วันจันทร์ 21 พฤษภาคม 2018
สมุนไพรหมวดอักษร ก

สมุนไพรหมวดอักษร ก

  สมุนไพรไทยนั้นมีมากมายหลายชนิด เราได้รวบรวมรายชื่อสมุนไพรเหล่านี้พร้อมประโยชน์และสรรพคุณ โดยเรียงตามหมวดอักษร ก-ฮ จำนวนกว่า 999 ชนิด

  ก้นปิด

  ชื่ออื่นๆ : ใบก้นปิด(ทั่วไป), ปังปอน(เชียงใหม่), ย่านปด, กรุงคะเมา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stephania glandulifera Miers ชื่อวงศ์ : MENISPERMACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นก้นปิด เป็นไม้เถาเลื้อยไม่มีมือจับ มีหัวใต้ดิน ลำต้นแก่มักมีรอยแตกเป็นขีดตามยาว ใบก้นปิด เป็นใบเดี่ยว ใบรูปไข่ ปลายใบแหลมฐานใบกลมและบังก้านใบ ขนาดกว้าง 8-15 ซม. ยาว 8-17 ซม. ขอบใบเรียบ ใบนิ่มแต่ไม่ฉ่ำน้ำ เป็นคลื่นเล็กน้อย ก้านใบยาว 5-17 ซม. ดอกก้นปิด สีเหลืองส้ม ออกเป็นคลื่นเล็กน้อย ก้านใบยาว...

  กรดน้ำ

  ชื่ออื่น ๆ : หนวดแมว, ขัดมอนเล็ก(ภาคกลาง) , กัญชาป่า, กระต่ายจามใหญ่, มะไฟเดือนห้า(กรุงเทพฯ), หญ้าหัวแมงฮุน, หญ้าจาดตู้ด(ภาคเหนือ), ช้างไลดุ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หญ้าพ่ำสามวัน(ฉาน-แม่ฮ่องสอน), เทียนนา(จันทบุรี), ตานซาน(ปัตตานี), หูปลาช่อนตัวผู้(ตราด), ขัดมอนเทศ(ตรัง), แหย่กานฉ่าน(จีนกลาง), เอี่ยกำเช่า(แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Sweet Broomweed, Macao tea ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scoparia dulcis L. ชื่อวงศ์ : SCROPHULARIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กรดน้ำ เป็นพรรณไม้ล้มลุกอายุ 2 ปี...

  กรรณิการ์

  ชื่ออื่น ๆ : กันลิกา, กรรณิกา ชื่อสามัญ : Night Jasmine ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nyctanthes arbortristis Linn. ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกรรณิการ์ เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 3 – 4 เมตร ตามลำต้นจะมีรอยเป็นเส้นคาดรอยต้นเป็นช่วงๆ ไปตามข้อต้น เปลือกของลำต้นนั้นมีสีขาว ลักษณะของลำต้นและกิ่งก้านโดยเฉพาะส่วนที่เป็นแขนงและกิ่งอ่อนจะเป็นสี่เหลี่ยม บริเวณแนวสันเหลี่ยมของกิ่งหรือลำต้นมีตุ่มเล็ก ๆ ประเป็นแนวอยู่ด้วย ใบกรรณิการ์ เป็นไม้ใบเดี่ยวแต่ออกเป็นคู่ๆ สลับกันไปตามข้อของต้น มีรูปมนรี ปลายใบแหลม มีสีเขียวและมีขนอ่อนๆ...

  กรวยป่า

  ชื่ออื่น : ก้วย, ผีเสื้อหลวง, สีเสื้อหลวง(ภาคเหนือ), ขุนเหยิง, บุนเหยิง(สกลนคร), คอแลน(นครราชสีมา), ตวย(เพชรบูรณ์), ตวยใหญ่, ตานเสี้ยน(พิษณุโลก), ผ่าสาม(นครพนม, อุดรธานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Casearia grewiifolia Vent. ชื่อวงศ์ : FLACOURTIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กรวยป่า เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง 5-15 ม. ใบกรวยป่า ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายแหลม โคนมนกว้าง มักเว้าเล็กน้อยที่รอยต่อก้านใบ ขอบจักถี่ แผ่นใบด้านบนเกลี้ยงหรือมีขนเล็กน้อยที่เส้นกลางใบ...

  กระเจานา

  ชื่ออื่น : กระเจานา (ภาคกลาง), ขัดมอญตัวผู้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กระเจา, เส้ง, ปอเส้ง (เหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Corchorus aestuans L. ชื่อวงศ์ : TILIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระเจานา เป็นไม้ล้มลุก ต้นเตี้ยเรี่ยพื้นจนถึงสูง 1 ม. ลำต้นสีแดง เกลี้ยงหรือมีขน ใบกระเจานา ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่ กว้าง 3-5 ซม. ยาว 4-10 ซม. ปลายแหลม โคนมน ขอบจักฟันเลื่อย จักสุดท้ายตรงโคนใบมีระยางค์ยื่นออกมายาวประมาณ...

