วันเสาร์ 23 มิถุนายน 2018
สมุนไพรหมวดอักษร ผ

สมุนไพรหมวดอักษร ผ

  ผักหวานป่า

  ชื่ออื่นๆ : ผักหวาน ชื่อสามัญ : Pak-wan Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melientha suavis Pierre ชื่อวงศ์ : Opiliaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักหวานป่า เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีความสูงของต้นประมาณ 4-11 เมตร เปลือกต้นเรียบกิ่งอ่อนเป็นสีเขียวเข้ม เมื่อแก่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเทาอมสีน้ำตาลอ่อน เนื้อไม้มีความแข็ง เป็นพืชผลัดใบตามฤดูกาล จึงเก็บสะสมอาการไว้ที่รากและลำต้น นิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด มักจะพบต้นผักหวานป่าได้ตามป่าเบญจพรรณในที่ราบ หรือเชิงเขาที่มีความสูงไม่เกิน 600 เมตร จากระดับน้ำทะเล และโดยปกติจะชอบขึ้นอยู่บนดินร่วนปนทราย ใบผักหวานป่า ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ใบอ่อนรูปร่างแคบรี ปลายใบแหลม สีเขียวอมเหลือง ใบแก่เต็มที่รูปร่างรีกว้างถึงรูปไข่หรือรูปไข่กลับ ใบสีเขียวเข้ม...

  ผักหวานบ้าน

  ชื่ออื่น : ผักหวาน, ก้านตง, จ๊าผักหวาน, โถหลุ่ยกะนีเด๊าะ, นานาเซียม, ผักหวานใต้ใบ, มะยมป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sauropus androgynus (L.) Merr. ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นผักหวานบ้าน เป็นไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง สูง 2-3 เมตร ใบผักหวานบ้าน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่แกมขอบขนาน รูปขอบขนาน หรือรูปคล้ายสี่เหลียมขนมเปียกปูน กว้าง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว 2-7 เซนติเมตร ด้านบนสีเขียวเข้ม...

  ผักหวานตัวผู้

  ชื่ออื่น : ก้างปลาทะเล, ผักหวานตัวผู้, ดับพิษ, เพี้ยะฟาน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Breynia vitis-idaea (Burm.f.) C.E.C.Fisch. ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักหวานตัวผู้ เป็นไม้พุ่มขนาดกลางสูง 1-3 เมตร กิ่งตั้งฉากกับต้นใบเดี่ยวออกสลับกันข้างกิ่ง ใบผักหวานตัวผู้ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปหอกปลายแหลม โคนกว้าง ดอกผักหวานตัวผู้ ดอกเดี่ยว ขนาดเล็ก ออกตามง่ามใบ ผลผักหวานตัวผู้ ผลกลมเป็นพูเหมือนลูกมะยม 4 พู ไม่มีก้าน ออกติดอยู่ที่โคนใบ เล็กกว่าลูกมะยม...

  ผักหวานดง

  ชื่ออื่น : จ๊าผักหวาน, ต้นใต้ใบ, ผักหวานช้าง, ผักหวาน, ใต้ใบเถื่อน, ผักหวานแขว, ผักหวานดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus elegans Wall. ex Müll.Arg. ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักหวานดง เป็นไม้ล้มลุก สูง 0.6-3 เมตร กิ่งอ่อนมีสีเขียว ใบผักหวานดง เป็นใบเดี่ยว รูปไข่ โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบบาง ท้องใบสีขาวนวล มีหูใบยาว ปลายใบแหลม ดอกผักหวานดง...

  ผักหนาม

  ชื่ออื่นๆ : กะลี (มลายู, นราธิวาส) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lasia spinosa (L.) Thwaites. ชื่อวงศ์ : Araceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ผักหนาม เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นเป็นเหง้าแข็งอยู่ใต้ดินทอดเลื้อย ทอดขนานกับพื้นดิน ตั้งตรงและโค้งลงเล็กน้อย ชูยอดขึ้น มีหนามแหลมตามลำต้น ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4-5 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 75 เซนติเมตร ใบผักหนาม เป็นเดี่ยว เรียงสลับ รูปหัวลูกศร ขอบใบหยักเว้าลึกเป็นแฉก รอยเว้าลึกเกือบถึงเส้นกลางใบ ใบกว้างมากกว่า 25 เซนติเมตร ยาว 30-40...

