วันเสาร์ 23 มิถุนายน 2018
สมุนไพรหมวดอักษร ล

สมุนไพรหมวดอักษร ล

  สมุนไพรไทยนั้นมีมากมายหลายชนิด เราได้รวบรวมรายชื่อสมุนไพรเหล่านี้พร้อมประโยชน์และสรรพคุณ โดยเรียงตามหมวดอักษร ก-ฮ จำนวนกว่า 999 ชนิด

  ลิ้นมังกร

  ชื่ออื่น : เหล่งหลี่เฮียะ, เหล่งจิเฮี้ย, หลงลี่เยียะ, หลงซื่อเยียะ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sauropus spatulifolius Beille ชื่อวงศ์ : PHYLLANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลิ้นมังกร เป็นไม้กลางแจ้งยืนต้นขนาดเล็ก มีความสูงของต้นประมาณ 1-1.5 ฟุต ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง คองอเล็กน้อย และมีขนสั้น ๆ ปกคลุมอยู่ ใบลิ้นมังกร ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกันไปตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปไข่หรือรูปมนรี ปลายใบมน โคนใบสอบแหลมเข้าหาก้านใบ ส่วนขอบใบเรียบ หลังใบเป็นสีเขียวเข้มลาย ตามเส้นใบและท้องใบเป็นสีเขียวนวลหรือเขียวอ่อน เส้นโคนใบมีขน ดอกลิ้นมังกร ออกดอกเป็นช่อหรือออกเป็นกระจุกตามซอกใบและลำต้น ซึ่งดอกจะเรียงติดกันเป็นแถวสั้น...

  ลิ้นจี่

  ชื่อไทย : ลิ้นจี่ ชื่อสามัญ : Lychee, Lichi ชื่อวิทยาศาสตร์ : Litchi chinensis Sonn. ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลิ้นจี่ เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูงประมาณ ๑๑-๑๒ เมตร แตกกิ่งก้าน บริเวณยอดกลม ใบลิ้นจี่ เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงตัวแบบสลับ มีใบย่อย 2-4 คู่ ใบย่อยเมื่อแก่เต็มที่กว้าง 2.5-6 เซนติเมตร ยาว 5 -12 เซนติเมตร รูปร่างใบแบบโล่ ค่อนข้างยาว จนถึงรูปหอก ปลายใบแหลม ผิวใบด้านหลังสีเข้มเป็นมัน...

  ลำพูป่า

  ชื่ออื่น : ตุ้มเต๋น, ลำแพน, ลำแพนเขา, สะบันงาช้าง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Duabanga grandiflora Walp. ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลำพูป่า เป็นไม้ยืนต้นโตเร็วผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลำต้นมีลักษณะเปลาตรง มีความสูงได้ประมาณ 15-35 เมตร เรือนยอดแผ่กว้าง รูปทรงกลมหรือทรงกระบอก กิ่งใหญ่จะตั้งฉากกับลำต้น ปลายกิ่งห้อยลู่ลง เปลือกเป็นสีเทาเป็นสะเก็ดหรือตกเป็นแผ่นไม่เป็นระเบียบ เปลือกในเป็นสีน้ำตาลแดงคล้ำ ส่วนกระพี้เป็นสีน้ำตาลปนเหลือง ตามกิ่งอ่อนเป็นสันสี่เหลี่ยม ใบลำพูป่า เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานถึงรูปไข่แกมขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลมเป็นติ่งสั้น โคนใบเว้าลึกเป็นรูปหัวใจหรือเป็นรูปติ่งหู ส่วนขอบใบเรียบ เนื้อใบค่อนข้างหนาและเกลี้ยง...

  ลำพู

  ชื่ออื่น : ปาด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sonneratia caseolaris  (L.) Engl. ชื่อวงศ์ : SONNERATIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลำพู เป็นไม้ยืนต้น ขึ้นอยู่ชายเลนที่น้ำท่วมถึง มีรากงอกขึ้นเหนือพื้นดิน ลำต้นสูง 10-25 เมตร ทรงพุ่ม กิ่งก้านห้อยย้อยลง ใบลำพู เดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ขนานอย่างน้อย 5 คู่ กว้าง 0.4 -0.6 เซนติเมตร ยาว 0.5-11 เซนติเมตร รูปมนไข่ ปลายแหลม โคนใบสอบขอบเรียบ เนื้อหนาสีเขียวเป็นมัน ท้องใบสีอ่อน ดอกลำพู...

