วันเสาร์ 23 มิถุนายน 2018
สมุนไพรหมวดอักษร บ

สมุนไพรหมวดอักษร บ

  บุนนาค

  ชื่ออื่น ๆ : สารภีดอย (เชียงใหม่), นาคบุตร (ใต้), ประนาคอ (ปัตตานี-มลายู), ก้ำก่อ (ฉาน-แม่ฮ่องสอน), ก๊าก่อ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อสามัญ : Iron Wood, Indian Rose Chestnut ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mesua ferrea Linn. ชื่อวงศ์ : GUTTIFERAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : บุนนาค ไม้ยืนต้น ไม่ผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลำต้นเปลา สูงได้ถึง 30 เมตร เรือนยอดทึบ...

  บุก

  ชื่ออื่น :  บุกคุงคก (ชลบุรี) เบีย เบือ (แม่ฮ่องสอน) มันซูรัน (ภาคดลาง)  หัวบุก (ปัตตานี) บุกคางคก  (ภาคกลาง, เหนือ) บุกหนาม บุกหลวง (แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Amorphophallus campanulatus  Bl.ex Dence.(A.paeoniifolius (Dennst.) Nicolson ชื่อสามัญ :   Elephant yam, Stanley’s water-tub ชื่อวงศ์ :   ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  บุก เป็นไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน ลำต้นอวบ สูงประมาณ 5 ฟุต เจริญเติบโตในฤดูฝน และพักตัวในฤดูหนาว มีหัวใต้ดินขนาดใหญ่ สีน้ำตาล มีอายุอยู่ได้นานหลายปี...

  บานบุรีเหลือง

  ชื่ออื่น ๆ : บานบุรี, บานบุรีเหลือง (ภาคกลาง) ชื่อสามัญ : Golden trumpet, Allamanda ชื่อวิทยาศาสตร์ : Allamanda cathartica Linn. ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : บานบุรีเหลือง เป็นพรรณไม้พุ่มกึ่งเลื้อย ลำต้นนั้นไม่มีขน และมีความสูงประมาณ 2-4.5 เมตร ใบบานบุรีเหลือง จะเป็นใบเดี่ยว และจะติดเป็นคู่อยู่ตรงข้ามกัน หรืออาจจะติดอยู่รอบ ๆ ข้อ ๆ ละประมาณ 3-6 ใบ ลักษณะใบจะเป็นรูปขอบขนาน หรือขอบขนานแกมรูปหอก แผ่นใบจะเป็นรูปไข่กลับ...

  บานไม่รู้โรยดอกขาว

  ชื่ออื่น ๆ : ตะล่อม, กะล่อม(พายัพ), ดอกสามเดือน, สามเดือนดอกขาว, กุนนีดอกขาว, กุนหยินขาว (ใต้), สามปีบ่เหี่ยว (ขอนแก่น), โขยหยิกแป๊ะ (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gomphrena globose Linn. ชื่อวงศ์ : AMARANTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : บานไม่รู้โรยดอกขาว เป็นพรรณไม้ดอกต้นเล็ก ๆ มีความสูงประมาณ 1-2 ฟุต ที่ข้อของต้นจะพอกออกเล็กน้อย บางต้นจะมีข้อเป็นสีแดงและบางต้นจะมีข้อเป็นสีเขียว ใบบานไม่รู้โรยดอกขาว ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับตรงข้ามกัน ใบมีลักษณะเป็นรูปรี ปลายแหลม โคนสอบ ขอบเรียบ...

  บานเย็น

  ชื่ออื่น ๆ : ตามยาม, จันยาม, จำยาม (ภาคเหนือ), บานเย็น (ทั่วไป), จีปักหลี (จีน-แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Four O Clock Plant, marvel of Peru. ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mirabilis jalapa Linn. ชื่อวงศ์ : NYCTAGINACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : บานเย็น เป็นพรรณไม้ที่มีอายุนานหลายปี ลำต้นนั้นจะเป็นข้อสีเขียวตามบริเวณข้อนั้นจะพองออก ลำต้นจะมีความสูงประมาณ 1 เมตร และจะแตกกิ่งก้านสาขามาก ใบบานเย็น จะเป็นสีเขียว และจะออกตรงข้ามกัน...

