วันอังคาร 12 ธันวาคม 2017
สมุนไพรหมวดอักษร ก

สมุนไพรหมวดอักษร ก

  สมุนไพรไทยนั้นมีมากมายหลายชนิด เราได้รวบรวมรายชื่อสมุนไพรเหล่านี้พร้อมประโยชน์และสรรพคุณ โดยเรียงตามหมวดอักษร ก-ฮ จำนวนกว่า 999 ชนิด

  ไก่ไห้

  ชื่ออื่น : กระจิก (ภาคกลาง), กระโปรงแจง, ไก่ไห้, ทะลุ่มอิด (ภาคเหนือ), ก่อทิง (ชัยภูมิ), กะอิด (ภาคตะวันตกเฉียงใต้), โกโรโกโส, หนามนมวัว, หนามเกาะไก่, ก่อทิง (ภาคตะวันออก), งวงช้าง, งัวเลีย, วัวเลีย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ตะครอง (ภาคใต้), ตะลุ่มอิด (นครสวรรค์) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Capparis flavicans Kurz. ชื่อวงศ์ : CAPPARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นไก่ไห้ เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง...

  ไกรทอง

  ชื่ออื่น : เข็ดมูล เจตมูล ไม้แก่นแดง (ปราจีนบุรี), ต๋านฮ้วนหด (เชียงใหม่), พิกุลทอง (ประจวบคีรีขันธ์), ต๋านฮ้วนเป็ด (เชียงใหม่), ไกรทอง (ปราจีนบุรี, นราธิวาส), หุนไห้ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erythroxylum cuneatum Kurz ชื่อวงศ์ : ERYTHROXYLACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นไกรทอง เป็นไม้ต้น สูง 4-15 ม. อาจสูงได้ถึง 30 ม. เปลือกสีน้ำตาล แตกเป็นร่องเล็กๆ ตามยาว เปลือกในสีเหลืองถึงน้ำตาลอมแดง กระพี้สีเหลือง...

  กกกันดาร

  ชื่ออื่นๆ : หญ้าแฝกดำ, หญ้าเวียน (อุบลราชธานี) หญ้ากงจักร, เข็มพ่อหม้าย, เส้นขนพันธุรัตน์, หญ้าขนตาช้าง, หญ้าเข็มนาฬิกา, หญ้าพุ่งชู้, หนวดฤาษี, หนวดเสือ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Fimbristylis insignis Thwaites. ชื่อวงศ์ : Cyperaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กกกันดาร เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าสั้น หนา ไม่ค่อยแตกแขนงออกไป ลำต้นเป็นรูปสามเหลี่ยม เรียบเกลี้ยง สูง 20-40 เซนติเมตร ออกเป็นกอแน่นต้นเดียว ไม่ออกรวมกันหลายต้นเป็นกระจุก ใบกกกันดาร  เป็นใบเดี่ยว...

  กกลังกา

  ชื่ออื่นๆ : กกรังกา, กกต้นกลม, กกขนาก, หญ้าลังดา, กกดอกแดง ชื่อสามัญ : Umbella plant, Flatsedge ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyperus alternifolius L. ชื่อวงศ์ : Cyperaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กกลังกา เป็นพรรณไม้ที่มีลำต้นออกเป็นกอมีหัวอยู่ใต้ดิน คล้ายจำพวกขิงหรือเร่ว ลำต้นมีความสูงประมาณ 100-150 ซม. ลักษณะของลำต้นตั้งตรงไม่มีกิ่งก้าน ลำต้นกลมมีสีเขียว ใบกกลังกา จะออกแผ่ซ้อน ๆ กัน อยู่ปลายยอดของลำต้น ลักษณะของใบเป็นรูปยาว ปลายใบแหลม กว้างประมาณ...

  ก้นจ้ำ

  ชื่ออื่น ๆ : ก้นจ้ำ (นครราชสีมา) ชื่อสามัญ : Spanish Needles ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bidens biternata (lour.) Merr. & Sherffex Sherff วงศ์ : COMPODITAE. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นก้นจ้ำ เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีลำต้นสูงประมาณ 0.5-2 เมตร.ลำต้นมีลักษณะเป็นเหลี่ยม บริเวณลำต้น กิ่ง ก้านสาขา มีขนขึ้นประปราย ใบก้นจ้ำ ออกเป็นช่อยอดเดี่ยว ซึ่งจะออกตรงข้ามกัน ช่อยาวราว 5-14 ซม....

