วันจันทร์ 21 พฤษภาคม 2018
สมุนไพรหมวดอักษร ค

สมุนไพรหมวดอักษร ค

  สมุนไพรไทยนั้นมีมากมายหลายชนิด เราได้รวบรวมรายชื่อสมุนไพรเหล่านี้พร้อมประโยชน์และสรรพคุณ โดยเรียงตามหมวดอักษร ก-ฮ จำนวนกว่า 999 ชนิด

  เครืองูเห่า

  ชื่ออื่น : ผักแปมป่า, เล็บรอก, เล็กลอก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Toddalia asiatica (L.) Lam. ชื่อวงศ์ : RUTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เครืองูเห่า เป็นไม้เถาเนื้อไม้แข็ง กิ่งก้านเล็กเรียว เถาแก่มีปุ่มของนมหนามติดอยู่ทั่วไป  ผิวสีน้ำตาลมีกระสีขาวเนื้อสีเหลือง เถาอ่อนสีเขียวมีหนามแหลมงุ้ม ใบเครืองูเห่า เป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ 3 ใบ ใบย่อยรูปไข่ปลายสอบ ขอบใบจักเป็นซี่ถี่ๆ แผ่นใบสีเขียวเข้ม มีจุดน้ำมันกระจายทั่วใบ ยาว 5-10 ซม. มีกลิ่นคล้ายการบูร และตะไคร้ ดอกเครืองูเห่า ดอกมีสีเหลืองอ่อนแกมเขียวเป็นช่อที่ปลายกิ่งและง่ามใบ มี 5 กลีบ ...

  เครือปลาสงแดง

  ชื่ออื่น : เครือเจ็น, เครือซุด, เครือซุดแดง, ชัยสง, เครืออีโม้, เต่าไห้, เถาโก, เถายอดแดง, เถาวัลย์แดง, หัวขวาน, ปอเต่าไห้ , หุนน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ichnocarpus frutescens (L.) R. Br. ชื่อวงศ์ : Apocynaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เครือปลาสงแดง เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ยาว 2-8 เมตร แตกกิ่งก้านมาก กิ่งอ่อนมีขนสั้นๆ เถาสีน้ำตาลแดง เถาอ่อนมีขนสีน้ำตาล ทุกส่วนมีน้ำยางขาว ใบเครือปลาสงแดง...

  เครือออน

  ชื่ออื่น : กาไบ้ดง, ค้างเบี้ย, งวงชุม, จั่งบั่ง, ออนแดง, ท้องปลิง, พญาโจร, พลูหีบ, ล้วงสุ่มขาว, ล้วงสุ่มตัวผู้, สะแกบ, สังขยา, เบี้ยพวงประดิษฐ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Congea tomentosa Roxb. ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เครือออน เป็นไม้เถาเลื้อยขนาดใหญ่ เนื้อไม้แข็ง มีขนนุ่ม เลื้อยพันต้นไม้อื่น ปลายกิ่งทอดย้อยลง ใบเครือออน  เป็นใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปไข่แกมรูปรี กว้าง 4-5 ซม. ยาว...

  แคแสด

  ชื่ออื่น : แคแดง, ยามแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spathodea campanulata P.Beauv. ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นแคแสด เป็นไม้ยืนต้นขนาดสูงถึง 20 เมตร ลักษณะเรือนยอดเป็นพุ่มกลม ค่อนข้างทึบ กิ่งก้านหักง่าย ใบแคแสด เป็นใบประกอบ แบบขนนกเรียงเป็นคู่ตรงข้ามกันปลายใบคี่ ใบย่อยมี 3-6 คู่ ใบรูปไข่หรือรูปรี  ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียว ดอกแคแสด ออกเป็นช่อที่ยอด มีก้านช่อดอกยาว แต่ละช่อมีดอกจำนวนมากและทยอยบานคราวละ 2-6 ดอก มีขนาดผ่าศูนย์กลาง 6-9 ซม....

