วันอาทิตย์, สิงหาคม 20, 2017
สมุนไพรหมวดอักษร จ

สมุนไพรหมวดอักษร จ

  สมุนไพรไทยนั้นมีมากมายหลายชนิด เราได้รวบรวมรายชื่อสมุนไพรเหล่านี้พร้อมประโยชน์และสรรพคุณ โดยเรียงตามหมวดอักษร ก-ฮ จำนวนกว่า 999 ชนิด

  จุกโรหินี

  ชื่ออื่น : กล้วยไม้, โกฐพุงปลา, พุงปลาช่อน, เถาพุงปลา, นมตำไร, บวบลม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dischidia major (Vahl) Merr. (Dischidia rafflesiana Wall.) ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : จุกโรหินี เป็นไม้เถาเลื้อยเกาะพันต้นไม้อื่น มีรากตามลำต้นส่วนต่างๆ ของเถามีนํ้ายางสีขาวเหมือนน้ำนม ใบจุกโรหินี ใบเดี่ยว...

  เจตพังคี

  ชื่ออื่น : ตองตาพราน, สมี, มนเขา, ตะเกีย, เปล้าเงิน, หนาดตะกั่ว, ใบหลังขาว, เปล้าน้ำเงิน, พังคี, พังคีใหญ่, ปานดง, ปานดงเหลือง, เป้าเงิน, สมีหนาดตะกั่ว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cladogynos orientalis Zipp. ex Span. ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ...

  เจตมูลเพลิงแดง

  ชื่ออื่น ๆ : คุ้ยวู่, ปิดปิวแดง, ตั้งชู้โว้, ไฟใต้ดิน, อุบ๊ะกูจ๊ะ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumbago indica L. ชื่อวงศ์ : PLUMBAGINACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เจตมูลเพลิงแดง เป็นไม้พุ่มล้มลุกขนาดเล็ก สูงราว 1-1.5 เมตร มีอายุหลายปี กิ่งก้านมักทอดยาว ยอดอ่อนสีแดง ลำต้นกลมเรียบ กิ่งอ่อนสีเขียวปนแดง...

  เจตมูลเพลิงขาว

  ชื่ออื่น ๆ : ป๋ายฮัวตาน(จีนกลาง), แปะฮวยตัง(แต้จิ๋ว), ปิดปิดขาว(ภาคเหนือ), ตั้งชู้อ้วย, ตอชูวา(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumbago zeylanica Linn. ชื่อวงศ์ : PLUMBAGINACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เจตมูลเพลิงขาวเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก หรือไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูงประมาณ 1-2 เมตร กิ่งก้านมักทอดยาว ลำต้นตั้งตรง กิ่งเอนลู่ลง หรือพาดพันบนต้นไม้อื่น...

  แจง

  ชื่ออื่น : แกง(นครราชสีมา),  แก้ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Maerua siamensis (Kurz) Pax. ชื่อวงศ์ : Asclepiadaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : แจง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 3-10 เมตร ลำต้นเกลี้ยง เปลือกสีเทาดำ แตกกิ่งแขนงมากมาย ใบแจง ใบประกอบแบบนิ้วมือ ออกสลับกัน มีใบย่อย 3-5 ก้าน ใบยาว...

  จมูกปลาหลด

  ชื่ออื่น ๆ : สะอึก( กลาง ) , ตะมูกปลาไหล(นครราชสีมา) , จมูกปลาไหลดง(เพชรบูรณ์), ผักไหม(เชียงใหม่) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oxystelma esculentum ( L.) R.BR. ชื่อวงศ์ : ASCLEPIADACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : จมูกปลาหลด เป็นพรรณไม้เลื้อยชนิดหนึ่ง มีเถาที่เล็กและมียางสีขาวอยู่ในเถา ไม่มีขน ...

  จอก

  ชื่ออื่น ๆ : ผักกอก(เชียงใหม่), ไต่ผู้เฟี้ย(จีน-แต้จิ๋ว), กากอก(ภาคเหนือ)จอกใหญ่, จอกเล็ก ชื่อสามัญ : Water lettuce ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pistia stratiotes L. ชื่อวงศ์ : ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : จอก เป็นพรรณไม้ที่ชึ้นลอยและเติบโตอยู่บนผิวน้ำ ซึ่งลำต้นจะอวบน้ำ และมีรากเป็นกระจุก ใบจอก เป็นเดี่ยวสีเขียวเรียงสลับ เกิดบริเวณส่วนโคนของลำต้นเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ รูปร่างของใบมีลักษณะที่ไม่แน่นอน...

  จอกบ่วาย

  ชื่ออื่นๆ : จอกบ่วาย, กระดุมทอง(ตะวันออกเฉียงเหนือ), หมอกบ่วาย(อุบลราชธานี), หยาดน้ำค้าง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Drosera burmannii Vahl. ชื่อวงศ์ : Droseraceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุก ลำต้นสั้น อายุปีเดียว สูง 2-3 เซนติเมตร เป็นพืชกินแมลงขนาดเล็ก ใบจอกบ่วาย เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับและซ้อนกันแน่นเป็นแนวรัศมี เรียงกระจุกใกล้ราก ยาว 6-10 มิลลิเมตร กว้าง 4-6...

  จักรนารายณ์

  ชื่ออื่น : เชียตอเอี๊ยะ, งู่ปุ่ยไฉ่ (จีน), จักรนารายณ์ (ไทย), กิมกอยมอเช่า ,ผักพันปี, แปะตังปุง, แปะตังปึ,แป๊ะตำปึง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gynura procumbens (Lour.) Merr ชื่อวงศ์ : Asteraceae (Compositae) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจักรนารายณ์ เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีอายุได้หลายปี มีความสูงของต้นประมาณ 30-60 เซนติเมตร ...

  จันทน์เทศ

  ชื่ออื่น : จันทน์บ้าน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Myristica fragrans Houtt. ชื่อสามัญ : Nutmeg tree ชื่อวงศ์ : Myristicaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : จันทน์เทศเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบ มีความสูงของต้นประมาณ 5-18 เมตร เปลือกลำต้นเรียบเป็นสีเทาอมดำ เนื้อไม้สีนวลหอมเพราะมีน้ำมันหอมระเหย ใบจันทน์เทศ เป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปรีหรือรูปไข่กลมรี ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ส่วนขอบใบเรียบ...