วันอาทิตย์ 25 ตุลาคม 2020

สมุนไพรหมวดอักษร ผ

  ผักกาดหัว

  ชื่ออื่น : ผักกาดหัว, ไช่เท้า, ไช้เท้า, หัวผักกาดขาว, ผักกาดจีน, ผักขี้หูด, ผักเปิ๊กหัว, ไหล่ฮก, จี๋ซ้ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Raphanus sativus Linn. ชื่อวงศ์ : Cruciferae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักกาดหัว เป็นพืชจำพวกผัก มีรากสะสมอาหารลักษณะทรงกระบอกใหญ่ยาว สีขาวหรือสีอื่น ต้นสูงประมาณ 1 เมตร แตกกิ่งก้านสาขามาก ใบผักกาดหัว แตกออกจากโคนต้นเป็นกอ ยาว...

  ผักกูด

  ชื่ออื่น : ผักกูด, กูดคึ, กูดกิน, ผักกูด, กูดขาว, ผักกูดขาว, กูดน้ำ, หัสดำ, ไก้กวิลุ, ปู่แปลเด๊าะ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diplazium esculentum (Retz.) Sw. ชื่อวงศ์ : ATHYRIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักกูด เหง้าตั้งตรง อาจสูงได้มากกว่า 1 ม. มีเกล็ดสีน้ำตาลเข้ม ขอบดำ...

  ผักขวง

  ชื่ออื่น ๆ : ผักขวง, สะเดาดิน, ผักขี้ขวง(ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Glinus oppositifolius (Linn.)A.DC. ชื่อวงศ์ : AIZOACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักขวง เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีลำต้นเตี้ย ๆ หรือติดราบกับดิน แตกกิ่งก้านสาขาแผ่กระจายออกไปรอบ ๆ ต้น ใบผักขวง ออกใบเดี่ยว มีขนาดของใบเล็กยาวเรียว จะแตกใบออกตามข้อต้น ซึ่งข้อ ๆ หนึ่งจะมีใบอยู่ประมาณ 4-5 ใบ ปลายใบแหลมหรือมน โคนใบสอบ...

  ผักขมหิน

  ชื่ออื่น : ผักขมหิน, ปังแป, ผักเบี้ยหิน (เหนือ), ผักปั๋งดิน (เชียงใหม่), ผักขมฟ้า (สุโขทัย), ผักโขมหิน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Boerhavia diffusa L. ชื่อวงศ์ : NYCTAGINACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักขมหิน เป็นไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 1 เมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านมาก ตั้งตรงหรือทอดเลื้อยขนานไปตามพื้นดิน ผิวเรียบหรือมีขนบริเวณปลายกิ่ง ลำต้นกลมสีเขียวปนแดง ยอดอ่อนมีขน ...

  ผักเขียด

  ชื่ออื่น : ผักเขียด, ผักขาเขียด, นิลบล, ผักฮิ้น, ผักฮิ้นน้ำ, ผักริ้น ชื่อวิทยาศาสตร์ : Monochoria vaginalis (Burm.f.) Presl. ชื่อวงศ์ : Pontederiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักเขียด เป็นไม้น้ำจำพวกผักตบ มีลักษณะเหมือนผักตบไทยแต่มีขนาดเล็กกว่า เกิดตามที่มีน้ำขัง เป็นพืชสะเทินน้ำสะเทินบกอายุฤดูเดียว ชอบขึ้นในที่น้ำท่วมขังตื้น ๆ เช่น ในนาข้าว ใบเป็นใบเดี่ยว ใบเรียวยาวมีรูปร่างหลายแบบตั้งแร่รูปแคบยาวคล้ายหอก จนถึงรูปไข่ปลายใบแหลม ฐานใบเป็นรูปหัวใจ ใบสีเขียวเข้มเป็นมัน แตกแบบสลับกันเป็น...