  ผักปอด

  ชื่ออื่น : ผักกุ่มป่า, ผักปุ่มป่า, ผักปุ่มปลา, ผักปอดนา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sphenoclea zeylanica Gaertn. ชื่อวงศ์ : SPHENOCLEACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักปอด เป็นพืชอายุหลายปี ลำต้น อวบน้ำสูง 30-60 เซนติเมตร โคนต้นมีปลอกคล้ายฟองน้ำสีขาวหุ้ม ใบผักปอด เดี่ยวติดแบบสลับรูปรีหรือรูปขอบขนาน กว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 2.5-3.5 เซนติเมตร ดอกผักปอด สีขาวออกเป็นช่อ แบบช่อกระจะลักษณะเป็นก้อนรีสีเขียว กลีบดอกรูประฆัง ผลผักปอด กลมมีเคลือบสีขาวเมื่อแก่จะแตก เมล็ด จำนวนมาก...

  ผักปลาบใบกว้าง

  ชื่ออื่น : ผักกาบปลี(คนเมือง), ผักงอง(ขมุ), สะพาน(เมี่ยน), ผักขาบ(ไทลื้อ), ผักปลาบใบกว้าง, ผักปราบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Commelina bengalensis L. ชื่อวงศ์ : COMMELINACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักปลาบใบกว้าง เป็นพืชล้มลุก ลำต้นอวบน้ำทอดเลื้อย ส่วนปลายตั้งขึ้น สูง 15 – 60 ซม. ผิวมีขน ใบผักปลาบใบกว้าง เดี่ยวเรียง เวียนสลับ รูปไข่หรือรี กว้าง 5 – 11 ซม....

  ผักปลาบใบแคบ

  ชื่ออื่น ๆ : ผักปลายขอบใบเรียว(เชียงใหม่), ผักปลาบ(ภาคกลาง), ด่อเบล่ร่อด, ด่อเบล่บรู้(ปะหล่อง), โต่ะอูเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), ผักปลาบนา, หญ้ากาบผี, กินกุ้งน้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Commelina diffusa Burm. f. ชื่อวงศ์ : COMMELINACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักปลาบใบแคบ เป็นพืชล้มลุก ทอดเลื้อยบนดินหรือริมชายน้ำ อายุปีเดียว ลำต้นกลม สีเขียว ยาวได้ถึง 40 ซม. มีรากออกตามข้อ ใบผักปลาบใบแคบ เป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปหอกแกมขอบขนาน กว้าง 1...

  ผักปลัง

  ผักปลัง ชื่ออื่น ๆ : ผักปั๋ง (ภาคเหนือ), ผักปลังแดง, ผักปลังขาว, ผักปลังใหญ่ (ภาคกลาง), เหลาะขุ้ย (แต้จิ๋ว), ลั่วขุย (จีนกลาง) ชื่อสามัญ : East Indian Spinach, Malabar Nightshade, Indian Spinach, Ceylon spinach ชื่อวิทยาศาสตร์ : Basella alba Linn. (ผักปลังขาว), Basella rubra Linn. (ผักปลังแดง) วงศ์ : BASELLACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์...

  ผักบุ้งรั้ว

  ชื่ออื่น : ผักบุ้งฝรั่ง, โหงวเหยียวเล้ง (แต้จิ๋ว), อู่จ่าวหลง (จีนกลาง), Railway Creeper ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ipomoea cairica Linn. ชื่อวงศ์ : Convolvulaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักบุ้งรั้ว เป็นไม้เลื้อยอายุหลายปี มักมีตุ่มเล็กๆ ที่ลำต้น ใบผักบุ้งรั้ว ใบเดี่ยว ออกสลับกัน ตัวใบแยกเป็นห้าแฉกคล้ายรูปมือ ส่วนยอดแหลมเล็กน้อย ใบกว้าง 6-9 ซม. หลังใบ และท้องใบเกลี้ยง ก้านใบยาวกว่าตัวใบเล็กน้อย ดอกผักบุ้งรั้ว ออกเดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่ม กลุ่มละ...