วันพฤหัสบดี 13 สิงหาคม 2020

สมุนไพรหมวดอักษร ห

  หญ้าพันงูขาว

  ชื่ออื่น : หญ้าตีนงูขาว (กรุงเทพฯ), ควยงู (ภาคเหนือ), หญ้าพันงู, พันงูขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Achyranthes aspera L. ชื่อวงศ์ : Amaranthaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พันงู เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี อาจสูงได้ถึง 1 ม. แตกกิ่งต่ำ กิ่งมักเป็นเหลี่ยมมน ๆ กิ่งอ่อนมีขนสั้นนุ่มค่อนข้างหนาแน่น ใบพันงู ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี รูปขอบขนาน หรือรูปไข่กลับ...

  หญ้าพันงูเขียว

  ชื่ออื่น ๆ : หญ้าหนวดเสือ (ภาคเหนือ), เจ้กจับกบ (ตราด), สี่บาทสารพัดพิษ (ภาคกลาง), หญ้าหางงู (ภาคใต้), เดือยงู , พระอินทร์โปรย (ชุมพร), ยี่หลงเปียน (จีนกลาง), เง็กเล้งเบียง (แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Brazilian Tea, Bastard Vervain, Jamaica False...

  หญ้าแพรก

  ชื่ออื่น : หญ้าแผด (ภาคเหนือ), หญ้าเป็ด (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ), หนอเก่เค (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ทิซั่วเช่า (จีน), ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cynodon dactylon (L.) Pers. ชื่อวงศ์ : POACEAE (GRAMINEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นหญ้าแพรก อายุหลายปี ทอดลำไปกับพื้น แล้วตั้งขึ้น ลำแข็ง ผิวเกลี้ยง สูง 5-20 เซนติเมตร ใบหญ้าแพรก กาบใบ เนื้อบาง โอบลำแบบหลวม ๆ ขอบแผ่เป็นแผ่นบาง...

  หญ้ายาง

  ชื่ออื่น : ใบต่างดอก, ลูกเขยตายแม่ยายทำศพ, หญ้าน้ำหมึก, หญ้าหลังอึ่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euphorbia heterophylla L ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หญ้ายาง เป็นไม้ล้มลุก ทรงเรือนยอดทรงกระบอก มีความสูงของต้นประมาณ 50 เซนติเมตร มีความกว้างประมาณ 30 เซนติเมตร มีลำต้นตั้งตรง เปลือกของลำต้นมีสีเขียว ผิวเรียบ เมื่อหักแล้วจะมียางสีขาวขุ่น ใบหญ้ายาง เป็นใบเดี่ยวสีเขียว ลักษณะของใบเป็นรูปรี ปลายใบเรียวแหลม...

  หญ้าแส้ม้า

  ชื่ออื่น : นังด้งล้าง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), สะหน่ำบล้อ (ปะหล่อง), ถิแบปี, โทเกงไก๊, แบเปียงเช่า, หม่าเปียนเฉ่า (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Verbena officinalis L. ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หญ้าแส้ม้า จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุก มีอายุหลายปี ลำต้นตั้งตรง มีความสูงได้ประมาณ 50-100 เซนติเมตร ลำต้นเล็กเป็นเหลี่ยม และมีขนแข็งรอบต้น ใบหญ้าแส้ม้า ใบออกเรียงตรงข้าม ลักษณะของใบเป็นรูปกลมรี แยกแฉกคล้ายขนนก ปลายใบแหลม โคนใบมน...

  หญ้าหนูต้น

  ชื่ออื่น : โก่กำแล่น (ชัยภูมิ), หางไก่เถื่อน (อุบลราชธานี), มะพร้าวป่า, ศรีคันไชย (เชียงใหม่), หญ้าหนู (ปน), หอมแดง (กลาง), ลำพัน (จันทบุรี), ศรีคันไชย (เชียงใหม่), ว่านเคียงปืน, ซีบะ และ เซียอ๊ะ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dianella ensifolia (L.) DC. ชื่อวงศ์ : LILIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หญ้าหนูต้น เป็นไม้ล้มลุก มีความสูงจากพื้นดินประมาณ 30-60 เซนติเมตร...

  หญ้าหวาน

  ชื่ออื่น : หญ้าหวาน, STEVIA ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE (ASTERACEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หญ้าหวาน เป็นพืชล้มลุก ลำต้นกลมและแข็งเล็กเรียว สูงประมาณ 30-90 เซนติเมตร อายุประมาณ 3 ปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและปักชำต้น ใบหญ้าหวาน เป็นใบเดี่ยว ออกตรงกันข้าม รูปใบหอกกลับหรือรูปใบหอกแกมขอบขนาน ปลายใบกว้างและแหลม โคนใบป้านหรือสอบ ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย ใบมีรสหวาน ดอกหญ้าหวาน ออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายยอดและปลายยอดแต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อย 1-3 ดอก มีกลีบเลี้ยงรูปกรวยสีเขียวปลายแยกเป็นแฉกหลายแฉก...

  หญ้าแห้วหมู

  ชื่ออื่น ๆ : หญ้าขนหนู(ภาคเหนือ-แม่ฮ่องสอน), ซัวฉ่าว(จีนกลาง), ซาเช่า(แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Nut Grass ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyperus rotundus Linn. ชื่อวงศ์ : CYPERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  หญ้าแห้วหมู เป็นพรรณไม้ล้มลุก อยู่ในจำพวกหญ้า มีลำต้นอยู่ในดิน มีลักษณะเป็นหัวกลม สีดำ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-6 มม. ลำต้นเป็นดิน มีขนาดเล็กเรียว เป็นเหลี่ยม มีความสูงประมาณ 4-10 นิ้ว มีสีเขียวแก่ ใบหญ้าแห้วหมู ใบมีขนาดเล็กยาวเรียว...

  หนุมานประสานกาย

  ชื่ออื่นๆ : ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schefflera leucantha  R. Vig. ชื่อวงศ์ : Araliaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่ม สูง 1-4 เมตร แตกกิ่งก้านต่ำใกล้พื้นดิน เปลือกต้นเรียบเป็นสีน้ำตาล ใบ เป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ ออกเรียงสลับ มีใบย่อย 6-8 ใบ รูปรี กว้าง...

  หนอนตายหยาก

  ชื่ออื่น : ปงช้าง, กะเพียดช้าง, กะเพียด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stemona tuberosa Lour. ชื่อวงศ์ : STEMONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หนอนตายหยาก เป็นไม้เถาเลื้อยล้มลุกเลื้อยพันต้นไม้อื่น อายุหลายปี เถากลมเรียวเล็ก สีเขียว ลำต้นใต้ดินมีรากออกเป็นพวงหลายสิบราก ลักษณะเป็นรูปกระสวย ออกเป็นกระจุก คล้ายรากกระชาย ยาวได้ถึง 10-30 เซนติเมตร ใบหนอนตายหยาก เป็นใบเดี่ยวออกสลับกัน รูปใบคล้ายใบพลู หรือรูปหัวใจ กว้าง 4-6 เซนติเมตร...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต

  Like & Share

  75,799แฟนคลับชอบ
  1,598ผู้ติดตามติดตาม
  1,000ผู้ติดตามติดตาม