  ผักแขยง

  ชื่ออื่น ๆ : ผักแขยง, สุ่ยฝูโหยง (จีนกลาง), จุ้ยหู่โย้ง (แต้จิ๋ว) กะออม, กะแยง(ตะวันออกเฉียงเหนือ) กะแยงแดง(อุบลราชธานี) ผักพา(เหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Limnophila geoffrayi Bonati. ชื่อวงศ์ : SCROPHULARIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักแขยง เป็นไม้ล้มลุกฤดูเดียว สูง 10-35 เซนติเมตร ลำต้นเรียวยาว ตั้งตรง กลมกลวง อวบน้ำ มีขนหนาแน่น ทั้งต้นมีกลิ่นหอมฉุน เผ็ดร้อน ใบผักแขยง ใบเดี่ยว...

  ผักโขมจีน

  ชื่ออื่น : ผักโขมจีน, ผักโขมสวน, ผักขมสี, ผักขมจีน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amaranthus tricolor L. ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักโขมจีน เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ลักษณะของลำต้นตั้งตรง มีความสูงได้ถึง 1.30 เมตร ส่วนยอดมีขนสั้นปกคลุม ใบผักโขมสวน ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับกัน ลักษณะของใบเป็นรีถึงรูปไข่ ใบมีความกว้างประมาณ 6-10 เซนติเมตร และยาวประมาณ 15-20...

  ผักโขมหนาม

  ชื่ออื่น ๆ : ผักโขมหนาม, แม่ล้อดู่, กะเหม่อลมี, หมั่งลั้งดู่ (กะเหรี่ยง-แมฮ่องสอน), ผักโหมหนาม (ภาคใต้), หลักเกี้ยงฉ่าย (จีน), ปะตึ (เขมร), ผักโขมหนาม ชื่อสามัญ : Spiny Pigweed, S.Amaranth ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amaranthus spinosus Linn. ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักโขมหนาม เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีลำต้นตั้งตรง และแตกกิ่งก้านสาขามากมาย ตามโคนต้นจะเรียบและเป็นมันแต่ส่วนปลายนั้นจะมีขนปกคลุมอยู่บ้างประปราย ลำต้นมีสีเขียวเป็นมัน...

  ผักโขมหัด

  ชื่ออื่น ๆ : ผักโขมหัด, ผักโขม, ผักขม(ภาคกลาง), ผักหม(ภาคใต้), ผักขมหัด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amaranthus viridis Linn. ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักโขมหัด เป็นพรรณไม้ล้มลุก แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบ ๆ ต้นลักษณะของลำต้นเป็นเหลี่ยมมน และเกลี้ยง แต่จะมีขนอ่อน ๆ ปกคลุมอยู่บ้างเล็กน้อย ลำต้นสูงประมาณ 0.5-2 ฟุตมีสีเขียว ใบผักโขมหัด เป็นใบเดี่ยว ออกสลับกันไปตามข้อต้นลักษณะของใบเป็นรูปไข่ หรือคล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ปลายใบจะมนหรือเว้าเล็กน้อย ส่วนโคนนั้นจะแหลมและกว้างกว่าปลายใบตามเส้นใบจะมีขนขึ้นอยู่ ขนาดของใบกว้างประมาณ...

  ผักคราดทะเล

  ชื่ออื่น : ผักคราดทะเล, เบญจมาศน้ำเค็ม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wedelia biflora DC. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักคราดทะเล เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีลำต้นกึ่งเลื้อยและพบลำต้นเป็นสันแตกกิ่งก้านสาขารอบ ๆ ต้นไม่เป็นระเบียบตามลำต้นจะมีขนกระจายปกคลุมไปทั่ว สูงประมาณ 1.5-5 เมตร ใบผักคราดทะเล ออกใบเดี่ยว เป็นรูปไข่ ใบที่อยู่ด้านบนจะมีขนาดเล็กกว่าใบที่อยู่ด้านล่างปลายใบจะแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเป็นจักฟันเลื่อยห่าง ๆตามผิวใบจะมีขนแข็งปกคลุมทั้งสองด้าน เนื้อใบนุ่ม ๆ อุ้มน้ำใบมีสีเขียวขนาดกว้างประมาณ 1-3.5...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต

  Like & Share

  75,840แฟนคลับชอบ
  1,598ผู้ติดตามติดตาม
  1,000ผู้ติดตามติดตาม