  แคนา

  ชื่ออื่นๆ : แคป่า, แคขาว, แคเค็ตถวา(เชียงใหม่), แคทราย(นครราชสีมา), แคแน, แคฝอย(ภาคเหนือ), แคภูฮ่อ(ลำปาง), แคยอดดำ(สุราษฎร์ธานี), แคยาว, แคอาว(ปราจีนบุรี), แคทะเล, แคแตร, แคน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dolichandrone serrulata (DC.) Seem. ชื่อวงศ์ : Bignoniaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นแคนา เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงได้ถึง 10-20 เมตร ผลัดใบ เปลือกลำต้นสีน้ำตาลอ่อนอมเทา อาจมีจุดดำประ ผิวเรียบ หรือล่อนเป็นเกล็ดขนาดเล็ก ลำต้นเปลาตรง มักแตกกิ่งต่ำ ...

  แคบ้าน

  ชื่ออื่น :  แค, แคบ้านดอกแดง, แคขาว(ภาคกลาง), แคแดง(เชียงใหม่) ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Sesbania grandiflora ( Desv. ) Linn. ชื่อวงศ์ : PAPILIONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นแคบ้านเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขามากไม่เป็นระเบียบ มีความสูงประมาณ 3-10 เมตร เนื้อไม้อ่อน ที่เปลือกต้นเป็นสีน้ำตาลปนเทา เปลือกหนาและมีรอยขรุขระ แตกเป็นสะเก็ด ใบแคบ้าน  เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ มีใบย่อยขนาดเล็กรูปขอบขนาน ปลายใบมนกว้าง ขอบใบและแผ่นใบเรียบ ใบสีเขียว กว้างประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ...

  แครอท

  ชื่ออื่นๆ : เครอท , ผักกาดหัวเหลือง, ผักชีหัว ชื่อสามัญ : Carrot, Beesnest Plant, Bird is nest root ชื่อวิทยาศาสตร์ : Daucus carota Linn. ชื่อวงศ์ : UMBELLIFERAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นแครอท ไม้ล้มลุกอายุ 2 ปี ตั้งตรง รากแก้วอวบหนา รูปสามเหลี่ยมหรือรูปทรงกระบอกมีหลายสี เช่น เหลือง ม่วง ส้ม แต่ที่นิยมรับประทานในปัจจุบันคือสีส้ม เป็นพืชแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียกลาง...

  โคกกะสุน

  ชื่ออื่น ๆ : หนามกระสุน(ลำปาง), หนามดิน(ตาก) , โคกกระสุน, โคกกะสุน(ตามตำรายาไทย),กาบินหนี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tribulus terrestris Linn. ชื่อวงศ์ : ZYGOPHYLLACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นโคกกะสุน เป็นพรรณไม้ล้มลุกเลื้อยแผ่ไปกันดิน และจะแตกกิ่งออกรอบต้น แผ่ออกยาวราวๆ 1.5-2.5 ฟุต ใบโคกกะสุน เป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยมี 4-8 คู่ รูปขอบขนาน กว้าง 0.2-0.5 ซม. ยาว 0.5-1.5 ซม. โคนเบี้ยว...

  โคกกะออม

  ชื่ออื่น ๆ : ลูบลีบเครือ( เหนือ ), โคกกระออม( กลาง ), ตุ้มต้อก(แพร่ติ๊นโข่, ไหน(จีน), โพออม(ปัตตานี), วิวี่(ปราจีนบุรี) ชื่อสามัญ : Ballon Vine, Heart Pea, Heart seed, Smooth leaved Heart Pea. ชื่อวิทยาศาสตร์: Cardiospermum halicacabum Linn. ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นโคกกะออม เป็นพรรณไม้เถาขนาดกลาง ลักษณะของเถานั้นจะเป็นรูป 5...

  โคคลาน

  ชื่ออื่นๆ : มะปอบเครือ(เหนือ), กุระเปี้ยะ (ปัตตานี), โพคาน (ชัยนาท), แนวน้ำ (ประจวบคีรีขันธ์), เยี่ยวแมว (ใต้), เยี่ยวแมวเถา (นราธิวาส), มะกายเครือ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mallotus repandus (Willd.) Muell. Arg. ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นไม้พุ่มรอเลื้อย เนื้อแข็ง สูง 3-6 เมตร ตามกิ่งก้านและช่อดอกมีขนนุ่มรูปดาว ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยม รูปไข่แกมขอบขนาน หรือรูปไข่กว้าง...