วันเสาร์ 23 มิถุนายน 2018
สมุนไพรหมวดอักษร ส

สมุนไพรหมวดอักษร ส

  สุรามะริด

  ชื่ออื่น : ยางนางต้น, สะแกดง, สุรามริด, สุรามีฤทธิ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cocculus  Laurifolius DC ชื่อวงศ์ : MENISPERMACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นสุรามะริด เป็นต้นไม้ขนาดกลาง ผิวลำต้นสีหม่น กิ่งก้านมีสีแดง เปลือกบาง แข็งเปราะ ใบสุรามะริด ใบรูปหอก ยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร ใบบิด ขอบใบบางคม ดอกสุรามะริด ดอกเป็นสีขาว เกสรดอกก็มีสีขาว ผลสุรามะริด กลมแข็งเมล็ดในแบ่งออกเป็น 3 กลีบ ส่วนที่ใช้เป็นยา : นำมันจากใบ,...

  สุพรรณิการ์

  ชื่ออื่น : ฝ้ายคำ, กรรณิการ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cochlospermum religiosum Alston ชื่อวงศ์ : BIXACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สุพรรณิการ์ เป็นไม้ต้น ผลัดใบ สูง 7-15 เมตร เปลือกเรียบ กิ่งก้านคอคด ใบสุพรรณิการ์ เป็นใบเดี่ยวออกเวียนสลับ รูปหัวใจมี 5 แฉก ปลายแฉกแหลม โคนเว้าขอบเป็นคลื่น ใบแก่ร่วงเปลี่ยนเป็นสีออกแดง ดอกสุพรรณิการ์ สีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อน ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ทยอยบาน กลีบดอก 5 กลีบ...

  สีเสียดไทย

  ชื่ออื่น : ขี้เสียด, สะเจ, สีเสียดแก่น, สีเสียดเหนือ, สีเสียดเหลือง, สีเสียดลาว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acacia catechu (L.f.) Willd. ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE (FABACEAE)-MIMOSOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สีเสียด เป็นไม้ยืนต้น สูง 5-15 เมตร มีหนามแหลมโค้งสั้นกว่า 1 เซนติเมตร หูใบรูปลิ่มแคบขนาดเล็ก ใบสีเสียด เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ออกเรียงสลับกัน ช่อใบย่อย 9-30 คู่ ใบย่อย 20-50...

  สีเสียดเปลือก

  ชื่ออื่น : สีเสียด, สีเสียดอ้ม, เบ้ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pentace burmanica  Kurz. ชื่อวงศ์ : TILIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สีเสียดเปลือก เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 15-25 เมตร ลำต้นแตกกิ่งต่ำ เรือนยอดเป็นพุ่มแน่นทึบ ใบสีเสียดเปลือก ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปไข่หรือรูปขอบขนาน ขอบใบเว้าเป็นคลื่น ปลายใบแหลม โคนใบมักจะเว้าเล็กน้อย ดอกสีเสียดเปลือก สีขาว ออกเป็นช่อแตกแขนงสั้นๆ ตามปลายกิ่งและซอกใบ ผลสีเสียดเปลือก ผลแห้ง มีปีกด้านข้างเป็นครีบแผ่กว้าง 5 ครีบ ส่วนที่ใช้เป็นยา...

  สีเสียดเทศ

  ชื่ออื่น : สีเสียดแขก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Uncaria gambir(Hunter) Roxb. ชื่อวงศ์ : Rubiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สีเสียดเทศ เป็นไมเลื้อย ใบสีเสียดเทศ เป็นใบเดี่ยว จัดเรียงตัวแบบตรงข้าม ใบรูปไข่ ดอกสีเสียดเทศ เป็นช่อ กระจุกแน่น ช่อดอกกลม ออกดอกตามซอกใบ กลบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอดรูปทรงกระบอก กลีบดอกมีสีแดง  เชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวประมาณ 1.25 เซนติเมตร ผลสีเสียดเทศ เป็นรูปกระสวย ส่วนที่ใช้เป็นยา : เป็นพืชสมุนไพร โดยนำใบและกิ่งก้านของสีเสียดเทศ มาสกัดด้วยน้ำเดือด กรอง แล้วระเหยแห้ง จะได้สารสีน้ำตาลอ่อน แข็งเป็นก้อนสีน้ำตาลอ่อน องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสารกลุ่มแทนนิน สรรพคุณสีเสียดเทศ : รสฝาด ก้อนสีเสียดเทศบดเป็นผงหรือต้มกิน...

