วันเสาร์ 23 มิถุนายน 2018
สมุนไพรหมวดอักษร ร

สมุนไพรหมวดอักษร ร

  รำเพย

  ชื่ออื่น : กระบอก, กะทอก, ยี่โถฝรั่ง, รำพน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thevetia peruviana (Pers.) Schum. ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : รำเพย เป็นไม้พุ่ม สูง 2-4 เมตร ทุกส่วนมีน้ำยางขาว ใบรำเพย ใบเดี่ยว เรียงสลับถี่ รูปขอบขนานแคบ แผ่นใบหนา เป็นมัน โคนใบสอบ ปลายใบมน ขอบใบเรียบ ดอกรำเพย ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว...

  ราตรี

  ชื่ออื่น : Lady of the Night ,ราตรี, หอมดึก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cestrum nocturnum L. ชื่อวงศ์ : Solanaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ราตรี เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง แตกกิ่งก้านจำนวนมากเป็นพุ่ม กิ่งก้านเป็นเหลี่ยมโค้งลง เปลือกลำต้นสีเทาอ่อนปนขาว ใบราตรี ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปรี กว้าง 4-6 เซนติเมตร ยาว 8-15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม ดอกราตรี...

  ราชาวดีป่า

  ชื่ออื่น : เกี๊ยงพาไหล, ไคร้หางหมา, ดอกฟู, หญ้าน้ำแป้ง, หัวเถื่อน, ไคร้บก, ดอกด้ายน้ำ, ปวกน้ำ, ดอกด้ายหางหมา, ฟอน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Buddleja asiatica Lour. ชื่อวงศ์ : BUDDLEJACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ราชาวดีป่า เป็นไม้พุ่ม กิ่งโปร่ง สูง 1-5 ม. ใบราชาวดีป่า เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปขอบขนานหรือรูปหอกแคบ กว้าง 1-3 ซม. ยาว 10-20 ซม....

  ราชดัด

  ชื่ออื่นๆ : ดีคน (อุบลราชธานี) กะดัด ฉะดัด(ใต้) ดีคน(กลาง) กาจับหลัก ยาแก้ฮากขม(เชียงใหม่) พญาดาบหัก(ตราด) เพี้ยฟาน(นครราชสีมา ขอนแก่น) เพียะฟาน(นครศรีธรรมราช) มะลาคา(ปัตตานี) สอยดาว(จันทบุรี) เท้ายายม่อมน้อย มะขี้เหา มะดีควาย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Brucea javanica (L.) Merr. ชื่อพ้อง : Brucea amarissima Desv. ชื่อวงศ์ : Simaroubaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ราชดัด ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 0.5-4 เมตร เปลือกลำต้นเรียบ สีขาวปนเทา มีขนสีเหลืองปกคลุมหนาแน่น ...

  รางจืดต้น

  ชื่ออื่น : ยางจืด, จางจืด, มะหิ่งเม่น ชื่อวิทยาศาสตร์ : crotalaria spectabilis Roth. ชื่อวงศ์ : Fabaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : รางจืดต้น ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูงถึง 3 เมตร ลำต้นตั้งตรง สีเขียวอ่อน มีสันนูนตามยาว 5-6 สัน ใบรางจืดต้น ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปช้อนแกมรูปไข่กลับ ยาว 13-16 ซม. กว้าง 8-10 เซนติเมตร โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ ปลายใบเป็นติ่งแหลม ผิวใบด้านบนเรียบสีเขียวเข้ม...

  รางจืดดอกขาว

  ชื่ออื่น : หนามแน่ขาว, หูปากกา, ทองหูปากกา, ช่องหูปากกา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thunbergia fragrans Roxb. ชื่อวงศ์ : THUNBERGIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : รางจืดดอกขาว เป็นไม้เถาขนาดเล็ก ลำต้นเป็นเหลี่ยม มีขนหนาแน่น มักทอดเลื้อยหรือเลื้อยพันต้นไม้ชนิดอื่น ในระดับต่ำ ใบรางจืดดอกขาว เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรีหรือรูปหอก ขนาดกว้าง 1-3.5 ซม. ยาว 2.5-7 ซม. แผ่นใบบางคล้ายกระดาษ ผิวใบมีขนทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 2-8 มม. ดอกรางจืดดอกขาว...