  ลำดวน

  ชื่ออื่น : หอมนวล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum fruticosum Lour. ชื่อวงศ์ : Annonaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลำดวน เป็นไม้ยืนต้น สูง 10-15 เมตร เปลือกสีเทา ผิวเรียบ ทรงพุ่มรูปกรวยคว่ำ และแน่นทึบ ลำต้นตรง แตกกิ่งใบ จำนวนมาก เมื่อลำต้นแก่เปลือกลำต้นสีน้ำตาลอมดำ มีรอยแตกตามแนวยาวลำต้น กิ่งอ่อนมีสีเขียวสด ยอดอ่อนและใบอ่อนมีสีแดง ใบลำดวน ใบเดี่ยว เรียงแบบสลับ รูปไข่ หรือรูปขอบขนาน กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 8-10...

  ลำไย

  ชื่ออื่น ๆ : ลำไยป่า (ทั่วไป), เจ๊ะเลอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dimocarpus longan Lour. ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลำไย เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง จะแตกกิ่งก้านสาขาที่เรือนยอดของต้น ลำต้นและกิ่งก้านมีสีน้ำตาลอมเทา ใบลำไย ออกใบเดี่ยว มีขนาดเล็ก แต่ใบจะดกหนาทึบ ซึ่งเป็นพรรณไม้ที่ให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดี ลักษณะของใบเป็นรูปหอกปลายแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย มีสีเขียวเข้ม ดอกลำไย ออกเป็นช่ออยู่ตรงส่วนยอดของต้น ซึ่งดอกลำใยนี้จะมีขนาดเล็ก สีเหลือง หรือน้ำตาลอ่อน ๆ ผลลำไย พอดอกร่วงโรยไปก็จะติดผลออกมา...

  ลำโพง

  ชื่ออื่น ๆ : ลำโพงขาว, กาสลัก, ลำโพงกาสลัก, ลำโพงแดง, ลำโพงดำ, มะเขือบ้าดอกดำ, มะเขือบ้า, ละอังกะ, เลี้ยก, มั่วโต๊ะโละ, เล่าเอี้ยงฮวย ชื่อสามัญ : Thorn Apple ชื่อวิทยาศาสตร์ : Datura metel L. var. fastuosa (Bernh.) Danert. ชื่อวงศ์ : SOLANACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลำโพง เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีอายุอยู่ 1-2 ปี ลำต้นจะมีขนาดเท่ากับต้นมะเขือพวง แตกกิ่งก้านออกไปรอบ...

  ลำเจียก

  ชื่ออื่น ๆ : ลำปาง, ปะหนัน, รัญจวน, ลำจวน, เตยทะเล, การะเกด, ปาแนะ, กาแกด, ดอกกาบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pandanus odoratissimus ชื่อวงศ์ : PANDANACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลำเจียก เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลักษณะเป็นทรงพุ่ม มีความสูงของต้นประมาณ 5-6 เมตร ลำต้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8-20 เซนติเมตร โคนต้นมีรากอากาศช่วยค้ำจุนลำต้น ลำต้นมีลักษณะกลมเป็นสีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อนๆ มีหนามแหลมสั้นกระจายอยู่ทั่วไป ใบลำเจียก ใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียว ออกเรียงสลับเวียนรอบกิ่งที่ปลายกิ่ง ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม...

  ลาน

  ชื่ออื่น : ลานใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Corypha Umbraculifera  L. ชื่อวงศ์ : Arecaceae (Palmae) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นลาน เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง 60-90 เซนติเมตร ลานเป็นพืชที่มีช่อดอกที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีจำนวนดอกถึง 15 ล้านดอก แต่ละต้นจะออกดอกเพียงครั้งเดียว เมื่ออายุ 20-30 ปี ลำต้นเดี่ยวสูงถึง 25 เมตร เป็นไม้ต้นเดี่ยวไม่แตกหน่อหรือกอ คล้ายตาลแต่ลำต้นสั้น ไม่สูงชะลูดเหมือนตาล ใบลาน ใบประกอบรูปพัด เรียงเวียนรอบลำต้น กว้าง 2-3 เมตร...

  ลางสาด

  ชื่ออื่น : รังสาด, รางสาด, ลังสาด, ลาซะ, ดูกู ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lonsium domesticum  Corr. ชื่อวงศ์ : Meliaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลางสาด เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กต้น สูงประมาณ 10-15 เมตร ใบลางสาด ใบเป็นใบรวม มีใบย่อยเป็นขนนก ออกสลับกัน ดอกลางสาด ดอกออกเป็นช่อตามกิ่งและลำต้น ออกเป็นช่อเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ดอกมีสีเหลืองนวล มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีลักษณะอวบ และจะติดอยู่จนกระทั่งเป็นผล ผลลางสาด ผลกลมรี เป็นผลสด ออกเป็นพวงแน่น เมื่ออ่อนมีสีเขียว เมื่อสุกมีสีเหลืองนวล ผิวเรียบ ฉ่ำน้ำ รสหวานเปรี้ยว...