วันเสาร์ 23 มิถุนายน 2018
สมุนไพรหมวดอักษร ป

สมุนไพรหมวดอักษร ป

  ปืนนกไส้

  ชื่ออื่น : กี่นกไส้, หญ้าก้นจ้ำขาว, ปีกนกไส้ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bidens pilosa L. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ปืนนกไส้ เป็นพืชล้มลุก สูงได้ถึง 1 เมตร ลำต้นเป็นสัน ใบปืนนกไส้ ใบเป็นใบประกอบขนนกชั้นเดียว มี 3 ใบย่อย แผ่นในรูปไข่ ปลายใบแหลม ของใบหยัก ฐานใยมน เนื้อใบบาง ดอกปืนนกไส้ ดอก เป็นดอกช่อกระจุกแน่น ออกที่ปลายยอดและซอกใบ ก้านช่อดอกยาว วงใบประดับมี 2...

  ปีบฝรั่ง

  ชื่ออื่น : แสนประสะ, Star of Bethlehem ชื่อวิทยาศาสตร์ : Laurentia longiflora (L.) Peterm. ชื่อวงศ์ : CAMPANULACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ปีบฝรั่ง เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีอายุหลายปี ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง มีความสูงได้ประมาณ 20-30 เซนติเมตร โคนของลำต้นเป็นแกนแข็ง ตามลำต้นมีขนขึ้นประปราย ใบปีบฝรั่ง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนรอบลำต้น ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับ รูปยาวรี หรือรูปขอบขนานแกมรูปรี ปลายใบมนหรือแหลม โคนใบมนหรือสอบ ส่วนขอบใบจักเป็นฟันเลื่อยหรือหยักเว้าไม่สม่ำเสมอ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 1-3 เซนติเมตร และยาวประมาณ 3-16...

  ปีบ

  ชื่ออื่น ๆ : กาดสะลอง, กาซะลอง(ภาคเหนือ), ปีบ(ภาคกลาง), เต็กตองโพ่(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millingtonia hortensis Linn. F. ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นปีบ ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบ ลำต้นตรง สูงได้ถึง 25 เมตร เปลือกต้นหนาสีน้ำตาลอ่อนปนเทา แตกเป็นร่องลึก มีช่องอากาศ ยอดอ่อนมีขนนุ่ม ใบปีบ ใบประกอบแบบขน 2-3 ชั้น ออกเรียงสลับ มีใบย่อย 4-6 คู่...

  ปีกแมลงสาบ

  ชื่ออื่น :  ปีกแมลงสาบ(ทั่วไป), ก้ามปู, ก้ามปูหลุด(กรุงเทพฯ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tradescantia zebrina  Loudon  (Zebrina pendula  Schnizl.) ชื่อวงศ์ : Commelinaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ปีกแมลงสาบ เป็นไม้ล้มลุก แตกแขนงมาก ลำต้นทอดราบไปตามพื้นและชูส่วนปลายกิ่งสูง 10-30 ซม. ลำต้นอวบสีเขียวหรือเขียวประม่วงจนถึงม่วงลายเขียว มีข้อและปล้องชัด ใบปีกแมลงสาบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ กาบใบเป็นปลอกหุ้มรอบข้อสูงประมาณ 1 ซม. ที่กาบใบมีลายเส้นสีม่วงเป็นแนวตามความยาวและมีขน ใบรูปไข่หรือรูปรี กว้าง 1.5-3 ซม. ยาว 3-8 ซม. ปลายแหลม โคนมน เบี้ยว ขอบเรียบ สีม่วงและมีขนประปราย เส้นกลางใบสีม่วง แผ่นใบด้านบนสีเขียวสลับแถบสีเงินและประสีม่วง ด้านล่างสีม่วงหรือม่วงสลับเขียว ดอกปีกแมลงสาบ...

  ปอบิด

  ชื่ออื่น ๆ : ปอทับ, ปอลิงไซ, ปอปิด, มะปิด (ภาคเหนือ), ซ้อ, ช้อ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), บิด, มะปิด (พายัพ), ลูกบิด, ชะมด (ภาคกลาง), หั่วสั่วหมา (จีนกลาง), ห้วยเสาะมั้ว (แต้จิ๋ว),เข้าจี (ลาว), ปอกะบิด ชื่อสามัญ : East Indian Screw Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ : Helicteres isora Linn. ชื่อวงศ์ : STERCULIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์...

