วันเสาร์ 23 มิถุนายน 2018
สมุนไพรหมวดอักษร ต

สมุนไพรหมวดอักษร ต

  ตีนฮุ้งดอย

  ชื่ออื่น : ตีนฮุ้งดอย, สัตฤๅษี (ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paris polyphylla Smith ชื่อวงศ์ : TRILLIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ตีนฮุ้งดอย เป็นไม้ล้มลุก มีหัวใต้ดิน สูงได้ถึง 1 เมตร ใบตีนฮุ้งดอย เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนรอบข้อ 4-9 ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 8-15 เซนติเมตร โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ดอกตีนฮุ้งดอย มีสีเหลืองแกมส้ม ออกเป็นดอกเดี่ยว ลักษณะเป็นกระจุกที่ปลายยอด มีก้านดอกยืดยาว 5-30...

  ตีนนก

  ชื่ออื่น : กาจับหลัก, ตีนนกผู้, มะยางห้าชั้น, กาสามซีก, ตีนกา, กาสามปีก, สมอตีนเป็ด, สมอหวอง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vitex peduncularis Wall.ex Schauer ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ตีนนก เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงไม้ต้น สูง 5-10 เมตร เปลือกสีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลเข้ม หรือดำ กิ่งอ่อนเป็นสี่เหลี่ยม ใบตีนนก เป็นประกอบแบบนิ้วมือ เรียงตรงข้าม มีใบย่อย 3 ใบ ด้านบนเรียบ หรือเป็นร่องตื้น...

  ตีนเป็ดน้ำ

  ชื่ออื่น : ตีนเป็ดทะเล, ตีนเป็ดน้ำ(ภาคกลาง), ตุม(กาญจนบุรี), สั่งลา(กระบี่), มะตะกอ(มลายู-นราธิวาส) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cerbera Odollam  Gaertn. ชื่อวงศ์ : Apocynaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ตีนเป็ดน้ำ เป็นไม้ต้น สูงประมาณ 15 เมตร ลำต้น ทรงร่มมักแตกกิ่งต่ำ ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ใบตีนเป็ดน้ำ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับเป็นวงๆ เป็นกระจุกแน่นที่ปลายกิ่ง ใบมันรูปไข่กลับแกมใบหอก โคนใบสอบ ปลายใบเป็นติ่งแหลม ดอกตีนเป็ดน้ำ สีขาวออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ...

  ตีนเป็ดทราย

  ชื่ออื่น : ตีนเป็ดเล็ก(ภาคกลาง), เทียนหนู,  เนียนหนู(สตูล), ปงปง(พังงา), ปากเป็ด, มะตากอ(มลายู-นราธิวาส), รักขาว(จันทบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cerbera manghas  L. ชื่อวงศ์ : Apocynaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ตีนเป็ดทราย เป็นไม้ต้น สูง 5-15 เมตร ลำต้น เรือนยอดกลม เปลือกต้นสีน้ำตาลอ่อน ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ใบตีนเป็ดทราย เป็นใบเดี่ยว สีเขียวเข้มเป็นมัน เรียงสลับ ออกรวมกันเป็นกระจุกแน่นที่ปลายกิ่ง ใบรูปไข่กลับแกมขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ดอกตีนเป็ดทราย สีขาวออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง...

  ติ้วขน

  ชื่ออื่น : กวยโชง, กุยฉ่องเซ้า, ตาว, ติ้วแดง, ติ้วยาง, ติ้วเลือด, ติ้วเหลือง, แต้ว, แต้วหิน, ติ้วขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer subsp. Pruniflorum Gogel. ชื่อวงศ์ : CLUSIACEAE (GUTTIFERAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ติ้วขน เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 8-15 เมตร เปลือกนอกสีน้ำตาลปนดำ แตกเป็นสะเก็ดตามยาว เปลือกในสีน้ำตาลเหลืองและมียางเหนียว ๆ สีเหลืองปนแดง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม...

  ติ้วเกลี้ยง

  ชื่ออื่น : ติ้วแดง, ติ้วส้ม, ติ้วใบเลื่อม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Bl. ชื่อวงศ์ : CLUSIACEAE (GUTTIFERAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ติ้วเกลี้ยง เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น ขนาดเล็กถึงใหญ่ ผลัดใบ สูงได้ถึง 30 เมตร เปลือกเรียบ หรือแตกเป็นสะเก็ด สีเทาอมน้ำตาล เปลือกต้นด้านในสีเหลืองอ่อน ลำต้นเปลาตรง มีน้ำยางสีเหลืองแกมแดง มีหนามแหลมยาว แข็งเป็นเนื้อไม้ ออกตามลำต้น ใบติ้วเกลี้ยง เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่กลับ กว้าง 2-3.5 ...

