วันพฤหัสบดี 13 สิงหาคม 2020

สมุนไพรหมวดอักษร ห

  หญ้าชันกาด

  ชื่ออื่น : หญ้าชันกาศ, หญ้าอ้อนน้อย, แขมมัน, หญ้าใบไผ่, หญ้าหวาย, หญ้าขิง, หญ้าครุน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Panicum repens L. ชื่อวงศ์ : POACEAE (GRAMINEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หญ้าหลายปี ลำต้นเรียวตั้งขึ้นสูง 20-60 เซนติเมตร รากเป็นไหลทอดยาว 1-2 เมตร แตกแขนงที่ข้อล่างตั้งตรง กาบใบทรงกระบอก สีฟางข้าว ยาว 5-8 เซนติเมตร แผ่นใบ รูปขอบขนาน...

  หญ้าไซ

  ชื่ออื่น : หญ้าไทร, หญ้าทราย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Leersia hexandra Sw ชื่อวงศ์ : POACEAE (GRAMINEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หญ้าไซ หญ้าอายุหลายปีลำต้นทอดนอนไปตามพื้นดินหรือลอยน้ำ แตกแขนงที่ข้อ ลำต้นตั้งสูง 15-30 ซม. กาบใบเนื้อหยาบ ยาว 5-8 ซม. ใบหญ้าไซ รูปขอบขนานกว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 10-20 ซม. เส้นใบมีขนกระจาย ขอบคายมือ ดอกหญ้าไซ สีเหลืองอ่อน เป็นช่อดอกแบบแยกแขนงแคบ ช่อดอกย่อยรูปหอกแบนทางด้านข้าง...

  หญ้าดอกขาว

  ชื่ออื่น : หมอน้อย, หญ้าละออง, หญ้าดอกขาว (กรุงเทพฯ), หญ้าสามวัน (เชียงใหม่), ก้านธูป (จันทบุรี), ถั่วแฮะดิน, ฝรั่งโคก (เลย), เสือสามขา (ตราด) , ซางหางฉ่าว (จีนกลาง), เซียหั่งเช่า (แต้จิ๋ว) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vernonia cinerea (L) Less. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ...

  หญ้าใต้ใบ

  หญ้าใต้ใบ ชื่ออื่น ๆ : มะขามป้อมดิน(ภาคเหนือ), หมากไข่หลัง(เลย), ไฟเดือนห้า(ชลบุรี), เตียงจูเช่า(จีน), ลูกใต้ใบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus urinaria Linn. ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  หญ้าใต้ใบ เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลักษณะของลำต้นตั้งตรง ลำต้นมีความสูงประมาณ 4-16 นิ้ว ลักษณะของลำต้นเรียบไม่มีขน ข้อ และกิ่งก้านเป็นสีแดง ใบหญ้าใต้ใบ ออกเป็นใบรวม มีใบย่อยเรียงสลับกันเป็น 2 แถว ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปรี ปลายใบแหลมสั้น หรือมน โคนใบกลมมน หลังใบมีเป็นเขียว...

  หญ้าถอดปล้อง

  ชื่ออื่น : เครือเซาะปอยวา, แยปอ, หญ้าเงือก, หญ้าหูหนวก, หญ้าถอดบ้อง  ชื่อวิยาศาสตร์ : Equisetum debile Roxb. ชื่อวงศ์ : EQUISETACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หญ้าถอดปล้อง เป็นพืชชั้นต่ำที่มีท่อลำเลียง ไม่มีดอก ลำต้นกลม สีเขียว ภายในกลวง มีรอยแตกขนานตามยาวของลำต้น รูปทรงกระบอก สูงถึง 1 เมตร ขนาดผ่าศูนย์กลาง (0.2) 4-7 มม. แตกกิ่งก้านน้อย มีข้อปล้องชัดเจน ...