  ปอกระเจา

  ชื่ออื่นๆ : กระเจา, กาเจา(ไทย), เส้ง, ปอเส้ง(พายัพ) ชื่ออังกฤษ  : White Jute, Jute. ชื่อวิทยาศาสตร์ : Corchorus capsularis Linn. ชื่อวงศ์ : Tiliaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ปอกระเจา เป็นไม้ล้มลุก อายุ 1 ปี สูงประมาณ 1 เมตรเศษๆ แตกกิ่งก้าน ต้นมักมีสีม่วง ใบปอกระเจา ใบเดี่ยว รูปไข่แหลม เรียงสลับกันใบกว้าง 4-5 ซ.ม. ยาว 5-12 ซ.ม. ยาว...

  ปลาไหลเผือก

  ชื่ออื่น : คะนาง, ขะนาง, ไหลเผือก(ตราด), ตุงสอ, แฮพันชั้น(ภาคเหนือ), หยิกปอถอง, หยิกไม่ถึง, เอียนดอย(ภาคอีสาน), เพียก (ภาคใต้), กรุงบาดาล(สุราษฎร์ธานี), ตรึงบาดาล(ปัตตานี), ตุวุเบ๊าะมิง, ดูวุวอมิง(มลายู-นราธิวาส) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eurycoma longifolia Jack ชื่อวงศ์ : Simaroubaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ปลาไหลเผือก เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง สูง 1-10 เมตร เปลือกสีน้ำตาล เป็นไม้ลงราก รากกลมโตสีขาวยาว กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาล กิ่งก้านสั้นเป็นกระจุกที่ปลายยอดของลำต้น...

  ปรู๋

  ชื่ออื่น ๆ : มะตาปู๋ (เชียงใหม่), มะเกลือกา (ปราจีนบุรี), ปู๋..ปรู๋ (ภาคเหนือ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ปลู, ผลู(ภาคกลาง),ปรู,ปลู ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alangium salviifolium Wang. ชื่อวงศ์ : ALANGIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ปรู๋ ไม้ยืนต้น ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 5-15 เมตร เปลือกสีน้ำตาลเทา เรียบหรือแตกเป็นสะเก็ด แก่นสีน้ำตาล กระพี้สีค่อนข้างเหลือง กิ่งอ่อนและใบอ่อนมีขน ใบปรู๋ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่กลับรูปขอบขนาน หรือรูปหอกกลับ...

  ประยงค์

  ชื่ออื่น : ขะยง, ขะยม, พะยงค์, ยม, ประยงค์, ประยงค์ใบใหญ่, หอมไกล, ประยงค์บ้าน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aglaia odorata Lour. ชื่อวงศ์ : MELIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ประยงค์ เป็นไม้พุ่ม สูง 3 เมตร ใบประยงค์ ใบดก ปลายยอด หุ้มด้วยเกล็ดสีน้ำตาล ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ มีใบย่อย 5 ใบ รูปไข่กลับ กว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว...

  ประทัดฝรั่ง

  ชื่ออื่น : ประทัดแตก, ประทัดเล็ก ชื่อสามัญ : Coral plant, Coralblow, Firecracker plant, Fountain plant ชื่อวิทยาศาสตร์ : Russelia equisetiformis Schltdl. & Cham. วงศ์ :  SCROPHULARIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ประทัดฝรั่ง เป็นไม้ล้มลุก สีเขียวเข้มสูง 90-120 เซนติเมตร เปลือกไม้สีเขียว ลำต้นเป็นปล้อง ใบประทัดฝรั่ง ใบเล็กสีเขียวเรียวยาวเป็นเส้นออกเรียงต่อๆ กันตามข้อรอบลำต้น ดอกประทัดฝรั่ง ดอกเป็นหลอดยาวสีแดงเข้มหรือชมพูอมส้ม ปลายกลีบดอกจะแยกออกเป็น 4 แฉก ดอกมักออกพร้อมๆ...