  บัวหลวง

  ชื่ออื่น ๆ : บัวหลวงแดง, บัวหลวงขาว ชื่อสามัญ : Sacred Lotus, Egyptian Lotus ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nelumbo nucifera Gaertn.(Nelumbru speciosum Willd.) ชื่อวงศ์ : NYMPHAEACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   บัวหลวง เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าและไหลอยู่ใต้ดิน เหง้า จะมีลักษณะเป็นท่อนยาว มีปล้องสีเหลืองอ่อนจนถึงเหลือง แข็งเล็กน้อย ถ้าตัดตามขวางจะเป็นรูกลมๆ หลายรู ไหลจะเป็นส่วนที่เจริญไปเป็นต้นใหม่ ใบบัวหลวง ใบเดี่ยวรูปโล่ ออกสลับ แผ่นใบจะชูเหนือน้ำ รูปใบเกือบกลม...

  บัวสาย

  ชื่ออื่น : บัวแดง, สัตตบรรณ, บัวสายสีชมพู, โกมุท, ลินจง, เจตบุตร ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nymphaea lotus L. ชื่อวงศ์ : NYMPHAEACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : บัวสาย เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน ใบบัวสาย เป็นใบเดี่ยวแตกออกจากเหง้า ก้านใบยาว แผ่นใบยาวรูปทรงกลม ไม่ยกสูงขึ้นเหนือน้ำ ขนาดผ่านศูนย์กลางประมา 30 ซม. ฐานใบเว้าลึก ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ผิวด้านบนเป็นมัน ด้านล่างมีขนนุ่ม ดอกบัวสาย เป็นดอกเดี่ยว บานเต็มที่กว้างได้ถึง 15 ซม....

  บัวสันโดษ

  ชื่ออื่น : แผ่นดินเย็น, ว่านพระฉิม, บัวบกป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nervilia  aragoana Gaudich ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : บัวสันโดษ เป็นไม้ล้มลุกลงหัวขนาดเล็ก ลำต้นงอกออกมาจากหัว ใบบัวสันโดษ แผ่กว้าง 1 ใบ รูปหัวใจหรือเกือบกลม ขนาด 6-12 ซม. แผ่นใบมีรอยพับจีบคล้ายพัด ปลายใบแหลม บางครั้ง มีแถบสีน้ำตาลประเป็นแนวโค้งกลางใบ ดอกบัวสันโดษ ออกเป็นช่อตั้งตรง ยาว 10-20 ซม. สีเขียวอ่อนทั้งดอก ขนาดบานเต็มที่กว้าง 2...

  บัวบก

  ชื่ออื่น ๆ : ผักหนอก (เหนือ), ผักแว่น (ใต้), บัวบก (ภาคกลาง), จำปาเครือ, กะบังนอก (ลำปาง), เตียกำเช้า, ฮักตัก (จีน) ปะหนะ, เอขาเด๊าะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อสามัญ : Asiatic Pennywort ชื่อวิทยาศาสตร์  : Centella asiatica (Linn.) Urban. ชื่อวงศ์ : UMBELLIFERAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : บัวบก เป็นพรรณไม้ล้มลุก อยู่ในจำพวกผัก ลำต้นชอบเลื้อยไปตามพื้นดินที่ชื้นแฉะโดยทั่ว ๆ ไปขึ้นง่าย ใบบัวบก...

  บัวตอง

  ชื่ออื่น : ดาวเรืองญี่ปุ่น, ทานตะวันหนู, เบญจมาศน้ำ, บัวตอง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tithonia diversifolia (Hemsley) A. Gray ชื่อวงศ์ : ASTERACEAE (COMPOSITAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : บัวตอง เป็นไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 6 เมตร มีไหลใต้ดิน ใบบัวตอง เป็นใบเดี่ยวออกสลับ รูปไข่หรือรูปไข่แกมขอบขนาน ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเขียวอมเทา มีขนประปรายทั้ง 2 ด้าน ดอกบัวตอง สีเหลืองทอง ออกเป็นช่อกระจุกเดี่ยว ที่ปลายกิ่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง...