สัก

ชื่อสมุนไพร : สัก ชื่ออื่นๆ : ปายี้,...

สังกรณี

สังกรณี

ชื่อสมุนไพร : สังกรณี ชื่ออื่นๆ : กำแพงใหญ่(เลย),...

สับปะรด

สับปะรด

ชื่อสมุนไพร : สับปะรด ชื่ออื่นๆ :...

สากเหล็ก

สากเหล็ก

ชื่อสมุนไพร : สากเหล็ก ชื่ออื่นๆ : จ๊าลาน,...

สาเก

สาเก

ชื่อสมุนไพร : สาเก ชื่ออื่น :...

Scroll to top