วันเสาร์ 23 มิถุนายน 2018
สมุนไพรหมวดอักษร ง

สมุนไพรหมวดอักษร ง

  สมุนไพรไทยนั้นมีมากมายหลายชนิด เราได้รวบรวมรายชื่อสมุนไพรเหล่านี้พร้อมประโยชน์และสรรพคุณ โดยเรียงตามหมวดอักษร ก-ฮ จำนวนกว่า 999 ชนิด

  งา

  ชื่ออื่น ๆ : งาดำ (ทั่วไป),ไอยู่มั้ว (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์  : Sesamum indicum  Linn. ชื่อวงศ์ : PEDALIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : งา เป็นพรรณไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นจะตั้งตรงถึงยอด และมีความสูงประมาณ 3-4 ฟุต ใบงา ลักษณะของใบคล้ายกับใบหญ้างวงช้าง มีสีเขียวและมีขนปกคลุมอยู่เล็กน้อย ดอกงา ออกดอกเดี่ยว มีสีขาวอมม่วง จะแตกดอกออกรอบ ๆ ลำต้นแล้วก็บิดมาอยู่ในแนวเดียวกัน ด้านหนึ่ง ดอกงามน่าดูมาก ผลงา ลักษณะของผลงาคล้ายกับผลโคโก้ ซึ่งมีขนาดโตเท่ากับนิ้วก้อย และเมื่อผลแก่เราจะถอนต้น ออกมาตากแห้ง ผลก็จะแตกเมล็ดที่อยู่ภายในผลมีจำนวนมาก ถ้าสีดำเราเรียกว่า”งาดำ” ถ้าสีขาวเรียกว่า...

  ง่อนตาหงาย

  ชื่ออื่น : เอื้องดินใบไผ่, แขมสี, ง่อนตักหงาย, ฮ้วนตักหงาย, ม้วนตักหงาย, น้ำทราย, หญ้าแผงสี, หญ้าจิ้มฟันควาย, ยี่โถปีนัง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ง่อนตาหงาย เป็นต้นไม้เล็กๆ คล้ายกล้วยไม้ดิน ต้นผอมตรง สูง 50-160 เซนติเมตร ใบง่อนตาหงาย เรียงสลับระนาบเดียว ใบรูปแถบขอบขนานแคบ กว้าง 6-9 มม. ยาว 15-22 ซม. ปลายเรียวแหลม ดอกง่อนตาหงาย...

  งิ้วป่า

  ชื่ออื่น : งิ้วป่า (ประจวบคีรีขันธ์, ภาคใต้), ไกร่ (เชียงใหม่), นุ่นป่า (ภาคกลาง), งิ้วป่าดอกขาว, งิ้วดอกขาว, ไกร (ภาคเหนือ), นุ่นป่า (ภาคกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bombax anceps Pierre var. anceps  ชื่อวงศ์ : Bombaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : งิ้วป่า เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ผลัดใบ สูง 15-25 เมตร ลำต้นเปลาตรง มีหนามตามลำต้นและกิ่งก้าน มักมีพูพอนต่ำๆ เปลือกเรียบ สีเทาอมเขียว...

  งิ้ว (งิ้วบ้าน)

  ชื่ออื่น ๆ : บักมี้ (จีน), งิ้วปง, งิ้วปกแดง, สะเน้มระกา(ชอง-จันทบุรี), งิ้วแดง(กาญจนบุรี), งิ้วบ้าน(ทั่วไป) ชื่อสามัญ : Kapok Tree, Cotton Tree, Red Cotton Tree, Silk Cotton Tree,Shving Brush ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bombax ceiba L. ชื่อวงศ์ : BOMBACACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : งิ้ว เป็นพรรณไม้ยืนต้น ผลัดใบขนาดใหญ่ จะแตกกิ่งก้านสาขาออกตามเรือนยอดของต้น ซึ่งตามลำต้นจะมีหนามปลายแหลมคมติดอยู่ทั่วไปทั้งลำต้น...