  สิงหโมรา

  ชื่ออื่นๆ: ผักหนามฝรั่ง (กรุงเทพฯ), ว่านสิงหโมรา (ไทย) ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyrtosperma Johnstonii N.E.Br. ชื่อวงศ์: ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สิงหโมรา เป็นไม้ล้มลุก ที่มีหัวอยู่ใต้ดิน ลำต้นสั้นพ้นผิวดินขึ้นมาเพียงเล็กน้อย ลำต้นเป็นสีชมพูอ่อน ใบสิงหโมรา ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเป็นกระจุกใกล้ราก แทงออกมาจากหัวใต้ดิน ลักษณะของใบเป็นรูปเงี่ยงใบหอกถึงรูปหัวลูกศร ยาวได้ถึง 60 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเป็นรูปเงี่ยงลูกศร ส่วนขอบใบเรียบ ท้องใบและหลังใบเรียบ ส่วนก้านใบยาวประมาณ 60 เซนติเมตร มีจุดประสีขาว สีเขียว สีน้ำตาล และชมพู...

  สำรอง

  ชื่ออื่น : จอง, สำรอง, พุงทะลาย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scaphium Macropodum Beaum. ชื่อวงศ์ : STERCULIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สำรอง เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูงถึง 45 เมตร ผลัดใบ โคนต้นมีพูพอน เปลือกสีเทา มีรอยแผลเป็นทั่วไป  เปลือกในสีชมพูมีเส้นตามยาว เรือนยอดเป็นพุ่มกลม รูปกรวยคว่ำ กิ่งก้านมักแตกออกรอบลำต้น ณ จุดเดียวกัน เป็นชั้นๆ แบบฉัตร ใบสำรอง ใบเดี่ยว เนื้อใบบาง เกลี้ยงเป็นมันทั้งสองด้าน  ใบอ่อนสีแดงเรื่อๆ  ใบเรียงแบบสลับ...

  สำมะงา

  ชื่ออื่น : สำลีงา , เขี้ยวงู ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clerodendrum inerme (L.)Gaertn. ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สำมะงา เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย มีขนนุ่มคลุมทั่วไป ใบสำมะงา ใบเดี่ยว ออกตรง ข้ามเป็นคู่ รูปรี กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 3-4.5 ซม. ปลายใบทู่ ผิวใบ เกลี้ยงหรืออาจมีขนประปรายทางด้านใต้ใบ ดอกสำมะงา ดอกสีขาว ออกเป็นช่อ ที่ปลายกิ่งหรือซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกย่อยรูปแจกันทรงสูง กลีบรองดอกรูปถ้วย...

  สารภี

  ชื่ออื่น : ทรพี(จันทบุรี), สร้อยพี(ใต้), สารภีแนน(เชียงใหม่) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mammea siamensis Kosterm. ชื่อวงศ์ : GUTTIFERAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สารภี เป็นไม้ยืนต้น ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูง 10-15 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบแผ่กว้าง เปลือกต้นสีเทาหรือเทาปนน้ำตาล แตกล่อนเป็นสะเก็ด เปลือกชั้นในสีแดงเข้ม มีน้ำยางสีคล้ายน้ำนม เมื่อทิ้งให้สัมผัสกับอากาศจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน กิ่งอ่อนเป็นสันสี่เหลี่ยม ใบสารภี ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปรี รูปขอบขนาน หรือรูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน กว้าง 4-6.5 เซนติเมตร ยาว 15-20 เซนติเมตร...

  สารพัดพิษ

  ชื่ออื่น : ส้มพอ, กักไม้ฝอย, สะนาน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sophora tomentosa L. ชื่อวงศ์ : Leguminosae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สารพัดพิษ เป็นไม้พุ่มสูงได้ถึง 3 เมตร ต้นอ่อนเปลือกสีเขียวนวล แก่เป็นสีเทาอมน้ำตาล ใบสารพัดพิษ ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับใบย่อย 13-21 ใบ เรียงสลับถึงกึ่งตรงข้าม รูปขอบขนานรูปโล่ รูปไข่หรือรูปไข่กลับกว้าง 1-4 ซม. ยาว 2-6 ซม. ปลายใบมนโคนใบรูปลิ่มถึงกึ่งหัวใจ ดอกสารพัดพิษ ดอกยาว ประมาณ 2.5 ซม....