  หญ้าน้ำดับไฟ

  ชื่ออื่น : หญ้าดับไฟ, บัวฮาผา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lindenbergia philippensis (Cham.)Benth. ชื่อวงศ์ : SCROPHULARIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หญ้าน้ำดับไฟ เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 0.5-1 เมตร ใบหญ้าน้ำดับไฟ เดี่ยว ออกตรง กันข้าม รูปไข่ถึงรูปขอบขนาน กว้าง 1-3.5 เซนติเมตร ยาว 2-8 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ผิวใบด้านบนมีขนประปราย ดอกหญ้าน้ำดับไฟ สีเหลืองออกเป็น...

  หญ้าปักกิ่ง

  ชื่ออื่นๆ : เล่งจือเช่า(จีน), หญ้าเทวดา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Murdannia bracteata (C. B. Clarke) J. K. Morton ex D. Y. Hong ชื่อวงศ์ : Commelinaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หญ้าปักกิ่ง เป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี ขนาดเล็กสูงราว 10-20 เซนติเมตร มีเหง้า ไม่มีลำต้นหลักหรือมีแต่สั้นมาก  รากหนา มีเส้นผ่านศูนย์กลางได้ประมาณ 1 มิลลิเมตร...

  หญ้าปากควาย

  ชื่ออื่น : หญ้าปากกล้วย (สิงห์บุรี), หญ้าปากควาย (ภาคกลาง), หญ้าปากคอก, หญ้าสายน้ำผึ้ง, หญ้าตีนตุ๊กแก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dactyloctenium aegyptium (L.) P.Beauv. ชื่อวงศ์ : GRAMINEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หญ้าปากควาย เป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้ามีอายุปีเดียว ลำต้นเลื้อยทอดนอนไปตามพื้น แตกลำและรากที่ข้อแล้วตั้งตรงลำต้นกลมเป็นปล้องกลวง มีความกว้างประมาณ 5 มิลลิเมตร และมีความสูงของต้นประมาณ 15-50 เซนติเมตร ใบหญ้าปากควาย เป็นรูปแถบ มีความยาวประมาณ 9.5-32 เซนติเมตร ปลายใบแหลม...

  หญ้าฝรั่น

  ชื่ออื่น ๆ : หญ้าฝรั่น ชื่อสามัญ : Saffron, True Saffron, Spanish Saffron และ Crocus ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crocus sativus Linn. วงศ์ : IRIDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หญ้าฝรั่น จัดเป็นพืชล้มลุกที่มีความสูงของลำต้นประมาณ 10-30 เซนติเมตร ลำต้นจะอยู่ใต้ดิน และมีหัวเป็นเมล็ดกลมสีน้ำตาล มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4-5 เซนติเมตร เมื่อสังเกตดูจะพบว่ามีลักษณะคล้ายหัวเผือกหรือหัวหอม ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นที่สะสมของแป้ง ใบหญ้าฝรั่น จะมีสีเขียว ลักษณะใบยาว เรียว...

  หญ้าพองลม

  ชื่ออื่น : ปู่เจ้าลอยท่า, หญ้าลอยน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hygroryza aristata (Retz.) Nees ชื่อวงศ์ : POACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หญ้าพองลม เป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้าอายุหลายฤดู เจริญลอยอยู่บนผิวน้ำเป็นแพใหญ่ ถ้าน้ำตื้นรากจะฝังในดิน ชอบขึ้นในหนอง บึง หรือที่น้ำไหลช้า ๆ มีลำต้นเป็นไหลยาวเรียว เห็นข้อปล้องชัดเจน ลำต้นคล้ายฟองน้ำ ลำต้นยาว 0.5-1.5 เมตร แตกแขนงมาก มีรากที่ข้อ ก้านใบโป่งพอง ใบหญ้าพองลม เป็นรูปไข่ยาวปลายใบแคบมน...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต

  Like & Share

  75,799แฟนคลับชอบ
  1,598ผู้ติดตามติดตาม
  1,000ผู้ติดตามติดตาม