วันเสาร์ 23 มิถุนายน 2018
สมุนไพรหมวดอักษร ย

สมุนไพรหมวดอักษร ย

  ยูคาลิปตัส

  ชื่ออื่น :  โกฐจุฬารส, น้ำมันเขียว, มันเขียว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eucalyptus globulus  Labill. (Eucalyptus citriodora Hook.) ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ยูคาลิปตัส เป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 10-25 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มหนาทึบ ค่อนข้างกลม ลำต้นเปลาตรง เปลือก เปลือกหุ้มลำต้น มีลักษณะเรียบเป็นมัน มีสีเทาสลับสีขาวและน้ำตาลแดงเป็นบางแห่ง เปลือกนอกจะแตกร่อนเป็นแผ่นหลุดออกจากผิวของลำต้น เมื่อแห้งจะลอกออกได้ง่ายในขณะสด ใบยูคาลิปตัส ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ เป็นรูปหอกยาว 3-12 นิ้ว...

  ยี่หร่า

  ชื่ออื่น ๆ : หอมป้อม (เหนือ), โหระพาช้าง,กะเพราควาย, กะเพราญวน, กะเพราป่า,กะเพราใหญ่, เนียมต้น ชื่อสามัญ : Kawawya, Caraway Friut, Caraway Seed, Kummel,Caraway ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimum gratissimum Linn. ชื่อวงศ์ : UMBELLIFERAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ยี่หร่า เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีอายุ 2 ปี แตกกิ่งก้านสาขาขนาดเล็ก กิ่งก้านจะไม่ใหญ่ ในช่วงปีแรกนั้นจะแตกกิ่งก้านสาขาและในช่วงปีที่สองจะออกดอกออกผล ใบยี่หร่า เป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ ลักษณะของเป็นรูปกลมรี โคนใบสอบ...

  ยี่โถ

  ชื่ออื่น ๆ : อินโถ (พายัพ), ยี่โถจีน (ไทย) ชื่อสามัญ : Ceylon tree, South sea rose, Oleander ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nerium indicum Mill. ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ยี่โถ เป็นพรรณไม้พุ่มชนิดหนึ่ง แตกกิ่งก้านสาขาไม่มากนัก ที่ลำต้นจะมียางสีขาวคล้ายน้ำนม ใบยี่โถ เป็นไม้ใบเดี่ยว ลักษณะของใบเป็นรูปหอก ปลายแหลมและโคนใบสอบ ของเรียบไม่มีจัก มีสีเขียวเข้ม ขนาดของใบกว้างประมาณ 1.5-2 ซม....

  ยี่เข่ง

  ชื่ออื่น ๆ : คำฮ่อ (ภาคเหนือ), จีหมุ่ยอวย (จีน-แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Crape Myrtle ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia indica Linn. ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ยี่เข่ง เป็นพรรณไม้ล้มพุ่ม แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบ ๆ ต้น ผิวลำต้นสีเทาหรือเกือบขาว เรียบ ลอกได้เป็นแผ่นบาง ๆ กิ่งก้านอ่อน มีปีกแคบ ๆ จึงทำให้ดูเหมือนเป็นสี่เหลี่ยม ลำต้นสูงประมาณ 7 เมตร ใบยี่เข่ง...

  ยาสูบ

  ชื่ออื่น ๆ : ยาออก(ลั้วะ), ยาซุ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ยาสูบ(คนเมือง), เกร๊อะหร่าเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), สะตู้(ปะหล่อง), ยาซูล่ะ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่) ชื่อสามัญ : Tobacco ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nicotiana tabacum Linn. ชื่อวงศ์ : SOLANACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ยาสูบ เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีอายุอยู่ได้เพียงปีเดียว ไม่แตกกิ่งก้านสาขา ทุกส่วนของลำต้นจะปกคลุมไปด้วยขนที่อ่อนนิ่ม ลำต้นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ใบยาสูบ เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามันเป็นคู่ ๆ ไปตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับ โคนใบจะแคบแทบจะไม่มีก้านใบเลย ใบมีขนาดโตและหนา...