  กระเจี๊ยบแดง

  ชื่ออื่น ๆ : กระเจี๊ยบเปรี้ยว(ภาคกลาง), ส้มเก็งเค็ง(ภาคเหนือ), ส้มปู(เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), ส้มตะเลงเครง(ตาก) , ผักเก็งเค็ง,ส้มพอเหมาะ ชื่อสามัญ : Jamaican Sorrel, Rosella ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus sabdariffa Linn. ชื่อวงศ์ : Malvaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระเจี๊ยบแดง เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก เป็นพืชปีเดียว ลำต้นสูงประมาณ 1-2 เมตร ส่วนลำต้นและกิ่งก้านนั้นจะมีสีม่วงแดง ใบกระเจี๊ยบแดง มีลักษณะอยู่หลายชนิด ขอบใบเว้าลึก 3 หยัก หรือเรียบตัวใบเป็นรูปเรียวแหลม สำหรับก้านของใบนั้นจะยาวประมาณ 5...

  กระเจี๊ยบมอญ

  ชื่ออื่น : กระเจี๊ยบ, กระเจี๊ยบมอญ, มะเขือทวาย, มะเขือมอญ (ภาคกลาง), มะเขือพม่า, มะเขือมื่น, มะเขือละโว้ (ภาคเหนือ), กระเจี๊ยบเขียว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Abelmoschus esculentus (L.) Moench ชื่อสามัญ : Ladies’ Finger, Lady’s Finger, Okra ชื่อวงศ์ : MALVACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระเจี๊ยบมอญ เป็นไม้ล้มลุก สูง 0.5-2 ม. มีขนทั่วไป ใบกระเจี๊ยบมอญ เป็นใบเดี่ยว...

  กระเช้าถุงทอง

  ชื่ออื่น : กระเช้าถุงทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aristolochia pothieri  Pierre ex Lecomte ชื่อวงศ์ : ARISTOLOCHIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระเช้าถุงทอง เป็นไม้เถาล้มลุก ทอดเลื้อยไปตามพื้นและเกี่ยวต้นไม้อื่น ลำต้น มีขนละเอียด ใบกระเช้าถุงทอง ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข่กว้างหรือแยกเป็น 3 แฉกแฉกยาวไม่ถึงกึ่งหนึ่งของความยาวใบใบยาว 11-12 ซม. ปลายใบแหลม หรือมน  ปลายแฉกด้านข้างมน   โคนใบรูปหัวใจตื้นๆแผ่นใบมีขนและต่อมทั้งสองด้าน  เส้นโคนใบ 3 เส้นก้านใบยาว 3.5 – 5.2 ซม.มีขนละเอียด ...

  กระเช้าสีดา

  ชื่ออื่น ๆ : กระเช้าสีดา (ภาคกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aristolochia indica L. ชื่อวงศ์ : ARISTOLOCHIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระเช้าสีดา เป็นไม้เถา ใบกระเช้าสีดา ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปสามเหลี่ยมแคบ ดอกกระเช้าสีดา ช่อดอกสั้นออกตามง่ามใบ กลิ่นเหม็น ช่อหนึ่งมีเพียง 2-3 ดอก กลีบดอกมีชั้นเดียวเชื่อมติดกันเป็นหลอด โคนหลอดพองออกเป็นกระเปาะกลม เหนือขึ้นไปคอดเป็นหลอดเล็กๆ ปลายกลีบผายออกเป็นรูปปากแตรเบี้ยว เกสรเพศผู้ 6 อัน ยอดเกสรเพศเมียมี 6 แฉก ผลกระเช้าสีดา ผลค่อนข้างกลมหรือรูปขอบขนานค่อนข้างกว้าง ผลแก่แตกเป็น 6 เสี่ยง...

  กระเช้าฝีมด

  ชื่ออื่น ๆ : กระเช้าฝีมด, กระเช้ามด (กลาง), หัวร้อยรู ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hydnophytum formicarium Jack. ชื่อวงศ์ : Rubiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระเช้าฝีมด เป็นไม้พุ่ม อิงอาศัยบนคาคบของต้นไม้อื่น ลำต้นสูง 30-60 ซม. โคนต้นขยายใหญ่เป็นรูปกลมป้อมสีน้ำตาลเทา อวบน้ำ ขนาด ผ่านศูนย์กลาง 15-40 ซม. ภายในเป็นโพรงจำนวนมาก มักเป็นที่ อาศัยของมด ใบกระเช้าฝีมด ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 2-5 ซม....