วันเสาร์ 26 พฤษภาคม 2018
สมุนไพรหมวดอักษร อ

สมุนไพรหมวดอักษร อ

  อุตพิต

  ชื่ออื่น ๆ : มะโหรา (จันทบุรี) , บอนแบ้ว (เชียงใหม่), อุตพิด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Typhonium trilobatum Schott. วงศ์ : ARACEAE ลักษณะทางพฤษศาตร์ : อุตพิต เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีหัวอยู่ใต้ดิน หัวจะเล็กเป็นรูปเกือบจะกลม วัดผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ 1.2 ซม. ใบอุตพิต จะมีลักษณะเป็นแฉกกลางรูปไข่ปลายแหลม ใบเป็นสีเขียวมีลาย หรือจุดประสีม่วง ก้านใบมีความยาวประมาณ 37.5 ซม. ใบจะเป็นหยัก 3 แฉก มีความกว้างและยาวประมาณ 25-30 ซม. ดอกอุตพิต...

  อัญชัน

  ชื่ออื่น : แดงชัน (เชียงใหม่), อัญชัน (ภาคกลาง),เอื้องชัน (ภาคเหนือ) ชื่อสามัญ : Blue Pea, Butterfly Pea ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clitoria ternatea L. วงศ์ : LEGUMINOSAE–PAPILIONOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : อัญชัน เป็นไม้ล้มลุกเลื้อยพัน ยาว 1-5 เมตร ใบอัญชัน เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 3-9 ใบ รูปรีแกมขอบขนานหรือรูปรีแกมไข่กลับ กว้าง 1-3 ซม....

  อังกาบหนู

  ชื่ออื่น ๆ : เขี้ยวเนื้อ, เขี้ยวแก้ง (ภาคกลาง), อังกาบ (นครศรีธรรมราช), มันไก่ (ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barleria prionitis Linn. วงศ์ : ACANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : อังกาบหนู เป็นพรรณไม้พุ่ม ที่มีกิ่งก้านแตกออกไปรอบ ๆ ต้น ตามข้อต้นหรือที่โคนต้นจะมีหนามแหลมยาวประมาณครึ่งเซนต์ อยู่ซึ่งมีสีเขียว ลำต้นสูงประมาณ 1 เมตร ใบอังกาบหนู เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ ไปตามข้อต้น ลักษณะของบเป็นรูปรี ปลายใบและโคนใบจะแหลม แต่ตรงกลางใบจะกว้าง ขอบใบเรียบไม่มีจัก...

  อัคคีทวาร

  ชื่ออื่น : หลัวสามเกียน, แข้งม้า, พรายสะเลียง, สะเม่าใหญ่, หมากดูกแฮ้ง, อัคคี, ตั่งต่อ, ปอสามเกี๋ยน, สามสุม, ตรีชวา, อัคคี, พายสะเมา, ควีโดเยาะ, ผักห้าส้วย, ลำกร้อล, ซานไถหงฮวา, ซานตุ้ยเจี่ย, ชะรักป่า, แคว้งค่า, ผ้าห้ายห่อคำ, มักก้านต่อ, มักแค้งข่า, หมอกนางต๊ะ, หูแวง, ฮังตอ, ผักระบาท ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clerodendrum serratum (L.) Moon var....

  อังกาบ

  ชื่ออื่น ๆ : ทองระอา (กรุงเทพฯ), คันชั่ง (ตาก), ก้านชั่ง , หอมป่า (ภาคเหนือ) , อังกาลเมือง (ภาคกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barleria cristata Linn. วงศ์ : ACNATHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : อังกาบ เป็นพรรณไม้พุ่ม ขนาดเล็ก ลำต้นมีความสูงประมาณ 2.ม. กิ่งก้านและใบ จะมีขนอ่อน ๆ เป็นสีเหลือง ใบอังกาบ จะออกเป็นคู่รงข้ามกัน ลักษณะใบหนา ริมใบจักแข็งและมีหนาม...