  ย่านางแดง

  ชื่ออื่น : เถาขยัน, ขยัน, สยาน, ขยาน, เครือขยัน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia strychnifolia Craib ชื่อวงศ์ : FABACEAE (LEGUMINOSAE–CAESALPINIOIDEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ย่านางแดง ไม้เถาเลื้อยค่อนข้างแข้ง ขนาดใหญ่มีเหง้าหัวใต้ดิน เถายาวประมาณ 4-10 เมตร สีน้ำตาลเกลี้ยงพาดตามต้นไม้อื่น กิ่งแขนแขนงแยกออกจากง่ามใบสลับกันไปเป็นระเบียบตามปลายกิ่งแขนง มีมือม้วนเป็นคู่ ๆ ตรงข้ามกับสำหรับเกาะยึด ใบย่านางแดง ใบเดี่ยวออกเรียงสลับมีหูใบเล็ก ๆ 1 คู่ ๆ ใบรูปขอบขนานหรือรูปไข่มนรี ขนากกว้าง 3-6 เซนติเมตร ยาว...

  ย่านาง

  ชื่ออื่น ๆ : จ้อยนาง(เชียงใหม่), เถาวัลย์เขียว (กลาง), ยาดนาง, วันยอ (สุราษฎร์ธานี), เถาร้อยปลา, ปู่เจ้าเขาเขียว, เถาย่านาง, ย่านางขาว, ย่านนาง, หญ้าภคินี, เถาหญ้านาง (ไทย) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tiliacora triandra (Colebr.) Diels วงศ์ : Menispermaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ย่านาง ไม้เถาเลื้อย เถากลมขนาดเล็ก มีเนื้อไม้ เลื้อยพันตามต้นไม้ หรือกิ่งไม้ เถามีสีเขียว ยาว 10-15 เมตร...

  ยางนา

  ชื่ออื่น : กาตีล, ขะยาง, จะเตียล, จ้อง, ชันนา, ทองหลัก, ยาง, ยางกุง, ยางขาว, ยางควาย, ยางใต้, ยางเนิน, ยางแม่น้ำ, ยางหยวก, เยียง, ร่าลอย, เห่ง, ยางตัง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dipterocarpus alatus Roxb. ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ยางนา เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ สูงถึง 40 เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือกค่อนข้างเรียบ สีเทาปนขาว...

  ยางน่องเถา

  ชื่ออื่น : เครือน่อง, ยางน่องเครือ (อุบลราชธานี), น่อง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Strophanthus caudatus (Linn.) Kurz. ชื่อวงศ์ : Apocynaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ยางน่องเถา เป็นไม้เถาเนื้อแข็งเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น สูงได้ถึง 12 เมตร เถากลม เกลี้ยง เปลือกสีน้ำตาลแดง ไส้อ่อน ทั้งต้นมีน้ำยางสีขาวมีพิษ ใบยางน่องเถา เป็นใบเดี่ยว หนาเรียบ แข็ง ใหญ่และยาว เรียงตรงข้าม รูปวงรี รูปไข่กลับหรือรูปไข่ กว้าง 3-9 เซนติเมตร ยาว...

  ยั้ง

  ชื่ออื่น : เถาวัลย์ยั้ง, กังกะว๊ะ, ฮ่อกะอ๊ะ, เครือเดา, เดาหลวง, หนามเปา , หัวไอ้เหล็ก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Smilax ovalifolia Roxb. ชื่อวงศ์ : SMILACACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ยั้ง เป็นไม้เถาขนาดเล็ก เถากลม มีมือเกาะพันตามต้นไม้อื่นได้ 3 – 4 เมตร มักมีหนามรอบเถา ใบยั้ง ใบเป็นใบเดี่ยว รูปขอบขนาน แผ่นใบหนา ผิวใบเกลี้ยง ขอบใบเรียบ มีเส้นแขนงออกจากโคนใบไปจรดปลายใบ ดอกยั้ง ดอกออกเป็นช่อซี่ร่ม ตามซอกใบ...