี), พรมมิแดง(ประจวบฯ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trianthema triquetra Willd. ชื่อวงศ์ : AIZOACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นพรมมิแดง เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลำต้นเตี้ย และจะแตกกิ่งก้านสาขาตามบริเวณโคนต้น ส่วนกิ่งที่แตกออกมานั้นจะทอดเลื้อยไปกับพื้นดิน ใบพรมมิแดง จะออกตรงข้ามกัน มีลักษณะเป็นรูปใบเรียวแคบ ใบจะมีความยาวประมาณ 0.15-0.7...

  พระขรรค์ไชยศรี

  ชื่อท้องถิ่น : ฝนแสนห่า, เหล็กเหลี่ยม, พระขรรค์ไชยศรี, เถาวัลย์ปลิง, หนาวเดือนห้า, เครือเขาเลี่ยม(ลำปาง), เถาวัลย์ปลิง (ตราด), พูพ่อค้า(เลย) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Myxopyrum smilacifolium (Wall) Blume subsp. smilacifolium ชื่อวงศ์ :  Oleaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พระขรรค์ไชยศรี ไม้เถาเลื้อย กิ่งก้านเรียบ ก้านใบ 0.5-1 เซนติเมตร มีร่องตามยาวด้านบน ใบพระขรรค์ไชยศรี ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปวงรี กว้าง 4-8 ซม....

  พระจันทร์ครึ่งซีก

  ชื่ออื่น : พระจันทร์ครึ่งซีก, บัวครึ่งซีก(ชัยนาท), ผักขี้ส้ม(สกลนคร), ปั้วใบไน้(จีน), ปัวปีไน้, ปั้วปีไน้(จีนแต้จิ๋ว), ป้านเปียนเหลียม, ป้านเปียนเหลียน(จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lobelia chinensis Lour. ชื่อวงศ์ : Campanulaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พระจันทร์ครึ่งซีก เป็นไม้ล้มลุก ลำต้นขนาดเล็ก ตามข้อมีรากออก ลำต้นเลื้อยทอดไปตามพื้นดิน ชูส่วนยอดขึ้น มียางสีขาว ใบพระจันทร์ครึ่งซีก เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปใบหอก กว้าง 0.2-0.6 ซม. ยาว 1-2...

  พริกขี้หนู

  ชื่ออื่น ๆ : พริกขี้หนู, พริกแด้, พริกแต้, พริกนก, พริกแจว, พริกน้ำเมี่ยง(เหนือ-พายัพ), พริก, พริกชี้ฟ้า,พริกขี้หนู(ภาคกลาง-เหนือ), ดีปลี (ใต้-ปัตตานี), ดีปลีขี้นก, พริกขี้นก, ใต้(ภาคใต้), ลัวะเจีย(แต้จิ๋ว), มะระตี้(สุรินทร์), ล่าเจียว(จีนกลาง), หมักเพ็ด(อีสาน) ชื่อสามัญ : Bird Chilli ชื่อวิทยาศาสตร์ : Capsicum frutescens Linn. ชื่อวงศ์ : SOLANACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พริกขี้หนู เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก...

  พริกชี้ฟ้า

  ชื่ออื่น : พริกชี้ฟ้า, พริกเดือยไก่, พริกหนุ่ม, พริกหลวง(ภาคเหนือ), พริกแล้ง(เชียงใหม่), พริกมัน, พริกเหลือง(กรุงเทพฯ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Capsicum annuum var. acuminatum Fingerh. ชื่อวงศ์ : SOLANACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พริกชี้ฟ้า เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก มีอายุประมาณ 1-3 ปี มีความสูงได้ประมาณ 0.3-1.2 เมตร ลำต้นเปราะหักง่าย แตกกิ่งก้านหนาแน่นเป็นพุ่ม...

  พริกไทย

  ชื่ออื่น : พริกไทย, พริกน้อย (ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper nigrum L. ชื่อสามัญ : Black Pepper ชื่อวงศ์ : Piperaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พริกไทย เป็นไม้เลื้อยมีทั้งต้นตัวผู้และต้นตัวเมีย ลำต้นมีข้อและป้องชัดเจน ใบพริกไทย เป็นใบเดี่ยวออกสลับ รูปไข่หรือรี ปลายใบแหลม โคนใบมนกลมหรือแหลมเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้าง 3.5 – 6 ซม. ยาว 7 – 10 ซม....

  พริกป่า

  ชื่ออื่น : พริกป่า, ช้าฮ่อม, พุดน้อย, พุดป่า, เข็มดง, พริกนายพราน, พริกป่าใหญ่, พริกป่าเล็ก, พริกพราน, พริกผี, พุทธรักษา, มะลิฝรั่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ervatamia luensis Kerr. ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พริกป่า เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1 เมตร ลำต้น เกลี้ยง ...

  พริกป่าใหญ่

  ชื่ออื่น ๆ : พริกป่าใหญ่(ชลบุรี) ชื่อสามัญ : Ervatamia luensis Kerr. ชื่อวิทยาศาสตร์ : APOCYNACEAE ชื่อวงศ์ :  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นพริกป่าใหญ่ เป็นพรรณไม้พุ่ม ลำต้นเกลี้ยงและมีความสูงประมาณ 0.5-1 เมตร มีน้ำยางเป็นสีขาว ใบพริกป่าใหญ่ จะออกเป็นคู่ตรงกันข้ามกัน ลักษณะจะเป็นรูปรี ตรงปลายใบจะเป็นหางยาว ปลายสุดมน หรือแหลม ตรงโคนใบจะเป็นเหลี่ยม...

  พริกหยวก

  ชื่ออื่น ๆ : พริกหยวก, พริกเขียว, พริกหนุ่ม(พายัพ), พริกตุ้ม พริกตุ้มนาก(ไทย), พริก, พริกซ่อม ชื่อสามัญ : Pepperoncini,Garden Pepper,Chilli Pepper ชื่อวิทยาศาสตร์ : Copsicum annuum L. ชื่อวงศ์ : Solanaceae  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พริกหยวก เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นพืชล้มลุก เป็นทรงพุ่มขนาดเล็ก...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต

  Like & Share

  75,847แฟนคลับชอบ
  1,598ผู้ติดตามติดตาม
  1,000ผู้ติดตามติดตาม