  รางจืดดอกแดง

  ชื่ออื่น : หนามแน่แดง, น้ำปู้, ปังกะล่ะกวอ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thunbergia coccinea Wall. ชื่อวงศ์ : THUNBERGIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นไม้เลื้อยขนาดเล็กถึงขนาดกลาง กิ่งก้านมัเป็นสีเขียว ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ตรงข้าม ดอกออกเป็นช่อห้อยลง ยาวประมาณ 40-50 ซม. ดอกย่อยมีใบประดับสีเขียวเข้มอมม่วง ขนาดใหญ่ 2 อัน ประกบกัน กลีบเลี้ยงขนาดเล็กเชื่อมติดกันคล้ายวงแหวน กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดค่อนข้างแบน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ สีแดงแกมส้มหรือสีปูน เกสรผู้ 4 อัน ติดกับโคนกลีบดอก ยาว...

  รางจืด

  ชื่ออื่น : กำลังช้างเผือก ขอบชะนาง เครือเขาเขียว ยาเขียว (ภาคกลาง) คาย รางเย็น (ยะลา) จอลอดิเออ ซั้งกะ ปั้งกะล่ะ พอหน่อเตอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ดุเหว่า (ปัตตานี) ทิดพุด (นครศรีธรรมราช) น้ำนอง (สระบุรี) ย่ำแย้ แอดแอ (เพชรบูรณ์) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thumbergia laurifolia Lindl. ชื่อวงศ์ : Acanthaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : รางจืด เป็นไม้เลื้อยหรือไม้เถา ที่มีเนื้อแข็ง...

  รางแดง

  ชื่ออื่น : ก้องแกบ, เขาแกลบ, เห่าดำ, ฮองหนัง, ฮ่องหนัง, ปลอกแกลบ, เถามวกเหล็ก, เถาวัลย์เหล็ก, กะเลียงแดง, แสงอาทิตย์, แสงพระอาทิตย์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ventilago denticulata Willd. ชื่อวงศ์ : RHAMNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นรางแดง จัดเป็นไม้เถายืนต้นกึ่งพุ่ม มักเลื้อยตามต้นไม้และกิ่งไม้ เถาเป็นสีเทา ผิวของลำต้นหรือเถาเป็นรอยแตกระแหงเป็นร่องสีแดงสลับ ทำให้เกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม (ลำต้นเมื่อยังอ่อนจะเป็นรูปทรงกระบอก เมื่อแก่แล้วจะแตกเป็นสีแดง) ตามกิ่งอ่อนมีขนสั้นๆ ใบรางแดง ใบเป็นใบเดี่ยว แผ่นใบเป็นสีเขียว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ยาว รูปไข่แกมขอบขนาน...

  รากสามสิบ

  ชื่ออื่น : ม้าสามต๋อน, สามสิบ, ว่านรากสามสิบ, ว่านสามสิบ, ว่านสามร้อยราก, สามร้อยผัว, สาวร้อยผัว,ศตาวรี, สามร้อยราก (กาญจนบุรี), ผักหนาม (นครราชสีมา), ผักชีช้าง (หนองคาย), จ๋วงเครือ (ภาคเหนือ), เตอสีเบาะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), พอควายเมะ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), ชีช้าง, จั่นดิน, ชื่อวิทยาศาสตร์ : Asparagus racemosus Willd. ชื่อวงศ์ : Asparagaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : รากสามสิบ จัดอยู่ในประเภทไม้เลื้อย ลำต้น มีหนามแหลม มักเลื้อยพันตันไม้อื่น เลื้อยยาว...