  ตำลึง

  ชื่ออื่น ๆ : ผักแคบ(ภาคเหนือ), แคเด๊าะ(กระเหรี่ยงและแม่ฮองสอน), ตำลึง,สี่บาท(ภาคกลาง), ผักตำนิน(ภาคอีสาน) ชื่อสามัญ : Ivy Gourd ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coccinia grandis (L.) Voigt) ชื่อวงศ์ : CUCURBITACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ตำลึง เป็นพรรณไม้เถาเลื้อยที่มีมือจับ เพื่อเอาไว้เกาะยึดหลักหรือต้นไม้อื่น ๆ ลำเถาสีเขียว ใบตำลึง เป็นใบเดี่ยว มีลักษณะเป็น 3 แฉก หรือ 5 แฉก กว้างและยาวประมาณ 4-8 เซนติเมตร โคนใบมีลักษณะเป็นรูปหัวใจ มีมือเกาะยื่นออกมาจากที่ข้อ ใบตำลึงตัวผู้หยักเว้าลึก 3-5 หยัก ต่างจากใบของตำลึงตัวเมียที่เป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่แยกต้นออกจากกัน ดอกตำลึง ดอกสีขาวปลายกลีบห้าแฉก...

  ตำแยแมว

  ชื่ออื่น ๆ : ตำแยตัวผู้, ตำแยป่า, หญ้าแมว, หญ้ายาแมว, หานแมว, ลังตาไก่, อเนกคุณ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acalypha indica Linn. ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ตำแยแมว เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลำต้นตั้งตรง และมีขนาดเล็กเนื้อภายในอ่อน และไม่แข็งแรง ลำต้นสูงประมาณ 2 ฟุต เท่านั้น ใบตำแยแมว ออกใบเดี่ยว มีขนาดเล็กรูปมนรี ปลายใบเรียวเล็ก ขอบใบเป็นจักอยู่รอบใบ มีสีเขียว และใบใหญ่กว่าใบพุทราเล็กน้อย ดอกตำแยแมว จะออกดอกรอบ ๆ ลำต้น ลักษณะของดอกจะคล้าย ๆ กับใบอ่อนที่มีขนาดเล็ก แต่พอบานเต็มที่แล้วใบอ่อนนี้ก็ยังติดอยู่ไม่ร่วง ผลตำแยแมว รูปกลม...

  ตาล

  ชื่ออื่น : ตะนอด, โหนด, ตาล, โตนด,  ตาล,  ตาลใหญ่,  ถาล   ทอถู, ตาลนา, ปลีตาล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Borassus flabellifer L. ชื่อวงศ์ : ARECACEAE (PALMAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ตาล เป็นพืชลำต้นเดี่ยว ขึ้นจากพื้นดินเพียงต้นเดียว ไม่มีการแตกหน่อ มีขนาดใหญ่เส้นรอบวงประมาณ 2-4 ฟุต ผิวดำเป็นเสี้ยนแข็งมีความสูงจากพื้นดินถึงยอดประมาณ 25-30 เมตร ใบตาล ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกัน ลักษณะค่อนข้างกลมคล้ายพัด...

  ตานหม่อน

  ชื่ออื่น : ตานค้อน, ตานหม่น, ซ้าหมักหลอด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vernonia elliptica DC. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ตานหม่อน จัดเป็นไม้เถาเลื้อยพาดพันกับต้นไม้อื่นและพยุงตัวขึ้นไป เปลือกเถาเรียบเป็นสีน้ำตาล ตามกิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนสีขาวปกคลุมอยู่หนาแน่น ลำต้นแตกกิ่งก้านยาวเรียว แตกลำไต้ใหม่จากลำต้นที่ทอดไปตามพื้นดิน ใบตานหม่อน ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปรีแกมรูปไข่กลับ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบหรือบางครั้งเป็นหยักห่าง ๆ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร และยาวประมาณ 6-10 เซนติเมตร ใบเป็นสีเขียวเข้ม แผ่นใบเรียบหนาคล้ายหนัง หลังใบเกลี้ยง...