วันอาทิตย์ 25 ตุลาคม 2020
หน้าแรก สมุนไพรหมวดอักษร ผ

สมุนไพรหมวดอักษร ผ

  ผักกาดนกเขา

  ชื่ออื่น : ผักกาดนกเขา, ผักบั้ง, ลิ้นปี่, หูปลาช่อน, ผักแดง, หางปลาช่อน, เฮียะเออัง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Emilia sonchifolia (L.) DC.ex Wight ชื่อวงศ์ : ASTERACEAE (COMPOSITAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักกาดนกเขา เป็นพืชริมฝั่งอายุปีเดียว ลำต้นมักแตกแขนงและมักทอดเอียงเล็กน้อยแล้วตั้งขึ้น สูง 20-60 ซม. ลำต้นผิวเกลี้ยงมีคราบสีขาว ใบผักกาดนกเขา เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่แกมขนมเปียกปูน ท้องใบสีเขียวหลังใบสีม่วงอ่อน...

  ผักเบี้ย

  ชื่ออื่น : ผักเบี้ย, ผักเบี้ยน้อย, ผักเบี้ยเล็ก, พรมมิแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trianthema triquetra Willd. ชื่อวงศ์ : AIZOACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักเบี้ย เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลำต้นเตี้ย แตกกิ่งก้านสาขาบริเวณโคนต้น ส่วนกิ่งที่แตกนั้นจะทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน ใบผักเบี้ย จะออกตรงข้ามกัน มีลักษณะเป็นรูปใบเรียวแคบ ใบจะมีความยาวประมาณ 0.15-0.7 ซม. และกว้างประมาณ 0.05-0.2 ซม. ก้านใบสั้น ส่วนโคนก้านใบจะแผ่ออกเป็นกาบ ...

  ไผ่ป่า

  ชื่ออื่น : ไผ่ป่า, ไผ่หนาม, (ภาคกลาง), ซางหนาม, ชาน (ภาคเหนือ), ชารอง (นครพนม), ทะงาน, ชอง (ตราด), ไผ่รวก (กาญจนบุรี), วาคะยู (กะเหรี่ยง), ระไซ (เขมร สุรินทร์) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bambusa bambos (L.) Voss ชื่อวงศ์ : POACEAE (GRAMINEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์...

  ผักบุ้งฝรั่ง

  ชื่ออื่น : ผักบุ้งฝรั่ง, ผักบุ้งต้น, ผักบุ้งบก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ipomoea carnea Jacq. ชื่อวงศ์ : CONVOLVULACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักบุ้งฝรั่ง เป็นไม้พุ่ม น้ำยางสีขาว ใบผักบุ้งฝรั่ง ใบเดี่ยว เรียงเวียน ดอกผักบุ้งฝรั่ง ดอกช่อ กลีบดอกสีชมพูอ่อนหรือม่วงอ่อน ออกที่ง่ามใบและปลายกิ่ง ผลผักบุ้งฝรั่ง ผลแห้งแตก ส่วนที่ใช้เป็นยา : ใบ สรรพคุณ ผักบุ้งฝรั่ง : ใบผักบุ้งฝรั่ง รับประทานเป็นผัก น้ำคั้นจากใบ หยอดตา รักษาตาต้อ...

  ผักปลาบใบกว้าง

  ชื่ออื่น : ผักปลาบใบกว้าง, ผักกาบปลี(คนเมือง), ผักงอง(ขมุ), สะพาน(เมี่ยน), ผักขาบ(ไทลื้อ), ผักปลาบใบกว้าง, ผักปราบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Commelina bengalensis L. ชื่อวงศ์ : COMMELINACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักปลาบใบกว้าง เป็นพืชล้มลุก ลำต้นอวบน้ำทอดเลื้อย ส่วนปลายตั้งขึ้น สูง 15 – 60 ซม. ผิวมีขน ใบผักปลาบใบกว้าง เดี่ยวเรียง เวียนสลับ...

