วันเสาร์, ธันวาคม 4, 2021
หน้าแรก ตามส่วนที่ใช้

ตามส่วนที่ใช้

สมุนไพร “ตามส่วนที่ใช้” กล่าวถึง ส่วนต่างๆ ของพืชที่สามารถนำมาใช้ทำยาได้ ส่วนที่นำมาใช้เป็นสรรพคุณทางยานั้น ได้แก่ ส่วนของใบ ดอก ผล เปลือกต้น ฝัก แก่น กระพี้ ราก หัว เหง้า ฯลฯ

สมุนไพรน่าสนใจ