  ก้นจ้ำขาว

  ชื่ออื่น : กี่นกไส้, ปืนนกไส้, ปีกนกไส้ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bidens pilosa L. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นก้นจ้ำขาว เป็นพืชล้มลุก สูงได้ถึง 1 เมตร ลำต้นเป็นสัน ใบก้นจ้ำขาว ใบเป็นใบประกอบขนนกชั้นเดียว มี 3 ใบย่อย แผ่นในรูปไข่ ปลายใบแหลม ของใบหยัก ฐานใยมน เนื้อใบบาง ดอกก้นจ้ำขาว ดอก เป็นดอกช่อกระจุกแน่น ออกที่ปลายยอดและซอกใบ ก้านช่อดอกยาว วงใบประดับมี 2 ชั้น แยกกัน...

  ก้นปิด

  ชื่ออื่นๆ : ใบก้นปิด(ทั่วไป), ปังปอน(เชียงใหม่), ย่านปด, กรุงคะเมา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stephania glandulifera Miers ชื่อวงศ์ : MENISPERMACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นก้นปิด เป็นไม้เถาเลื้อยไม่มีมือจับ มีหัวใต้ดิน ลำต้นแก่มักมีรอยแตกเป็นขีดตามยาว ใบก้นปิด เป็นใบเดี่ยว ใบรูปไข่ ปลายใบแหลมฐานใบกลมและบังก้านใบ ขนาดกว้าง 8-15 ซม. ยาว 8-17 ซม. ขอบใบเรียบ ใบนิ่มแต่ไม่ฉ่ำน้ำ เป็นคลื่นเล็กน้อย ก้านใบยาว 5-17 ซม. ดอกก้นปิด สีเหลืองส้ม ออกเป็นคลื่นเล็กน้อย ก้านใบยาว...

  กรดน้ำ

  ชื่ออื่น ๆ : หนวดแมว, ขัดมอนเล็ก(ภาคกลาง) , กัญชาป่า, กระต่ายจามใหญ่, มะไฟเดือนห้า(กรุงเทพฯ), หญ้าหัวแมงฮุน, หญ้าจาดตู้ด(ภาคเหนือ), ช้างไลดุ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หญ้าพ่ำสามวัน(ฉาน-แม่ฮ่องสอน), เทียนนา(จันทบุรี), ตานซาน(ปัตตานี), หูปลาช่อนตัวผู้(ตราด), ขัดมอนเทศ(ตรัง), แหย่กานฉ่าน(จีนกลาง), เอี่ยกำเช่า(แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Sweet Broomweed, Macao tea ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scoparia dulcis L. ชื่อวงศ์ : SCROPHULARIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กรดน้ำ เป็นพรรณไม้ล้มลุกอายุ 2 ปี...

  กรรณิการ์

  ชื่ออื่น ๆ : กันลิกา, กรรณิกา ชื่อสามัญ : Night Jasmine ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nyctanthes arbortristis Linn. ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกรรณิการ์ เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 3 – 4 เมตร ตามลำต้นจะมีรอยเป็นเส้นคาดรอยต้นเป็นช่วงๆ ไปตามข้อต้น เปลือกของลำต้นนั้นมีสีขาว ลักษณะของลำต้นและกิ่งก้านโดยเฉพาะส่วนที่เป็นแขนงและกิ่งอ่อนจะเป็นสี่เหลี่ยม บริเวณแนวสันเหลี่ยมของกิ่งหรือลำต้นมีตุ่มเล็ก ๆ ประเป็นแนวอยู่ด้วย ใบกรรณิการ์ เป็นไม้ใบเดี่ยวแต่ออกเป็นคู่ๆ สลับกันไปตามข้อของต้น มีรูปมนรี ปลายใบแหลม มีสีเขียวและมีขนอ่อนๆ...

  กรวยป่า

  ชื่ออื่น : ก้วย, ผีเสื้อหลวง, สีเสื้อหลวง(ภาคเหนือ), ขุนเหยิง, บุนเหยิง(สกลนคร), คอแลน(นครราชสีมา), ตวย(เพชรบูรณ์), ตวยใหญ่, ตานเสี้ยน(พิษณุโลก), ผ่าสาม(นครพนม, อุดรธานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Casearia grewiifolia Vent. ชื่อวงศ์ : FLACOURTIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กรวยป่า เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง 5-15 ม. ใบกรวยป่า ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายแหลม โคนมนกว้าง มักเว้าเล็กน้อยที่รอยต่อก้านใบ ขอบจักถี่ แผ่นใบด้านบนเกลี้ยงหรือมีขนเล็กน้อยที่เส้นกลางใบ...