  ผักโขมหัด

  ชื่ออื่น ๆ : ผักโขมหัด, ผักโขม, ผักขม(ภาคกลาง), ผักหม(ภาคใต้), ผักขมหัด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amaranthus viridis Linn. ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักโขมหัด เป็นพรรณไม้ล้มลุก แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบ ๆ ต้นลักษณะของลำต้นเป็นเหลี่ยมมน และเกลี้ยง แต่จะมีขนอ่อน ๆ ปกคลุมอยู่บ้างเล็กน้อย ลำต้นสูงประมาณ 0.5-2 ฟุตมีสีเขียว ใบผักโขมหัด เป็นใบเดี่ยว ออกสลับกันไปตามข้อต้นลักษณะของใบเป็นรูปไข่ หรือคล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ปลายใบจะมนหรือเว้าเล็กน้อย ส่วนโคนนั้นจะแหลมและกว้างกว่าปลายใบตามเส้นใบจะมีขนขึ้นอยู่ ขนาดของใบกว้างประมาณ...

  ผักเชียงดา

  ชื่ออื่น : ผักเชียงดา, เชียงดา, เจียงดา, ผักเจียงดา, ผักเซียงดา, ผักกูด, ผักจินดา, ผักเซ่งดา, ผักม้วนไก่, ผักเซ็ง, ผักว้น, ผักฮ่อนไก่, ผักอีฮ่วน, เครือจันปา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gymnema inodorum (Lour.) Decne. ชื่อวงศ์ : ASCLEPIADACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักเชียงดา เป็นไม้เถาเลื้อย มีอายุข้ามปี ความยาวของเถาขึ้นอยู่กับอายุ...

  ผักหนาม

  ชื่ออื่นๆ : ผักหนาม, กะลี(มลายู, นราธิวาส) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lasia spinosa (L.) Thwaites. ชื่อวงศ์ : Araceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ผักหนาม เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นเป็นเหง้าแข็งอยู่ใต้ดินทอดเลื้อย ทอดขนานกับพื้นดิน ตั้งตรงและโค้งลงเล็กน้อย ชูยอดขึ้น มีหนามแหลมตามลำต้น ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4-5 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 75 เซนติเมตร ใบผักหนาม เป็นเดี่ยว เรียงสลับ รูปหัวลูกศร ขอบใบหยักเว้าลึกเป็นแฉก รอยเว้าลึกเกือบถึงเส้นกลางใบ...

  ผักแพว

  ชื่ออื่น : ผักแพว, ผักแพ้ว, ผักไผ่, ผักแพรว, ผักแจว, พริกบ้า, พริกม้า(พริกม่า), จันทร์โฉม, จันทร์แดง และหอมจันทร์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polygonum odoratum Lour. ชื่อวงศ์ : POLYGONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นผักแพว เป็นพืชล้มลุก มีลำต้นสูงประมาณ 30-35 เซนติเมตร ลำต้นตั้งตรงมีข้อเป็นระยะๆ ตามข้อมักมีรากงอกออกมา หรือลำต้นเป็นแบบทอดเลื้อยไปตามพื้นดินและมีรากงอกออกมาตามส่วนที่สัมผัสกับพื้นดิน ใบผักแพว เป็นใบเดี่ยว...

  ผักชีฝรั่ง

  ชื่ออื่นๆ : ผักชีฝรั่ง, ผักชีดอย,หอมป้อมกุลา(ภาคเหนือ), ผักชีไทย,ผักชีใบเลื่อย(ขอนแก่น,พิจิตร), ผักหอมเทศ,ผักหอมเป(ขอนแก่น,เลย), หอมน้อยฮ้อ(อุตรดิตถ์), หอมป้อม,หอมเป(ชัยภูมิ), หอมป้อมเปอะ(กำแพงเพชร) ชื่อสามัญ :  Sawtooth corianser, Spiny coriander, long coriander, Culantro ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Eryngium foetidum L. ชื่อวงศ์ :  Umbelliferae (APIACEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ผักชีฝรั่ง เป็นไม้ล้มลุก อายุสองฤดูกาลหรือสองปี ต้นมีกลิ่นเฉพาะตัว...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต

  Like & Share

  75,840แฟนคลับชอบ
  1,598ผู้ติดตามติดตาม
  1,000ผู้ติดตามติดตาม