วันเสาร์ 23 มิถุนายน 2018
สมุนไพรหมวดอักษร ฝ

สมุนไพรหมวดอักษร ฝ

  ฝิ่นต้น

  ชื่ออื่น ๆ : มะละกอฝรั่ง (ทั่วไป) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jatropha multifida Linn. ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ฝิ่นต้น เป็นพรรณไม้ขนาดย่อม ลักษณะของลำต้นจะคล้ายต้นมะละกอ แต่มีขนาดเล็ก และเป็นแกนแข็งกว่า ใบฝิ่นต้น ลักษณะของใบแยกเป็นแฉก คล้ายใบมะละกอ มีขนาดใหญ่ประมาณ 10 ซม. ดอกฝิ่นต้น ดอกมีขนาดเล็ก ๆ เป็นช่อแบนแน่นติดกัน ดอกมีเป็นสีแดงสด ลักษณะของดอก เหมือนกับดอกกะตังบาย หรือดอกเถาคัน ผลฝิ่นต้น ผลมีลักษณะกลมเป็นพู คล้ายกับผลสลอด...

  ฝิ่น

  ชื่ออื่น : ฝิ่น (ทั่วไป) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Papaver somniferum L. ชื่อวงศ์ : PAPAVERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ฝิ่น เป็นพรรณไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นมีความสูประมาณ 0.5-1.5 เมตร ลักษณะของลำต้นเป็นแกนแข็ง มีสีเขียวเข้ม ใบฝิ่น เป็นใบเดี่ยว ออกตามบริเวณโคนต้น ลักษณะของใบคล้ายกับใบผักกาดขาว หรือใบ มหากาฬ ดอกฝิ่น ออกเป็นดอกเดี่ยว อยู่บริเวณปลายลำต้น เป็นดอกขนาดใหญ่ ลักษณะของดอกมี กลีบรองกลีบดอก 2 กลีบ และกลีบดอกมีประมาณ 4...

  ฝ้ายขาว

  ชื่ออื่น ๆ : ฝ้าย, ฝ้ายไทย, ฝ้ายหีบ, ฝ้ายขาว ชื่อสามัญ : cotton plant ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gossypium herbaceum Linn. ชื่อวงศ์ : MALVACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ฝ้ายขาว เป็นพรรณไม้พุ่ม หรือไม้ยืนต้นขนาดย่อม ลักษณะของลำต้นเป็นสีเขียว ลำต้นมีความสูงประมาณ 1-1.5 ฟุต ใบฝ้ายขาว ใบมีนาดใหญ่ ลักษณะของใบแยกออกเป็นแฉก ประมาณ 4-5 แฉก คล้ายกับใบ พุดตาน ปลายใบแหลม ริมขอบใบเรียบ ใบเป็นสีเขียว ...

  ฝ้ายแดง

  ชื่อสามัญ : Ceylon cotton, Chinese cotton ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gossypium arboreum Linn. ชื่อวงศ์ : MALVACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ฝ้ายแดง เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดกลาง จะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปรอบรอบต้น มีกิ่งก้านที่แข็งแรง ลำต้นสูงประมาณ 4-5 ฟุต ใบฝ้ายแดง มีสีแดง เป็นไม้ใบเดี่ยว ลักษณะของใบนั้น ใบแยกออกเป็น 4-5 แฉก ปลายใบแหลม ริมขอบใบเรียบ ขนาดของใบโตเท่ากับใบตำลึง ใต้ท้องใบเห็นเส้นใบได้ชัด ก้านใบเป็นสีแดง เหมือนเดียวกับใยของมัน ดอกฝ้ายแดง...

  ฝาง

  ชื่ออื่น ๆ : ฝางเสน (กลาง), ฝางส้ม (กาญจนบุรี), ง้าย (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), หนามโค้ง (แพร่), โซปั้ก (จีน) ชื่อสามัญ : Sappan ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caesalpinia sappan Linn. ชื่อวงศ์ : CAESALPINIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ฝาง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม้พุ่มหรือไม้พุ่มกึ่งไม้เถา ผลัดใบ สูง 5-13 เมตร ลำต้นและกิ่งมีหนามแข็งและโค้งสั้น ๆ ทั่วไป ถ้าแก่นและเนื้อไม้มีสีแดงเข้ม รสขมหวาน...

  ฝอยทอง

  ชื่ออื่น ๆ : ฝอยไหม,  เครือเขาคำ,  ผักไหม,  กิมซีซ่า,  โท้วซี ชื่อสามัญ : Dodder ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cuscuta chinensis Lam. ชื่อวงศ์ : CONVOLVULACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ฝอยทอง เป็นพรรณไม้จำพวกกาฝากขึ้นเกาะ ดูดน้ำกินจกต้นไม้อื่น ลักษณะของลำต้นเป็นเส้นกลม อ่อน แตกเป็นกิ่งก้านสาขา เป็นเส้นยาว มีสีเหลือง ใบฝอยทอง ใบมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม เกล็ดเล็ก ๆ ดอกฝอยทอง ดอกออกเป็นช่อ ลักษณะของดอกเป็นดอกเล็ก ๆ กลีบดอกยาวประมาณ 2...

  ฝรั่ง

  ชื่ออื่น ๆ :  มะก้วย(เชียงใหม่), มะมั่น(ลำปาง), มะก้วยกา, มะสีดา(ภาคเหนือ), มะก้วยเปา(ลำพูน), มะจีน, มะปุ่น(สุโขทัย-ตาก), มะกา(แม่ฮ่องสอน), สีดา(นครพนม), จุ่มโป่(สุราษฎร์ธานี), มะแกว(แพร่), ชมพู่(ตานี), สีดาขาว(อุบล), ยะรัง(ละว้า-เชียงใหม่), ย่าหมู, ย่ามู(ภาคใต้), ยะมูบุเตบันเยา, มะปุ้ม, ชมพู่(มลายู-นราธิวาส), ปั้กเกี๊ย(จีนแต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Guava ชื่อวิทยาศาสตร์ : Psidium guajava Linn. ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ฝรั่ง เป็นพรรณไม้ยืนต้น...

  แฝกหอม

  ชื่ออื่น : แฝก, หญ้าแฝก, แฝกลุ่ม, แกงหอม, แคมหอม, Vetiver ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small ชื่อวงศ์ : POACEAE (GRAMINEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : แฝกหอม เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี สูง 1 – 1.6 เมตร มีรากฝอยที่หยั่งลึกในดินได้ถึง 4 เมตร รากมีกลิ่นหอม ใบแฝกหอม ใบเดี่ยว รูปขอบขนาน กว้าง 0.4 – 1.5 เซนติเมตร ยาว 30 –...