  อ้อยช้าง

  ชื่ออื่น ๆ : กุ๊ก , กุ๊ก(ภาคเหนือ) , หวีด(เชียงใหม่) , กอกกั่น(อุบลราชธานี) , แม่หยูว้าย(กะเหรี่ยงกาญจนบุรี) , เส่งสู่ไค้(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), ตะคร้ำ(ราชบุรี) , อ้อยช้าง(ไทยราชบุรี, – ภาคกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. วงศ์ : ANACARDIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : อ้อยช้าง เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลำต้นมีความสูงประมาณ 12 เมตร จะสลัดใบเมื่อออกดอก เป็นไม้ที่ไม่ใคร่จะแตกกิ่งก้านสาขามากนัก ส่วนที่ยังอ่อนอยู่นั้นจะมีขนปกคลุมอยู่ ...

  อ้อยแดง

  ชื่อท้องถิ่น : อ้อยดำ อ้อยขม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Saccharum officinarum Linn. ชื่อสามัญ : Black Sugar Cane, Sugar Cane วงศ์ : GRAMINEAE (POACEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : อ้อยแดง เป็นไม้ล้มลุก สูง 2-5 เมตร มักขึ้นเป็นกอ ลำต้นกลมสีม่วงแดง ลำต้นแข็งแรงมีข้อปล้องชัดเจน มีไขสีขาวปกคลุม เปลือกมีรสขม น้ำไม่ค่อยหวานแหลมเหมือนอ้อยธรรมดา ใบอ้อยแดง เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ กว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 0.5-1 เมตร ดอกอ้อยแดง ออกเป็นช่อใหญ่สีขาวตรงปลายยอด ลำต้นจะออกดอกเมื่อต้นแก่เต็มที่ ...

  อวบดำ

  ชื่ออื่น : เกลื่อน (สุราษฎร์ธานี), ตาไชใบใหญ่ (ตรัง), โว่โพ้ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Linociera ramiflora Wall.ex G. Don ชื่อวงศ์ : OLEACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นอวบดำ เป็นไม้ต้น สูง 5-10 เมตร ผิวลำต้นเกลี้ยง ใบอวบดำ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปขอบขนานแกมรี กว้าง 3-5 ซม. ยาว 8-18 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ก้านใบยาว 2.5-3.5...

  อวดเชือก

  ชื่ออื่น : ถั่วแป๋เถา(เชียงใหม่), แกดำ(หนองคาย), แหนเหลือง(กาญจนบุรี), ขมิ้นเครือ(ปราจีนบุรี, ภาคอีสาน), มันแดง, แหนเครือ (ภาคเหนือ), ผ่อนออึ, ซิคริ๊บ่อ(กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), เครืออวดเชือก, หมุยขน(นครศรีธรรมราช) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Combretum latifolium Blume. ชื่อวงศ์ : COMBRETACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : อวดเชือก เป็นพรรณไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งขนาดเล็ก ชอบเลื้อยพันต้นไม้อื่น กิ่งอ่อนเกลี้ยงมีสีแดงอ่อนๆ หรือเรื่อๆ ลำต้นมีความสูงหรือยาวได้ประมาณ 5-15 เมตร ใบอวดเชือก เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ ใบเป็นรูปมนรีหรือรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบสอบหรือมน...

  อบเชยเทศ

  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cinnamomum verum J.Presl ชื่อสามัญ : Cinnamon Tree วงศ์ : Lauraceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นอบเชยเทศ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ เปลือกลำต้นมีสีเทาและหนา กิ่งขนานกับพื้นและตั้งชันขึ้น ใบอบเชยเทศ เป็นใบเดี่ยว ออกลับกันตามลำต้น ลักษณะใบคล้ายรูปไข่ ปลายใบแหลม มีเส้นใบสามเส้น ดอกอบเชยเทศ ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ขนาดเล็ก สีเหลือง มีกลิ่นหอม ผลอบเชยเทศ มีสีดำคล้ายรูปไข่ ส่วนที่ใช้เป็นยา : เปลือกต้น, ใบ สรรพคุณอบเชยเทศ : เปลือกต้น ใช้บำรุงดวงจิต แก้อ่อนเพลีย ทำให้มีกำลัง ใช้ขับลม บำรุงธาตุ บดเป็นผงใช้เป็นเครื่องเทศใส่อาหาร ใส่เครื่องสำอาง ใช้ปรุงเป็นยาหอม แก้ลมวิงเวียน และจุกเสียด ใบ มีน้ำมัน...